10 januari 2020

FrieslandCampina beloont duurzame boeren

FrieslandCampina investeert 24 miljoen euro in de duurzame ontwikkeling op het boerenerf. Het geld wordt toegevoegd aan het programma Foqus planet en is voor boeren die goed scoren op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Hoe meer punten een agrariër scoort, hoe hoger de premie.

De zuivelcoöperatie streeft volgens eigen zeggen naar een CO2-neutrale keten. “Dat is hard werken en dat doen onze leden dan ook. Zij kozen er in 2014 al voor om elkaar tot nog betere duurzaamheidsprestaties aan te zetten, waarbij het meest uitgekeerd wordt aan de beste presteerders”, aldus Hein Schumacher, CEO van FrieslandCampina.

Dierenwelzijn

Om dit gedrag verder te stimuleren, gaat de zuivelcoöperatie nu jaarlijks 24 miljoen euro extra uitbetalen voor duurzaamheidsinspanningen van boeren. FrieslandCampina zegt dat het de leden heel specifiek kan belonen, omdat er op allerlei onderdelen wordt gemonitord. Van uitstoot van verschillende broeikasgassen tot het dierenwelzijn.

Het afgelopen jaar investeerde FrieslandCampina ook meer in duurzaamheidsprojecten op en rondom het erf. Dat werd nder meer gefinancierd uit de meerprijs die aan retailers gevraagd werd voor zuivel onder het duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to PlanetProof’. “Zo kunnen leden bijvoorbeeld nog meer kennis opdoen via de workshops ‘Winnen met Klimaat en Natuur’. Aan deze workshops hebben inmiddels al ruim 5000 deelnemers meegedaan.

Foqus planet

“Daarnaast stimuleren we leden met de overstap naar hernieuwbare energiebronnen uit wind, zon en mest en door hogere prijzen voor de door de onderneming afgenomen groene stroom van deze boeren. Ook werden de eerste vrachtwagens die de melk ophalen voorzien van schonere brandstof”, aldus Schumacher.

Foqus planet meet onder meer de milieu-impact van een melkveebedrijf, zoals de hoeveelheid zelf geproduceerd voer , broeikasgasuitstoot, stikstofbodembalans, ammoniakemissie en blijvend grasland. Daarnaast tellen ook dierenwelzijn en -gezondheid. De leden van FrieslandCampina kunnen 24 uur per dag inzien hoe ze op de verschillende onderdelen scoren. De hoeveelheid punten in combinatie met de hoeveelheid geleverde melk beïnvloeden onder meer de toeslag.