Donald Pols, directeur Milieudefensie

25 oktober 2018

FNV en Milieudefensie dreigen weg te lopen van Klimaattafel

Vakbond FNV en natuurorganisatie Milieudefensie dreigen weg te lopen van de onderhandelingstafel over een nieuw klimaatakkoord. Dat schrijven ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Beide partijen stellen voorwaarden om aan tafel te blijven zitten, waaronder ‘een eerlijke verdeling van lusten en lasten’ tussen huishoudens en industrie. Als het kabinet daar niet aan wil voldoen, zullen beide organisaties ‘zich beraden op hun positie in het verdere proces’.

In de brief noemen Donald Pols, directeur van Milieudefensie en Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV, vijf randvoorwaarden om tot een acceptabel klimaatakkoord te komen. FNV en Milieudefensie eisen ‘dat grote industriële bedrijven betalen voor CO₂-vervuiling’. Ze sturen aan op een arbeidsmarktplan, en op een zogenoemd kolenfonds ‘om de arbeidsmarkt-en sociale gevolgen voor werknemers in de hele kolenketen op te vangen’. Als vierde punt willen FNV en Milieudefensie dat in deze kabinetsperiode 100.000 huurwoningen op hoog niveau worden gerenoveerd, bovenop het lopende renovatieprogramma van de woningbouwcorporaties. En tot slot moet het kabinet volgens de partijen garanderen dat het gebruik van biomassa in de klimaattransitie sociaal en ecologisch duurzaam is. ‘Dit betekent dat landbouwgewassen niet gebruikt mogen worden voor biobrandstoffen.’

Lees meer in het FD.