ANP
17 maart 2020

Lage gasprijs verdringt kolen bij opwekking elektriciteit

Nederland heeft afgelopen jaar meer hernieuwbare stroom dan ooit geproduceerd. Het aandeel hernieuwbare stroom was voor het eerst groter dan stroom afkomstig uit kolencentrales, blijkt uit cijfers van het CBS.

De verschuiving is deels te verklaren door de energietransitie, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen. ‘Er is een toename van zon en biomassa, terwijl kool met 40 procent is teruggelopen, met name door de concurrentie met goedkoop aardgas. De CO2-emissie is voor het eerst gedaald tot onder de 400 gram per Kilowattuur en dat is historisch voor Nederland.’

De productie van elektriciteit gebeurt niet met Groningen-gas, stelt Visser ons min of meer gerust. Hij verwacht dat de ‘misschien wel historische’ bijdrage van aardgas in de stroomproductie de komende jaren wel iets zal dalen door grote windparken op zee. ‘Die zullen veel stroom gaan produceren en dat zal ten minste deels ten koste gaan van de inzet van aardgas.’ De toename van de elektrische auto’s heeft niet geleid tot meer stroomverbruik. ‘We gaan steeds zuiniger om met stroom.

Beluister het fragment op BNR Nieuwsradio.