1 november 2020

Klimaatdoelen niet gehaald

Nederland stoot de komende 10 jaar minder CO2 uit, maar het is niet genoeg om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te halen. Die harde conclusie staat in een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Het onderzoeksinstituut ziet het somber in voor ons land. Het doel is om in 2030 49% minder CO2-uit te stoten dan in 1990. Maar met de plannen die nu op tafel liggen, komen we volgens het PBL niet verder dan 34%. Er zijn flinke investeringen nodig om het doel alsnog te halen. De CO2-reductie moet de komende jaren maar liefst twee keer zo snel als nu in de plannen staat, zo is te lezen in de Klimaat- en Energieverkenning. Dat is een jaarlijks rapport waarmee het PBL de voortgang met betrekking tot de Nederlandse klimaatdoelen beschrijft.

Energiesector

Positief zijn de onderzoekers onder meer over de CO2-reductie in de energiesector. Hier worden grote stappen gezet in het afscheid van fossiele brandstoffen. Daar tegenover staan sectoren waar de energietransitie nog grotendeels moet beginnen. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de industrie, waar de komende jaren waarschijnlijk nog geen grootschalige veranderingen zullen plaatsvinden. In 2019 was het PBL overigens nog een stuk optimistischer over de CO2-doelen in 2030, maar daar is een verklaring voor. Pas in het begin van 2020 kwam het kabinet namelijk met concrete maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.

Urgenda-doel onzeker

Ook lijkt het erop dat ons land het klimaatdoel uit de Urgenda-zaak niet gaat halen. Rechters oordeelden eerder dat de uitstoot van CO2 tegen het einde van dit jaar 25% lager moet zijn dan in het peiljaar 1990. Dat staat gelijk aan 166 miljoen ton. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat in dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen dit jaar tussen de 164 en 174 miljoen ton zal bungelen. Het kabinet heeft eerder steeds laten weten dat het aan de eis van de rechter wil voldoen.

Mocht dat alsnog lukken, dan is dat mede te danken aan de corona-crisis. Het PBL schetst hier een scenario met een volledige lockdown waardoor het aantal verkeersbewegingen afneemt en hogere temperaturen in de laatste twee maanden van het jaar. Daardoor valt de elektriciteitsproductie lager uit. Alleen met die combinatie wordt het doel van 25% alsnog gehaald, zeggen de onderzoekers.