De hoogovens van Tata Steel - ANP

30 oktober 2018

DNB pleit voor belasting CO2-uitstoot

De Nederlandsche Bank bepleit een flinke belasting op de uitstoot van CO2 in Nederland, dat schrijft het NRC naar aanleiding van een interview met directeur Job Swank. DNB stuurt aan op een belastingssysteem voor CO2-uitstoot, zelfs als het in Europees verband niet gebeurt. De toezichthouder stelt een heffing voor van 50 euro, bovenop bestaande heffingen, zoals energiebelasting en de Europese emissierechten.

DNB concludeert dat de belasting geen nadelig effect hoeft te hebben op de Nederlandse economie als geheel. Als de opbrengst via inkomstenbelasting wordt teruggesluisd, zorgt het zelfs voor een economische groei en een lichte daling van de werkeloosheid. Wel zal de belasting effect hebben op de vervuilende industrietakken. Volgens DNB pak je het probleem op deze manier bij de bron aan: bij de vervuiler. Die nadelige effecten kunnen worden beperkt door subsidies in duurzame productie te verlenen. Bovendien worden bepaalde oplossingen zoals CCS pas echt rendabel als de prijs voor uitstoot boven de 50 euro ligt.