ANP

Een voormalige praatpaal die omgebouwd is tot laadpaal van het bedrijf Ecoleon.

2 maart 2020

Minder laadpalen nodig dan in akkoord afgesproken

Er zijn in 2030 veel minder publieke laadpunten voor elektrisch vervoer nodig dan de 1,7 miljoen die in het Klimaatakkoord worden genoemd. Volgens onderzoeker Rick Wolbertus, die donderdag op dit onderwerp hoopt te promoveren, kan het benodigde aantal met 20% tot 30% naar beneden worden bijgesteld.

Doel van het onderzoek van Wolbertus, werkzaam aan de Hogeschool van Amsterdam en promovendus aan de Technische Universiteit van Delft, was het in kaart brengen van het laadgedrag van elektrische rijders –nu en in de toekomst. Hij had hiertoe de beschikking over data van onder meer de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Uit Wolbertus’ analyse van de aangeleverde gegevens blijkt dat laadpunten in de toekomst efficiënter gebruikt zullen worden.

“Door de toename van het aantal laadpunten ontstaat er steeds meer een netwerk. Hierdoor kunnen gebruikers indien de paal voor hun deur bezet is, uitwijken naar een punt om de hoek. Hierdoor kun je er steeds meer auto’s op kwijt. Tegelijkertijd zien we dat de reikwijdte van elektrische auto’s toeneemt. Nu al hoeven ze niet meer elke dag te laden, en die trend zal zich voortzetten. Deze twee ontwikkelingen leiden ertoe dat laadpunten efficiënter gebruikt kunnen worden.”

Gemeenten kunnen ook dit ook zelf stimuleren door beleidswijzigingen. Om elektrisch vervoer te stimuleren, kunnen elektrische rijders nu op veel plekken gratis parkeren. Dan is het niet verbazingwekkend, zo betoogt Wolders, dat plekken met een laadpunt langer bezet zijn dan nodig. Door reguliere tarieven te hanteren of boetes uit te delen voor auto’s die te lang op een laadplek staan, kan dit gedrag worden ontmoedigd. Het effect: meer gebruikers kunnen van hetzelfde punt gebruikmaken.

Betekent dit nu dat gemeenten minder hoeven te investeren in het aanleggen van laadpunten? Nee, zegt Wolbertus. De paradox van dit verhaal is volgens hem dat de uitbreiding van het netwerk nu nog te langzaam gaat. “Afgelopen december bleek de helft van alle autoverkopen elektrisch. Dat soort pieken zijn lastig op te vangen als je laadpunten aanlegt op basis van aanvragen. De komende vier, vijf jaar zullen gemeenten daarom een tandje moeten bijzetten. Maar op de langere termijn, kunnen we met 20% tot 30% minder toe. Die 1,7 miljoen publieke laadpalen in 2030 zijn niet per se nodig.”

Bron: Energeia