Holland Casino

Holland Casino in Valkenburg.

18 juni 2018

‘Ongelooflijk wat een simpele herijking al kan opleveren’

Bedrijven en organisaties die willen verduurzamen kunnen de eerste besparingen al makkelijk en zonder grote investeringen realiseren. Zo bespaart Holland Casino 20% op zijn energierekening door ENGIE de installaties opnieuw te laten afstellen.

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze missie en visie,’ zegt Pieter Boers, manager Real Estate & Facilities van Holland Casino. ‘Dit houdt in dat we van betekenis willen zijn voor onze omgeving. Ook als het gaat om duurzaamheid. We beseffen dat we een grootverbruiker zijn qua energie. Dat willen we, waar mogelijk, beperken.’

Energiemonitoring

Holland Casino schakelde ENGIE in om de organisatie te helpen verduurzamen en energie besparen. ‘Veel organisaties denken dat verduurzaming begint met grote investeringen. Dat is een misverstand,’ stelt Mark Verheijen, energieconsultant bij ENGIE.

‘Veel bedrijven kunnen direct zo’n 20% energie besparen met redelijk eenvoudige en laagdrempelige maatregelen. Door te beginnen met energiemonitoring en een slimme analyse van de verzamelde gegevens brengen we deze quick wins snel aan het licht,’ vertelt Mark.

‘Uit onze analyse blijkt vaak dat technische installaties verkeerd staan afgesteld, waardoor er onnodig veel energie wordt gebruikt. Om de bewustwording te vergroten hebben we het whitepaper Energiemonitoring: de eerste stap voor organisaties om te verduurzamen opgesteld. Hierin beschrijven we hoe bedrijven meteen aan de slag kunnen met energiemonitoring.’

Eyeopener

‘De energiemonitoring en analyse waren voor ons echte eyeopeners,’ vertelt Boers. ‘Het is ongelooflijk wat een simpele herijking van je technische installaties alleen al kan opleveren. In ons casino in Valkenburg bleek dat er ook buiten openingstijden relatief veel energie werd verbruikt. Bovendien stonden installaties nog ingesteld op de situatie dat er overal gerookt mocht worden. Daardoor ging er kostbare energie verloren aan de zuivering van lucht.’

ENGIE voerde verschillende verbeteringen door om de werking van de verschillende installaties te optimaliseren. Het resultaat: een besparing van 20% op zowel de energierekening als de CO2-uitstoot van het casino. ‘De investering om dit voor elkaar te krijgen, hebben we in een jaar terugverdiend.’

Verduurzamen

Deze snelle resultaten die Holland Casino heeft geboekt zijn volgens Mark geen uitzondering. ‘Je ziet dit gebeuren bij vrijwel alle bedrijven die ENGIE helpt bij het verduurzamen; van industriële partijen tot (zakelijke) dienstverleners. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om ook snel veel energie te besparen, verwijs ik graag naar ons whitepaper. Daarin leggen we in een notendop uit hoe energiemonitoring werkt.’

Dit nieuwsbericht wordt je aangeboden door