Skoon

Skoon Energy

Skoon wil de AirBNB van de energie worden. Grote containers met batterijen (Skoonboxen) zijn essentieel onderdeel van dit plan. De containers kunnen bijvoorbeeld op schepen meegevoerd worden en het schip van elektrische aansturing voorzien. Ook bijvoorbeeld festivalterreinen en bouwplaatsen kunnen gebruik maken van het energiedeelsysteem met de Skoonboxen.

(Na ongeveer 12 minuten hoort u over Skoon)

Tot welke sector behoort het bedrijf?

Skoon behoort grotendeels tot de energiesector, maar haar services zijn ook van toepassing in de maritieme sector, de evenementen sector en de bouwsector. Dit omdat ons werk zich richt op het leveren van mobiele of tijdelijke energielevering d.m.v. grote batterijpakketten, zogenaamde Skoonboxen. Deze worden ingezet om schepen elektrisch te laten varen, festivals en bouwplaatsen te voorzien van emissieloze en stille energiebronnen en dus ook om het energienet in balans te houden door de batterijen in te zetten als buffer. De Skoonbox is in de basis een twintig voets container, waarin de best beschikbare batterijcellen zijn ingebouwd.

Welke innovatie pitch je? Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

De innovatie heeft twee kanten. Aan de ene kant zit het hem in het koppelen van volledig verschillende gebruikers, met dezelfde Skoonbox. Vanwege de vele mogelijkheden die batterijen leveren, is dat technisch haalbaar. Omdat Skoon hier als onafhankelijke partij in zit, zal de toegankelijkheid van batterijgebruik enorm toenemen. Er is geen investeringsbehoefte, Skoon als grote partij kan op grote schaal de nieuwste batterijen inkopen en vanwege de snel ontwikkelende techniek zal een gebruiker altijd de meest optimale batterij voor zijn gebruik krijgen.
De andere kant van de innovatie is de fysieke ontwikkeling rond de Skoonbox. Deze is zo opgebouwd dat de ruimte optimaal benut wordt en er mogelijkheden voor uitbreiding en vernieuwing aanwezig zijn. Ook worden de verschillende toepassingsmogelijkheden meegenomen in het ontwerp van de Skoonbox, om de verscheidenheid aan klanten toegang te geven tot het gebruik van de batterijen.

Hoe gaat dit initiatief concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Door de drempel te verlagen voor het gebruik van schone energie uit batterijen, zal er direct op grote schaal uitstoot bespaart worden. Schepen kunnen van de zware diesels overgaan op emissieloos varen, locaties op land kunnen stil en zonder lokale uitstoot hun werk blijven doen en de toenemende groene bronnen kunnen dankzij de buffers op elk moment hun energie blijven leveren aan het energienet.

Wat is de achtergrond van deze innovatie?

Het bedrijf is anderhalf jaar geleden gestart vanuit maritieme achtergrond, met het doel om de scheepvaart snel te verduurzamen. Dit is uitgegroeid tot wat het nu is, dankzij grote interesse vanuit de meest verrassende hoeken. Eind dit jaar zal het eerste schip van 110m gaan varen op de batterij en er zijn al enorme stappen gezet om de opschaling in gang te gaan zetten.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

De huidige resultaten zijn vooral op het gebied van bewustzijn: veel grote bedrijven en energiegebruikers zijn zich bewust geworden dat duurzaamheid de toekomst heeft en een positieve ontwikkeling is. Een bedrijf als Damen Shipyards, waarmee we recentelijk een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, heeft hiermee een mooi geluid afgegeven dat ze graag jonge bedrijven betrekken in hun werk en geloven in de kracht van deze partijen als het gaat om innovaties en verduurzaming. Dit is vooral meetbaar door de bereikbaarheid van de verschillende berichten, waar wereldwijd duizenden mensen bereikt zijn.
Op technisch gebied kunnen we nu al doorrekenen hoeveel CO2 er bespaart zal worden, dit gebaseerd op het huidige gebruik en wat er zal wegvallen. De data die bij gebruik beschikbaar komen zullen allemaal ingezet worden om het proces nog efficiënter en duurzamer in te richten.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij? Is de techniek bijvoorbeeld implementeerbaar voor andere partijen?

De hele filosofie van Skoon is het toegankelijk maken van het gebruik van duurzame energie opslag door het delen van de batterijen. Door het online platform zo in te richten dat elk type gebruiker op eenvoudige wijze eenSkoonbox van gewenst formaat kan boeken, zal de stap naar deze duurzame oplossing makkelijker te zetten zijn. Ook zal dit platform zo ingericht worden dat andere partijen met soortgelijke batterijpakketten kunnen aanbieden aan de gebruiker, dit omdat de snelheid van opschaling van belang is en Skoon dit niet alleen kan doen. Op dat moment zal Skoon richting de AirBNB van batterijen gaan.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Gecompliceerd, maar verrassend goed! Bij het koppelen van meerdere uiteenlopende business cases, zijn de financiële modellen zeer ingewikkeld. De innovatie is te vinden in het samenvoegen van gebruikers en industrieën die voorheen nog niet in dezelfde kamer besproken zijn, waardoor de uiteindelijke kosten terugverdiend zullen worden. Om de mail overzichtelijk te houden, ga ik hier graag op een ander moment dieper op in.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Als startup die in korte tijd al grote stappen heeft gemaakt, horen we veel dat mensen het waarderen dat we het gewoon doen, ‘duurzame doeners’. Waar veel van de bedrijven waar we mee spreken graag meepraten maar bij het concretiseren van plannen zenuwachtig worden, werken wij door om zo snel mogelijk een goede Skoonbox aan boord van een schip te zetten. Het verder in beweging krijgen van grote partijen zoals Damen Shipyards, havenbedrijf Rotterdam e.a., is voor ons een mooie bevestiging dat het een goed getimede en belangrijke ontwikkeling is.