14 november 2019

Zonnesector stelt nieuwe gedragscode voor

De zonnesector heeft een gedragscode bekendgemaakt die onvrede bij omwonenden van zonneparken weg moet nemen. Brancheorganisatie Holland Solar is de initiator van de code. Met de gedragscode reageert de branche op het toenemend verzet tegen grote zonneweides in het open landschap. Op het nippertje wist de branche dit voorjaar te voorkomen dat het parlement instemde met een stop op de ontwikkeling van zonneparken op natuur- en landbouwgronden.

Zonnepark moet meerwaarde bieden

De branche stelt in de code dat grootschalige energie uit zon op land nog altijd nodig is voor het realiseren van de energietransitie. Maar dat bedrijven ernaar zullen streven om de ruimtelijke impact zoveel mogelijk te beperken. Dit doen ze door eerst te kijken naar andere locaties dan weilanden, zoals bijvoorbeeld daken of open terreinen bij bedrijventerreinen. Zonneparken die wel op open land worden aangelegd moeten “meerwaarde” kunnen bieden. Dat zou mogelijk zijn indien de locatie goed is gekozen, parken goed worden vormgegeven en beheerd en de omgeving optimaal bij het proces wordt betrokken.

De code is niet afdwingbaar. Als een lid van de organisatie Holland Solar de code niet naleeft zal de brancheorganisatie “het bedrijf erop aanspreken”. Mocht dat geen resultaat hebben dan kan de organisatie tot bekendmaking van het probleem overgaan en in het uiterste geval het bedrijf royeren. Om naleving te stimuleren ziet de organisatie graag dat aanbestedende partijen als het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, gemeenten of provincies, energiecoöperaties de code opnemen in hun randvoorwaarden.

Lees meer over het ‘not in my backyard’-sentiment in een langere versie van dit artikel op de website van Energeia.