Slim Opgewekt

Hoe overtuig je mensen – van bestuursvoorzitters tot kleine kinderen – om over te gaan op groene energie? Slim Opgewekt heeft al 150 locaties energieneutraal gemaakt. Meer dan 80 daarvan zijn scholen, waar ook lesprogramma’s worden aangeboden. In de uitzending vertelt oprichter Hilde van Dijk over hun innovatieve business model. 

Luister de uitzending hier terug:

De inzending

In welke sector behoort het bedrijf?

Duurzame energie

Welke innovatie pitch je? Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

De innovatieve sleutel van het succes van Slim Opgewekt is vertrouwen. Dat klinkt heel soft, dat is het ook. En toch is vertrouwen de innovatie waarmee wij concreet bijdragen aan de klimaatdoelen. We zijn de enige partij in Nederland die het is gelukt om zoveel (80+) scholen vol te leggen met zonnepanelen. Terwijl we niet de enige zijn met dit idee.

In ons zesjarig bestaan bespaarden we al ruim 8 miljoen kWh grijze stroom. Dat is genoeg om met een elektrische auto 30 rondjes om de aarde te rijden!

Als we de klimaatdoelen willen bereiken, moeten we leren om anders te gaan denken. Verduurzamen gaat om lange termijn beslissingen. En als jij een beslissing moet maken voor de lange termijn (25+ jaar), dan heb je vertrouwen nodig. We bouwen aan vertrouwen door middel van:

 • We geven gratis advies. Dit doen we zodat de bestuurder alle informatie (technisch, financieel, etc.) vooraf heeft, zodat hij met vertrouwen de beslissing kan nemen.
 • We vertellen het eerlijke verhaal. We maken de opbrengsten niet mooier dan het is. En we communiceren alleen wat Slim Opgewekt waarmaakt, i.p.v. mooie pr-praatjes. Onze resultaten zijn controleerbaar.
 • We zijn transparant in cijfers. Alle kosten worden in beeld gebracht, zodat de bestuurder vertrouwen heeft in de business case, en geen verrassingen achteraf krijgt.
 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor de lange termijn samenwerking. Zo wisten we bijvoorbeeld in ons eerste bestaansjaar het belang van kabelgoten niet. Na 3 jaar gingen de kabels op de eerste scholen daardoor stuk. We hebben op eigen kosten de kabels vervangen en netjes kabelgoten geïnstalleerd.
 • We bezoeken fabrieken in Azië. Zo bouwen wij aan vertrouwen in de keten, zodat wij hoge kwaliteit producten gebruiken die op sociale en duurzame wijze zijn geproduceerd.
 • We heten Sim Opgewekt, want wij zijn opgewekt over de toekomst en hebben vertrouwen dat het gaat lukken om de klimaatdoelen te halen.
 • Je bent alleen betrouwbaar als je doet wat je beloofd. Dus ook intern ondernemen wij duurzaam en sociaal. Ons diverse team bestaat uit alle opleidingsniveaus, verschillende nationaliteiten en leeftijden. We rijden elektrisch, kopen duurzaam in en werken hard aan duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld met een coach op kantoor en sporten op donderdag.
 • Ons succes gaat niet onopgemerkt: We zijn benoemd tot jong ondernemer van het jaar en tot parel van de regio. We waren als snelgroeiend bedrijf FD Gazelle in 2017. Bijzonder trots zijn we als winnaar van de Triodos Hart-Hoofdprijs, die ons uitriep als meest inspirerende en vernieuwende onderneming.

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Slim Opgewekt draagt concreet bij aan alle drie de klimaatdoelen. We noemen het resultaat dat wij tot nu toe hebben gehaald ons bestaansleven (2012 t/m zomer 2018):

 • 20% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990;
  Slim Opgewekt zorgt voor 4,5 miljoen kilo CO2 besparing
 • 20% van de energie uit duurzame energiebronnen winnen;
  Slim Opgewekt zorgt voor 6 miljoen kWh zonnestroom
 • 20% meer energie-efficiëntie realiseren.
  Slim Opgewekt zorgt voor 2 miljoen kWh grijze stroombesparing dankzij LED.

Het belang van deze klimaatdoelen geven wij door aan onze doelgroep (leerlingen, docenten, bestuursleden) via ons educatieve bewustwordingsprogramma. Zo wordt de boodschap verder verspreid.

Wat is de achtergrond van dit project? Hoe is de ontwikkeling verlopen? Wanneer is de innovatie in gebruik genomen?

Nederland staat in Europa onderaan als het gaat om onze klimaatdoelen. Van alle landen zijn wij het slechtste jongetje van de klas. Tegelijkertijd merken we dat Nederlanders duurzaamheid wel een goed idee vinden. We zien bijvoorbeeld alle legen daken en willen dat ze vol komen te liggen met zonnepanelen. Dus blijkbaar praten we wel duurzaam, maar doen we het niet. Daarom hebben wij in 2012 een bedrijfsmodel ontworpen wat alleen geld kon verdienen als we CO2 besparen. Zo verplichten we onszelf om alleen bezig te houden met ons doel: Duurzaam doen.

We zijn gestart met de vraag: Hoe zegt een school ja tegen duurzaamheid? Binnen 1 maand van ons bestaan zaten we aan tafel bij een bestuurder om te luisteren. In de maanden die volgden ontwikkelden wij de aanpak die werkelijk scholen hielp om te kiezen voor duurzaamheid. We leerden dat scholen behoefte hadden aan bewezen technieken, een gedegen financiering en een bewustwordingsprogramma. Maar we leerden vooral dat het niet in de ‘harde’ praktische zaken zit, dat kan iedereen bedenken. De werkelijke sleutel van het succes zat in het opbouwen van vertrouwen. Na 8 maanden mochten wij de eerste 7 scholen voorzien van ledverlichting en zonnepanelen. Dat was toen zo’n uniek project dat Minister Kamp hoogstpersoonlijk langs kwam om dit samen met de leerlingen te vieren.

De bestuurder van het eerste uur besloot een jaar later dat wij zo betrouwbaar waren, dat we al het vastgoed van die stichting mochten verduurzamen. En zelfs nu, nadat hij met pensioen is, komt hij nog regelmatig langs om ons te adviseren.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

We realiseerden tot nu toe 4,5 miljoen kilo CO2 besparing op 120 verduurzaamde locaties (zo’n 80 scholen, 25 zorglocaties en 15 sportclubs).

Dit resultaat weten we doordat we het stroomgebruik en de zonnestroom-opwek op elke locatie meten met onze eigen ontwikkelde loggers. Hierdoor kunnen we exact meten hoeveel grijze stroom is bespaard en daarmee hoeveel CO2-reductie we realiseren.

Wat leuk is om te weten is dat we het resultaat van elke locatie in Jip & Janneke taal laten zien op een uniek scherm. Met ons bewustwordingsprogramma bereikten we al meer dan 42.000 gebruikers.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij? Is de techniek bijvoorbeeld implementeerbaar voor andere partijen?

De aanpak die wij hebben (luisteren naar wat werkelijk nodig is om je doel te behalen plus vertrouwen) is in te zetten voor vele sectoren en technieken. Zo zijn wij al uitgebreid naar sportverenigingen en zorginstellingen. En in de toekomst verwachten wij ook andere (maatschappelijke) sectoren te kunnen helpen.
Tot nu toe werken we met technieken om het grijze stroomverbruik tegen te gaan. Ondertussen onderzoeken we ook bewezen technieken om het gasverbruik te verminderen.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Kosten/baten/verwachtingen?

Sinds de start groeien we exponentieel. In 2017 hadden we een omzet van 8,8 miljoen. Hiermee zijn we 529% gegroeid ten opzichte van 2015. Wat in 2012 begon met 4 ondernemers, is uitgegroeid tot een team van 40+.

We behalen gezonde financiële cijfers doordat we werken op basis van ketenintegratie. We kunnen direct bij de fabriek inkopen, waardoor we de marges die anders in de keten achterblijven, kunnen inzetten voor extra toegevoegde waarde zoals bewustwording.
Trots zijn we op het aflossen van onze lening uit het energiefonds, waarmee we bewijzen dat duurzaam doen en succesvol ondernemen hand in hand gaan. Dankzij onze business case zijn we in staat winst te maken waarmee we onze groei financieren.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

De Green Quest is op zoek naar duurzame doeners. Dat is exact waarom Slim Opgewekt is opgericht. Wij dragen keihard bij aan de klimaatdoelstellingen. We bewijzen ons succes door exponentiële groei. Onze overtuigende resultaten bewijzen onze effectiviteit. We maken winst waarmee we onze groei kunnen doorzetten. Kortom: in 6 jaar tijd groeiden we uit van kleine startup naar een bewezen effectieve verduurzamingsversneller. En dat, vinden wij, verdient de Green Quest Award .