11 december 2018

Amsterdam: aquathermie kan in 60% van warmtevraag voorzien

De Amsterdamse wethouder Verkeer en Water, Sharon Dijkstra roept op om aquathermie toe te voegen aan het klimaatakkoord. Ook wil zij dat het rijk juridische en fiscale hobbels wegneemt om aquathermie mogelijk te maken. De gemeente ziet veel potentie in de winning van energie uit water.

Sharon Dijksma (PVDA), doet de oproep in een brief aan drie hoofdrolspelers binnen de energietransitie: minister Eric Wiebes, Ed Nijpels en Diederik Samsom. Ze schreef de brief samen met dijkgraaf Gerhard van den Top, van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De partijen zeggen dat aquathermie 60% van de warmtevraag van huishoudens in Amsterdam moet kunnen dekken. Aquathermie is een relatief onbekende vorm van energiewinning. Het komt in drie varianten: thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), thermische energie uit afvalwater (TEA) en thermische energie uit drinkwater (TED). TEO heeft van die drie het grootste potentieel.

Lees meer op Energeia