DEN HAAG - (VLNR) Laura van Geest (Centraal Planbureau) en Pieter Boot (Planbureau voor de Leefomgeving), Hans Hommaas (Planbureau voor de Leefomgeving) en Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) tijdens de presentatie van het ontwerp-Klimaatakkoord. Foto ANP

13 maart 2019

Klimaatakkoord niet voldoende om doelen CO2-uitstoot te behalen

Het doel om de uitstoot van CO2 met 49 procent te verminderen in 2030 wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dat blijkt uit de doorrekening van het Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). De kosten vallen met 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar lager uit dan voorheen beraamd. Die berekeningen waren gebaseerd op het hoofdlijnenakkoord van vorig jaar. Toen was de raming nog 3 tot 3,9 miljard per jaar.

De plannen van het concept-Klimaatakkoord zijn gunstig voor stappen die gezet moeten worden in de energietransitie, maar ‘er is veel werk aan de winkel’. Zoals het akkoord nu is opgesteld, wordt naar verwachting een reductie van 31 tot 52 megaton CO2 behaald, maar het doel is 48,7 megaton CO2. Dat valt volgens de doorrekening ‘binnen de bandbreedte’, maar is niet genoeg. Dat komt vooral omdat de afspraken nog niet concreet zijn en niet duidelijk is hoe burgers en bedrijven op maatregelen zullen reageren. De politiek moet keuzes maken, schrijft het PBL.

De lagere kosten komen door lagere kosten voor hernieuwbare elektriciteit en lagere industriekosten. Ook zijn de mobiliteitseffecten doorberekend, die waren voorheen niet meegenomen. Lagere middeninkomens gaan er door het klimaatbeleid meer op achteruit dan hogere, zegt het Centraal Planbureau. Het totale klimaat- en energiebeleid tot 2030 leidt volgens het planbureau tot 2030 tot een inkomensachteruitgang van gemiddeld 1,3 procent.

Eind april komt het kabinet met een reactie op de doorrekening.

Luister de fragmenten terug via BNR Nieuwsradio.