ANP

Motoren en energiecentrales die draaien op waterstof werpen enkel een wolk waterdamp uit.

28 november 2019

Nog lang niet klaar voor waterstof

Ondanks hoge verwachtingen in de politiek gaat groene waterstof, opgewekt met duurzame energie, voorlopig niet doorbreken als brandstof. De kosten om groene waterstof te produceren zijn te hoog en zullen naar waarschijnlijkheid stijgen in plaats van dalen.

Tot die conclusie komende  hoogleraar Machiel Mulder en onderzoeker Peter Perey van de Rijksuniversiteit Groningen donderdag in economentijdschrift ESB. Waterstof is al jaren een gedroomd alternatief voor Gronings aardgas, en wordt onder meer genoemd in het Klimaatakkoord.

Als Nederland de brandstof snel wil gebruiken om er voertuigen, energiecentrales en de chemiesector mee te voorzien, dan zal dat dus moeten met ‘blauwe’ waterstof. Dat is gemaakt uit aardgas, waarbij het vrijkomende broeikasgas CO₂ de grond in gaat. Dit is betaalbaarder en haalbaarder.

Groene stroom

Bij het gebruik van waterstof komen geen schadelijke stoffen vrij. Motoren en energiecentrales die erop draaien werpen enkel een wolk waterdamp uit. Een ander voordeel is dat het gas door bestaande pijpleidingen landelijk te verspreiden is. Maar waterstof wordt gemaakt uit andere grondstoffen en voor dat proces is energie nodig. Alleen als dat duurzaam is opgewekt, is waterstof klimaatneutraal.

De schrijvers van het ESB-artikel verwachten dat er niet genoeg goedkope groene stroom beschikbaar komt voor de productie van waterstof. De hoeveelheid groene stroom groeit weliswaar in Nederland, maar de vraag ook. De prijs van groene stroom zal dus voorlopig niet dalen en kan zelfs stijgen, terwijl er juist goedkope stroom nodig is om genoeg waterstof te maken.

Utopie

Voorstanders van waterstof denken dat groene stroom wél goedkoper zal worden, of zelfs gratis. Als er meer windparken op zee komen, zullen die bij harde wind in de nacht meer stroom leveren dan nodig is. Dan zakt de prijs en kunnen energiebedrijven waterstof maken van het stroomoverschot, verwachten onder meer netbeheerder Tennet en Gasunie.

Dit is een utopie, schrijven de onderzoekers. Eigenaren van windparken gaan helemaal niet produceren zonder vraag. Ze zetten eerder hun windturbines stil dan ze te laten doordraaien met verlies. Dat in het verleden Duitse parken wel bleven produceren zonder vraag, kwam omdat de Duitse overheid subsidie verstrekte. Maar het is niet wenselijk om dit groot uit te voeren.