Koen van Weel/ANP

Een monteur plaatst zonnepanelen op het dak van een woonhuis.

19 juni 2018

Energie besparen: 5 tips waar jouw bedrijf nu mee kan beginnen

De ‘omgekeerde bewijslast’ moet een grote impact hebben op de verduurzamingsplannen van bedrijven, maar ENGIE signaleert een kloof tussen de eisen die de overheid op korte termijn aan het bedrijfsleven stelt en wat ondernemingen en instellingen doen aan energiebesparing.

De ‘omgekeerde bewijslast’, de maatregel die zeker 100.000 bedrijven en instellingen per direct verplicht om energiebesparende maatregelen te rapporteren is volgens de technisch dienstverlener en energieleverancier Engie een extra stimulans voor bedrijven om nu écht te beginnen met energie besparen. Want wie de afgesproken maatregelen niet treft, zal van de inspectie van Omgevingsdienst horen.

ENGIE signaleert nu nog een kloof tussen de korte termijn eisen van de overheid op het gebied van energiebesparing en de stappen die ondernemingen en instellingen tot dusver hebben genomen. ‘Naast bedrijven die al langer bezig zijn met duurzaamheid is er ook een hele grote groep voor wie energie besparen nog geen gesneden koek is. Veel bedrijven willen wel verduurzamen, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen,’ zegt Sven Arensman, Energy Consultant bij ENGIE. ‘Dat komt voor een deel door de complexe wetgeving, die wordt gekenmerkt door overlappingen en uitzonderingen. Daardoor zien bedrijven door de bomen het bos niet meer.’

Snel besparen door energiemonitoring

De energietransitie betekent een grote maatschappelijke omslag. Veel bedrijven zien er om die reden tegenop om te beginnen met energie besparen. ‘Wat veel ondernemers niet weten, is dat zij met relatief eenvoudige maatregelen – dus zonder grote investeringen – al tot 20% energie kunnen besparen,’ zegt Sven.

‘ENGIE helpt ondernemers om die eerste stap te zetten. Het begint allemaal met energiemonitoring: dat geeft inzicht in de huidige situatie en de plekken waar snel winst valt te behalen. Door daarnaast slim te kijken naar de timing en combinatie van maatregelen, bijvoorbeeld door deze naast een Meerjaren Onderhoudsplanning te houden, krijg je een maximaal investeringsresultaat.’

Vijf tips voor bedrijven die willen beginnen met energie besparen:

1. Begin!

Gebruik bijvoorbeeld de Erkende Maatregelen-lijst van de RVO voor jouw sector als checklist: welke maatregelen zijn al genomen en wat kun je nog meer doen om aan wet- en regelgeving te voldoen?

2. Creëer inzicht in je huidige energiegebruik

Hét vertrekpunt voor het besparen van energie is energiemonitoring. Immers: meten is weten. RVO heeft een handig stappenplan met aandachtspunten wanneer je overweegt een energieregistratie en -beheersysteem (EBS) op te zetten.

3. Schakel deskundige hulp in

Een energieadviseur of technisch adviseur kan je helpen bij het maken van de juiste energie besparende keuzes. Een energiescan legt concrete besparingskansen voor jouw bedrijf bloot. Ook kunnen deze partijen helpen met het opzetten van een meterplan ten behoeve van een (verplicht) energie registratie- en beheersysteem (EBS), het borgen van de geldende wet- en regelgeving, subsidieaanvragen en interessante fiscale regelingen. Klaar voor de volgende stap? Met een energiezorgsysteem of energiemanagementsysteem (EMS) kun je binnen de hele organisatie 24/7 je energiegebruik sturen.

4. Weet: er is altijd laaghangend fruit

Begint jouw bedrijf net met energie besparen? Dan kun je direct zo’n 15 à 20% op je energie(kosten) besparen door alleen al je klimaatinstallaties en gebouwbeheersysteem beter af te stellen. Denk aan het toepassen van nachtverlaging op installaties, het aanpassen van kloktijden en het verlagen van stooklijnen van de klimaatinstallaties. Met een nachtinspectie kun je controleren of alle installaties die uitgeschakeld zouden moeten zijn, ook echt uit staan. Ook zijn er slimme systemen beschikbaar waarmee je op basis van uurdata afwijkingen in het energiegebruik kunt detecteren (denk aan tegelijkertijd koelen en verwarmen).

5. Blijf aandacht besteden aan energiebeheer

Energie besparen kan dus snel, maar echt verduurzamen vraagt om een lange termijnfocus. Alleen door continu aandacht te hebben voor energiebeheer wordt energie besparen een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering van jouw bedrijf met een blijvend positief effect. Ga slim om met geplande investeringen in installaties en/of gebouwen. En investeer budget dat vrijkomt door de eerste besparingen weer in nieuwe, lange termijnmaatregelen.

Informatieplicht en boetes

De in het Energieakkoord afgesproken energiebesparingen lopen ver achter op schema. Om 100 PJ extra energiebesparing te realiseren in 2020 is volgens de Nationale Energieverkenning (NEV 2017) nog 25 PJ aan extra besparing nodig. Deze achterstand kan volgens de Borgingscommissie, onder voorzitterschap van Ed Nijpels, voor een groot deel worden ingelopen door een informatieplicht in te voeren bij de Wet Milieubeheer. De informatieplicht houdt in dat bedrijven voortaan zelf bij de Omgevingsdienst aangifte moeten doen van de energiebesparende maatregelen die zij hebben getroffen. Wie niet voldoet aan de afspraken die hierover zijn gemaakt in zijn bedrijfssector kan een boete krijgen.

Dit nieuwsbericht wordt je aangeboden door