7 maart 2021

Zonnepanelen in dijken en geluidsschermen

Zonne-energie slimmer inzetten in de natuur en bebouwde omgeving, verwerkt in geluidsschermen en dijken bijvoorbeeld. Dat is volgens TNO hard nodig om grootschalige zonneprojecten in de toekomst vrij baan te geven.

Het onderzoeksinstituut doet een serie aanbevelingen in een nieuwe whitepaper dat recent is gepubliceerd: Zonpositief: zonne-energie op weg naar impact.’ Zonne-energie heeft volgens TNO veel ‘aantrekkelijke, onbekende en onbenutte mogelijkheden’. Daarbij gaat het niet alleen om lage kosten, maar ook om een hoge maatschappelijke waarde: landschappelijk, ecologisch en economisch.

Veel weerstand

Zonneparken stuiten op veel plekken in Nederland op weerstand. “Zonder draagvlak komen we nergens”, zegt Wim Sinke, hoofdonderzoeker bij TNO en hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit van Amsterdam op de website van TNO. “Nederland is klein en dichtbevolkt en daarom moeten we goed bedenken waar en hoe we zonne-energie gaan opwekken.”

Zonnepanelen in wegdek

Het onderzoeksinstituut werkt aan nieuwe zonnepanelen en -toepassingen. Daarmee kan zonne-energie in de nabije toekomst aantrekkelijker worden en op grote schaal worden uitgerold. Voorbeelden zijn het wegdek, geluidsschermen, dijken en zelfs de carrosserie van auto’s. Verder wordt gewerkt aan zonnecellen die met nieuwe technologieën esthetisch verwerkt kunnen worden in dakpannen, gevels en ramen. TNO onderzoekt verder nog de mogelijkheden voor drijvende zonnesystemen voor op het water.