ANP

Koeien bij de eerste weidegang van het jaar

19 september 2019

Innovatie kan stikstofprobleem oplossen

Nieuwe en bestaande bouwprojecten zijn bedreigd door de stikstofuitspraak. Maar er is een oplossing: de luchtwasser voor de veeteelt. Deze filtert tot 95% van de schadelijke ammoniak uit de lucht. Waarom gebruiken we die niet meer? Het FD sprak met Roland Melse, onderzoeker bij de Wageningen Livestock Research.

Uit de urine en poep van varkens, kippen en koeien dampen schadelijke stoffen, meestal in de vorm van ammoniak (NH3). De luchtwasser kan dit gas afvangen, maar dat werkt alleen goed als een stal potdicht zit. Lucht komt dan via aparte ventilatie de stal in, stroomt over de dieren en over mest en vertrekt de wasser in. Daar botst de ammoniakdamp uit de lucht met water en zwavelzuur, en verandert in ammoniumsulfaat. Dit slaat onder in het apparaat neer en er wordt schone lucht naar buiten geblazen. Stikstofprobleem opgelost. Het grote nadeel is dat de dieren in de vieze lucht blijven zitten. De techniek werkt alleen in een dichte stal. Dit leidt tot weerstand van dierenwelzijnsorganisaties.

Het ligt maatschappelijk gevoelig. Vereniging Wakker Dier richt zich tegen stalmelk en promoot weidemelk. Diervriendelijker, want een koe moet buiten kunnen komen. Daartegenover staat het milieuprobleem, zegt Melse. Een koe stoot rond de 13 kilogram ammoniak per jaar uit, en we hebben pakweg 1,7 miljoen melkkoeien in Nederland. Welk argument zwaarder moet wegen, is aan de samenleving. Melse: ‘Technisch is de stal veel beter. Hoe goed of slecht het is het voor de koe? Dat zal onderzocht moeten worden.’

Voor het volledige artikel, bekijk het FD.