Wasteless

Eenderde van al het voedsel dat geproduceerd wordt, wordt weggegooid. Die voedselverspilling is debet aan 8% van de CO2 uitstoot. En eenderde van het twintigmaal gevaarlijkere methaan. Volgens het Drawdown.org (dat duizenden wetenschappelijke rapporten doorrekende) is de aanpak van voedselverspilling een van de meest impactvolle manieren om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is het essentieel voor de voedselvoorziening van de groeiende wereldbevolking.

Wasteless stelt supermarkten in staat de voedselverspilling daar substantieel en financieel zeer interessant aan te pakken. Dit doen wij door middel van dynamische beprijzing van versproducten, op basis van hun houdbaarheidstermijn. Automatisch, schaalbaar, transparant. Goed voor people, planet en profit.

Daarbij is het supermarktkanaal het ideale schakelpunt tussen de duizenden farms en de miljoenen consumenten. Wasteless creëert het momentum voor de voedselketen om de dialoog met consumenten over duurzaam en gezond eten aan te gaan.

In welke sector behoort het bedrijf?

Wasteless is een SAAS, die met data oplossingen realiseert voor de food retailbranche.

Welke innovatie pitch je? Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

Wij hebben een Pricing Engine gebouwd, het eerste algoritme dat zowel voedselverspilling   van versproducten in retail reduceert als omzet op die producten optimaliseert. Daarmee kunnen wij als eerste ter wereld prijzen bepalen in het versvak op basis van de houdbaarheid. Deze prijzen tonen wij op Elektronische Schapkaarten, een bestaande technologie met een tiental aanbieders, waar een aantal Nederlandse retailers reeds gebruik van maken. Met onze track record op het gebied van Food Data en de daarvoor benodigde software integraties (zie: Weissbeerger dat aan AB Inbev is verkocht) zijn wij uniek in staat om retailers te helpen met een zeer groot probleem, in het hart van hun organisatie: de relatie product-prijs-consument

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Eenderde van al het voedsel dat geproduceerd wordt, wordt weggegooid. Die voedselverspilling is debet aan 8% van de CO2 uitstoot. En voor eenderde van het twintigmaal gevaarlijkere methaan. Volgens het Drawdown.org (dat duizenden wetenschappelijke rapporten doorrekende) is de aanpak van voedselverspilling derde op de ranglijst van de 100 meest impactvolle manieren om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast het verminderen van voedselverspilling essentieel om groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen blijven voorzien.

Wasteless stelt supermarkten in staat de voedselverspilling daar substantieel en financieel zeer interessant aan te pakken. Dit doen wij door middel van dynamische beprijzing van versproducten, op basis van hun houdbaarheidstermijn. Automatisch, schaalbaar, transparant. Goed voor people, planet en profit.

Daarbij is het supermarktkanaal het ideale schakelpunt tussen de duizenden farms en de miljoenen forks, tussen producent en consument. Wasteless creëert het winstgevend momentum voor de voedselketen om de dialoog met consumenten over duurzaam en gezond eten aan te gaan.

Wat is de achtergrond van dit project? Hoe is de ontwikkeling verlopen? Wanneer is de innovatie in gebruik genomen?

De oprichters hebben in 2017 Weissbeerger aan AB Inbev verkocht. Dat bedrijf had op dat moment 35.000 IoT integratiepunten in bars, cafés en restaurants in 18 landen. Met die diepe kennis van Data for Food hebben wij besloten Data for Good in te gaan zetten. De voedselketen is kapot, zo luidt de comunis opinio. Wij hebben een punt gevonden waar data snel, schaalbaar en impactvol ingezet kan worden om de keten te herstellen: de bepaling van prijzen van versproducten in retail. Door experts van over de gehele wereld bij die oplossing te betrekken (waaronder een Pricing Professor in San Diego, integratie experts uit Tel Aviv, Retail en Business Development kanonnen uit Amsterdam) hebben wij in minder dan twee jaar een werkende oplossing voor onze partners gerealiseerd. Na een aantal betas vond de eerste implementatie in januari 2018 plaats bij de derde discounter van de wereld, het Spaanse Día.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

De KPIs zijn meer dan gehaald: een reductie van zo’n 40% van de verspilling, met een belangrijke omzetstijging. Dit is gemeten met de voorraaddata van het ERP, terwijl het POS  gedetailleerde omzetdata verschafte. Chicago University heeft meegeschreven aan de rapportage. Voor een volgende fase gaan wij met WUR kwantitatief en kwalitatief meten.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij? Is de techniek bijvoorbeeld implementeerbaar voor andere partijen?

De data die wij realiseren, willen wij terugvoeden naar het kanaal, zodat producenten (waaronder boeren) kunnen sturen op de data van de doorverkopen. En ook consumenten in staat stellen eenvoudiger inzicht te krijgen in de houdbaarheidsdata van producten in de koelkast.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Kosten/baten/verwachtingen?

Wij hebben recent funding opgehaald van ondermeer Slingshot Ventures. Wij hebben een dashboard dat retailers inzicht geeft in hun verspilling. En wij hebben inmiddels de eerste betalende klanten in Nederland voor onze Dynamische Beprijzing. Wij kunnen alleen al de Nederlandse supermarkten op duurzame wijze €300-€500 miljoen aan additionele omzet brengen. Wij verwachten dat de markt voor deze software in Nederland €50 miljoen is.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Wij zijn lid van de Taskforce for the Circular Economy in Food. Deze Transitie tafel, heeft partners als WUR, Min LNV, Rabo en nog een dertigtal hoofdrolspelers in de voedselketen. Als kleine start-up hebben wij daar onze ambitie neergelegd om al in 2021 meer dan een CO2 halvering in de supermarkten te realiseren. Dat is tussen de 50 en 120 Kton per jaar. Of te wel: 10 jaar voor de deadline al zo’n 10% van de gehele ambitie van SDG 12.3. Als Wasteless de Green Quest Award wint zal dit een vliegwiel effect op alle betrokken spelers hebben. Wij stellen dat grote delen van de ambitie in een samenwerking veel sneller gerealiseerd kunnen en moeten worden. En dat iedere onderneming kennis en kunde in kan en moet zetten, (welllicht net buiten de comfort zone) om ketens te verduurzamen.