ANP

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, tijdens het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen.

12 september 2019

Terugschroeven van de gaswinning leidt tot hogere CO2-uitstoot

Hoewel de Groningers blij zijn met het dichtdraaien van de gaskraan, neemt de CO2-voetafdruk door dit besluit toe. Minder binnenlandse productie betekent namelijk dat Nederland afhankelijker wordt van gas uit Rusland, de VS en Qatar. Dat gas heeft een veel hogere CO2-voetafdruk dan Nederlands gas en bovendien wordt Nederland afhankelijker van prijsschommelingen op de korte-termijngasmarkt.

Nog niet zo lang geleden waarschuwde minister Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat dat het volledig dichtdraaien van de gaskraan in Groningen nog niet mogelijk was. De leveringszekerheid zou erdoor in gevaar komen. Maar na een nadere studie, blijkt dat de kraan toch wel helemaal dicht kan zonder dat mensen en bedrijven in de kou komen te staan.

En dus zal de de Groningse gasproductie niet in 2030, maar al in 2022 worden teruggebracht tot het niveau ‘nihil’. Alleen in heel koude winters zou ook na 2022 Gronings gas nog nodig zijn. Uiterlijk in 2026 zal het veld definitief kunnen worden gesloten, maakte Wiebes deze week bekend.

Netto-importeur

Ondertussen doemt de vraag op hoe Nederland het gemis van het Groningen-gas gaat opvangen. De vraag naar gas blijft de komende jaren namelijk naar verwachting hoog. De afgelopen tien jaar is het aandeel van aardgas in het Nederlandse energieverbruik nagenoeg constant gebleven op ongeveer 40%. Dat is het hoogste percentage van alle EU-lidstaten, waar het gemiddelde op 23% ligt, blijkt uit een recente studie van The Oxford Institute for Energy Studies.

Nederland is nu voor het eerst netto-importeur geworden, zo blijkt het Oxford-rapport.Nu gaat het nog om een paar miljard kubieke meter per jaar, maar Jilles van den Beukel, mede-auteur van de Oxford-studie, verwacht dat de netto-import zal oplopen tot ongeveer 25 miljard kubieke meter in 2025. ‘Er zal meer pijpleidinggas uit Rusland worden ge├»mporteerd en meer vloeibaar gas (lng) uit een veelheid aan landen, zoals Qatar, Rusland en de VS’, zegt Van den Beukel.
Die groeiende import heeft belangrijke consequenties, zeggen deskundigen. ‘Het voornaamste probleem is dat we afhankelijker worden van gasimport, terwijl we nauwelijks langetermijncontracten hebben afgesloten met de grote leveranciers, zoals Gazprom in Rusland’, zegt Hans van Cleef, senior energie-econoom bij ABN Amro. ‘

Negatief klimaateffect

Meer gasimport en minder Gronings gas, heeft bovendien een groot negatief klimaateffect. Gronings gas heeft een van de laagste CO2-voetafdrukken van alle type gas in de wereld, blijkt uit onderzoek. Zowel Russisch gas via pijpleiding en vloeibaar gas uit Qatar hebben een 25-30% hogere CO2-voetafdruk. ‘Gas uit de Verenigde Staten heeft zelfs een nog grotere uitstoot, omdat de methaanlekkages die bij de winning van schaliegas vrij komen daar nog boven op komen’, zegt Van den Beukel.

Het vervangen van Groningen gas in de Europese Unie door met name Russisch gas, en in de toekomst ook meer vloeibaar gas, zal volgens hem ‘alle vooruitgang die wij in Nederland boeken met een hoger aandeel zonne- en windenergie in onze elektriciteitsproductie vele malen te niet doen’.

Voor het hele artikel, zie FD