29 december 2020

Goed voornemen: duurzamer leven

Veel Nederlanders hebben het voornemen om in 2021 duurzamer te gaan leven. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Milieu Centraal. Eén op de drie mensen wil zich het komende jaar meer inzetten om de wereld om hun heen te vergroenen. Toch kijken mensen ook naar de overheid en het bedrijfsleven.

Maar eerst de goede voornemens. Ruim 60% van de respondenten ziet het eigen energieverbruik als goede manier om zelf een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Dat gaat naast zuinigheid ook om de afkomst van de stroom en elektriciteit. Andere duurzame voornemens die veel worden genoemd zijn de aanleg van isolatie en led-lampen. Ongeveer één op de drie Nederlanders wil met dit soort maatregelen aan de slag.

Meer zorgen over klimaat

Vaker spulletjes laten repareren, met minder spullen leven, meer tweedehands en minder vlees eten worden door zo’n 30% van de ondervraagden genoemd. Ongeveer een kwart van de Nederlanders maakt zich sinds de coronacrisis meer zorgen over het klimaat. Daar tegenover staat dat de zorgen hierover bij 17% juist zijn afgenomen. Ruim één op de drie mensen zegt in grote tot zeer grote mate gemotiveerd te zijn om iets voor het klimaat te doen.

Wel blijven vliegen

Toch zitten er aan de voornemens om zelf duurzamer te leven ook grenzen. Veel mensen (41%) vinden dat eerst de overheid maar eens een tandje harder mag zetten. Ook vindt een deel (35%) dat vooral het bedrijfsleven aan zet is. Daar komt bij dat lang niet iedereen af wil van dat stukje vlees op z’n bord. Slechts een kleine 30% zegt hiermee te willen minderen. Ook zegt een klein merendeel van de Nederlanders te blijven vliegen als de coronacrisis straks achter de rug is. Het onderzoek is in december gehouden onder ruim 1050 mensen.