ANP

Een medewerker met kolen op het terrein van de Hemwegcentrale. De kolencentrale aan de Amsterdamse Hemweg zou aanvankelijk pas in 2024 sluiten, maar het kabinet besloot de deadline te vervroegen.

6 februari 2020

Wind en zon wekken meer energie op dan kolen

De CO₂-uitstoot van de opwekking van elektriciteit in de Europese Unie (EU) nam afgelopen jaar met 12% af. Dat komt voor de helft door de groei van zonne- en windenergie. De andere helft is te danken aan de vervanging van kolengestookte energiecentrales door gasgestookte centrales. Inmiddels wekken wind en zon in Europa meer elektriciteit op dan kolen.

Verdere groei hernieuwbaar

Deze bevindingen komen uit een rapport van twee denktanks, het Britse Sandbag en de Duitse Agora Energiewende. Voor de komende jaren voorzien de onderzoekers een verdere groei van hernieuwbare energie, naast wind en zon ook waterkracht en biomassa. In 2020 gaat dat meer dan 35% van de Europese energieproductie uitmaken. In 2015 lag dat aandeel nog op 29,2%.

Minder productie kolencentrales

Vooral de bouw van windmolens droeg afgelopen jaar bij aan de verlaging van de CO₂-uitstoot. Windenergie is afgelopen jaar met 14% toegenomen ten opzichte van 2018. De opwekking van elektriciteit door kolencentrales daalt al enkele jaren. Afgelopen jaar kwam daar een versnelling in. De productie kromp met 24%. Ten opzichte van 2012 is het bijna met de helft afgenomen.

Kolenvrij

Zes EU-landen zijn vrij van kolen en veertien hebben het doel om uiterlijk 2030 kolenvrij te zijn. Duitsland heeft zijn doel op 2038 gezet. Polen is een van de weinige landen die nog geen plannen heeft om kolencentrales te sluiten.