Han Blokland: ‘Wij willen leidend zijn in de energietransitie.’

3 september 2018

Engie-ceo Han Blokland: ‘Transitie complexer dan men denkt’

Engie stootte in de afgelopen twee jaar voor maar liefst € 15 miljard aan fossiele bezittingen af waaronder bijna alle kolencentrales. Daarvoor kwam € 16 miljard aan duurzame investeringen terug. Om definitief te kiezen voor een duurzame toekomst, wil het bedrijf helemaal af van kolen voor elektriciteitsopwekking. Ceo Han Blokland: ‘De wil is er. Maar het is complexer dan men denkt.’

Sinds 2016 bestiert hij als ceo het nieuwe Engie, een samensmelting van Engie Services en Engie Energie. Enthousiast vertelt hij over de duurzame weg die het bedrijf is ingeslagen en hoe de combinatie van techniek en energie elkaar versterkt. ‘Wij willen leidend zijn in de energietransitie. Van duurzaam denken gaan we nu naar duurzaam doen.’

Niet over één nacht ijs

Hoewel het aan ambitie dus niet ontbreekt, schetst Blokland ook de uitdagingen. ‘Wereldwijd draagt Engie de verantwoordelijkheid over 150.000 medewerkers waarvan ruim 6000 in Nederland. Om afscheid te nemen van onze ‘legacy’ kunnen we daarom niet over één nacht ijs gaan.’

Daarnaast heeft het bedrijf ook zijn verplichtingen na te komen, zoals het garanderen van leveringszekerheid aan de overheid. Blokland peinst: ‘Duurzaam doen zit steeds meer in ons dna, maar het blijft ook vaak nog een financiële uitdaging, zeker voor een grote organisatie als die van ons. Het is daarom complexer dan men denkt. Dat we serieus zijn, blijkt wel uit de cijfers. Engie heeft inmiddels acht keer zoveel duurzame opwekcapaciteit als elektriciteitopwek uit kolen.’

Continu in transitie

‘Een transitie is makkelijker gezegd dan gedaan’, zegt Blokland. Toch is hij trots op het bedrijf dat, naar eigen zeggen, ‘continu in transitie is’. Ook Blokland zelf heeft door de jaren heen nieuwe inzichten gekregen en krijgt nog altijd energie van de duurzame initiatieven die dagelijks op zijn bureau terechtkomen.

‘We zijn in Nederland betrokken bij honderden projecten op het gebied van verduurzaming. Van besparingsadvies, slimme technologie en systemen tot het vervangen van aardgas door duurzame warmtenetten, WKO’s, groengas, waterstof of geothermie. Van tientallen zonneprojecten en windturbines tot integrale gebiedsontwikkeling. We zijn in de hele keten van duurzame energievoorziening en levering actief.’

Over de doelstelling van het Parijs-akkoord is hij dan ook optimistisch. ‘Het is sowieso technisch haalbaar. Ook financieel wordt het, met de betere technieken, steeds beter haalbaar.’ Als voorbeeld noemt hij zonne- en windenergie. ‘Windparken op zee worden nu nagenoeg subsidieloos gebouwd. Zonne-energie is door de jaren heen flink in kosten gedaald.’

Blijf geloven in je missie

De ceo is blij dat Engie er al in 2013 voor koos partner te worden van The Green Quest. ‘Na negen missies om bedrijven te helpen verder te verduurzamen, kiezen we nu voor een nieuwe koers. We zien dat veel organisaties ondanks de brede bewustwording moeite hebben om aan de slag te gaan met verduurzamingsadviezen. Om dat proces wel in gang te krijgen op brede en nationale schaal gaan we samen met The Green Quest de praktijk voorbeelden en voordelen van ‘duurzaam doen’ onder de aandacht te brengen.’

‘Door bedrijven en instellingen aan het woord te laten die — aantoonbaar — successen hebben geboekt met verduurzaming, en met name successen die ook door andere organisaties kunnen worden toegepast, met een aan zekerheid grenzende kans op succes. Bedrijven kunnen hun duurzame initiatieven indienen voor een Green Quest Award.’

Blokland verheugt zich op de inschrijvingen en het vervolg van The Green Quest. ‘Als kennispartner hopen wij bedrijven te enthousiasmeren die een extra stap willen zetten. Mijn gouden tip: blijf geloven in je duurzame missie, haak niet af bij een tegenslag en straal dit ook vooral uit. En zet vooral de stap van duurzaam denken naar duurzaam doen.’