2018-10-25 18:41:42 This general view taken on October 25, 2018, shows the Engie Tower in the La Defence District in Nanterre on the outskirts of Paris. JOEL SAGET / AFP

5 november 2019

Engie ziet af van verbranding biomassa in Nijmegen

Energiebedrijf Engie ziet af van het verbranden van biomassa in een toekomstige warmtecentrale in Nijmegen. Dat zei het bedrijf deze maandag tegen Energeia. Lokale raadsfracties van GroenLinks en D66 protesteerden tegen het gebruik van biomassa. Sinds 2015 is de kolengestookte Centrale Gelderland in Nijmegen gesloten als gevolg van afspraken uit het Energieakkoord. Eigenaar Engie ontwikkelt samen met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland toekomstplannen voor het terrein, wat heeft geleid tot de Gebiedsvisie Waal Energie.

Het terrein moet een “groene hub” worden, met plek voor onder meer elektriciteitsopwek uit zon en wind, en batterijopslag. Op het centrale gedeelte van het terrein wil het bedrijf ruimte reserveren voor een warmtecentrale. De geplande warmtecentrale moet mede het bestaande warmtenet in de regio voeden, dat nu nog gevoed wordt door afvalverbranding van ARN. Als bronnen voor de warmtecentrale zetten Engie, de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland in op aardwarmte, warmte uit oppervlakte- en grondwater en warmte uit biomassa-reststromen. Het gebruik van biomassa baart de raadsfracties van GroenLinks en D66 zorgen, zo stelt Daan Moerkerk raadslid voor GroenLinks. “Wij zijn niet akkoord met deze visie zoals hij nu is gepresenteerd. Wij willen niet dat biomassa verbrand wordt om warmte op te wekken, hoogstens kan biomassa op die plek gebruikt worden om her te gebruiken voor bio-raffinage initiatieven.”

Na vragen van Energeia aan Engie laat het bedrijf bij monde van woordvoerder Michael Verheul weten af te zien van het opnemen van biomassa als bron voor de warmtecentrale. “De plannen voor een warmtecentrale zijn nog niet zo concreet. Biomassa is voor ons geen halszaak, en als de overleggende partijen dat willen dan kunnen we dat uit de gebiedsvisie halen.” Engie zegt nu in te zetten op andere bronnen voor de warmtecentrale, zoals “aardwarmte, warmte uit oppervlaktewater en waterstof” aldus Verheul.

Lees het hele artikel op Energeia.