ANP

Jongeren voeren actie bij de Hoge Raad der Nederlanden vanwege de uitspraak in de Urgenda-zaak.

3 april 2020

Kabinet wil productie kolencentrales terugschroeven

Het kabinet wil de elektriciteitsproductie van de drie nieuwste kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte nog dit jaar fors verlagen. Sluiting van één van de centrales is ook een optie. Het afschalen van de stroomproductie tot maximaal 25% van de capaciteit moet leiden tot een fikse daling van de CO₂-uitstoot. Zo hoopt het kabinet alsnog te voldoen aan het vonnis in de geruchtmakende Urgenda-klimaatzaak.Dat bevestigen meerdere Haagse bronnen na berichtgeving hierover door de NOS.

Gevaarlijke klimaatverandering

Milieuclub Urgenda dwong via een rechterlijke uitspraak af dat Nederland voor het einde van dit jaar de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25% moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Alleen dan zou de overheid genoeg doen om haar burgers te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering, oordeelde de rechter. Eerder berekende het Planbureau voor de Leefomgeving dat het kabinet waarschijnlijk dit jaar niet verder komt dan een reductie van 20% tot 21%.

Te druk met corona

Afgelopen vrijdag zei klimaatminister Eric Wiebes nog dat het kabinet het op dit moment te druk heeft met het bestrijden van de coronacrisis en dat de klimaatmaatregelen voorlopig op zich laten wachten. “Het vonnis van Urgenda is niet van tafel, maar er zijn andere prioriteiten.” Nu blijkt dat er achter de schermen wel degelijk concrete plannen klaarliggen. Met de gedeeltelijke sluiting van de drie centrales zou het kabinet een belangrijke stap zetten om het Urgenda-doel alsnog te halen. De inzet van het kabinet is de energieproductie van de twee centrales op de Maasvlakte en de ene centrale in de Eemshaven nog dit jaar terug te schroeven tot maximaal 25% van de capaciteit. “Parallel wordt gekeken of één centrale kan worden gesloten”, zegt een ingewijde.

Lees het hele artikel op de site van het Energeia.