ANP
20 augustus 2019

ASN Bank is nu al klimaatneutraal

ASN Bank is er, samen met de ASN Beleggingsfondsen, in geslaagd om met al zijn investeringen en beleggingen meer CO₂-uitstoot te vermijden dan te veroorzaken. Tien jaar eerder dan ten doel werd gesteld is de duurzame bank uit Den Haag al klimaatneutraal. Dat zegt directievoorzitter Arie Koornneef van ASN Bank in een gesprek met Het Financieele Dagblad. Hij zegt dat de bank de volgende stap gaat zetten door ‘daadwerkelijk CO₂ uit de lucht te halen.’

Emissies

Als eerste bank in de wereld besloot ASN, onderdeel van de Volksbank, in 2014 om zijn klimaatdoelstelling te formuleren. In 2030 wilde de instelling netto klimaatneutraal opereren, oftewel geen negatieve impact hebben op het klimaat. Voor de berekening werd samen met gespecialiseerd bureau Navigant (dat destijds Ecofys heette) een eigen model ontwikkeld om de emissies te meten die het gevolg zijn van de investeringen en beleggingen van de bank. Die werden afgezet tegen de emissies die bijvoorbeeld met investeringen in zon- en windenergieprojecten zijn voorkomen.

In 2017 wist de bank voor 79% klimaatneutraal te zijn. Vorig jaar was dat percentage opgelopen tot 96 en inmiddels scoort de bank 118%. ‘Dat we deze mijlpaal nu al gehaald hebben is mooi’, zegt Koornneef, ‘maar de urgentie om binnen veilige grenzen van klimaatverandering te blijven is onverminderd groot. Daarom hebben we vorig jaar ons klimaatdoel verder aangescherpt.’

CO2 uit de atmosfeer halen

Door projecten te financieren die CO₂ uit de atmosfeer halen, wil ASN in 2030 ‘klimaatpositief’ worden, oftewel klimaatverandering beperken. Daarbij denkt Koornneef aan bosaanplant en natuurherstel. Hij benadrukt dat daarbij wel een gezond financieel rendement vooropstaat. De methodiek om die impact te meten wordt ook nu weer met Navigant ontwikkeld.

ASN is met zijn klimaatdoelen een voorloper in Nederland. De bank was ook de voortrekker van de Spitsbergen Ambitie, die uiteindelijk heeft geleid tot het ‘klimaatcommitment’ van de Nederlandse financiële sector. Niet minder dan vijftig banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders zetten in juli hun handtekening onder een afspraak om bij te dragen aan het klimaatdoel van het kabinet om voor 2030 de CO₂-uitstoot met 49% te verminderen. Dit kan er in de komende jaren toe leiden dat vervuilende bedrijven en activiteiten moeilijk of niet langer aan financiering kunnen komen.

Biodiversiteit

Naast het klimaat zet ASN ook in op herstel van de biodiversiteit en op ‘leefbaar loon’ in de kledingindustrie. Ook daartoe ontwikkelt de Haagse instelling meetmethodieken, die door steeds meer andere financiële partijen worden onderschreven. De instellingen die zich hebben verzameld in het Platform Living Wage Financials beheren in totaal ruim €2000 mrd.

BRON: FD