9 oktober 2020

Waarom de boer niet overstapt op biologisch

De meeste biologische producten zijn voor boeren winstgevender dan  producten zonder dat etiket. Waarom veel boeren toch niet overstappen? Dat heeft vooral te maken met de overstapkosten en te weinig vraag vanuit de markt. 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dit in een nieuw rapport, dat in samenwerking met Wageningen Economic Research is opgesteld. De onderzoekers hebben hierbij gekeken naar de prijsontwikkeling van diverse biologische producten in de jaren 2017 en 2018.

Biologisch boeren loont

“De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil graag weten of de hogere productiekosten in de biologische landbouw gedekt worden door hogere opbrengsten. Dat lijkt bij vijf van de zes onderzochte producten inderdaad het geval”, aldus Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Het gaat om uien, tomaten, witte kool/zuurkool, peren en varkensvlees. Biologische boeren en tuinders hadden in deze periode bij de meeste producten gemiddeld een hogere netto winstmarge dan hun reguliere collega’s. Biologische melkveehouderijen maakten in deze periode gemiddeld genomen verlies, maar dat deden ook de andere melkveehouders.

Omschakelen blijkt duur

Boeren en tuinders die de stap willen maken naar biologische producten ervaren verschillende belemmeringen. Vaak genoemd is de onzekerheid over steeds veranderende productie-eisen voor duurzame productie en de kosten van omschakeling. Ook duurt het twee tot drie jaar voordat een boer die omschakelt, zijn producten mag verkopen als biologisch, terwijl hij in die tijd wel hogere kosten heeft. Daarnaast noemen boeren en tuinders ook de afname van de opbrengst per hectare en de geringe afzetmogelijkheden. De vraag naar biologische producten is nog steeds beperkt, in eigen land maar ook over de grens.

Deze prijsmonitor is de start van een meerjarig onderzoek naar de agrarische sector. De minister van LNV wil op die manier de ontwikkelingen in de sector op de voet kunnen volgen.