Second Love Food

Voedselverspilling is een maatschappelijk probleem omdat het negatieve economische én ecologische effecten veroorzaakt. Nog elke week wordt in Nederland een derde van ons voedsel weggegooid. Bijna de helft van dat voedsel is aardappels, groente en fruit. De cijfers met betrekking tot voedselverspilling wordt steeds beter in kaart gebracht en dit geeft inzicht. Ondanks dat deze informatie toeneemt, neemt voedselverspilling niet sneller af. De aanpak van nu mist de datastructuur om deze reststromen te digitaliseren en veilig te delen tussen primaire producenten en verwerkers. Zolang deze reststromen niet wereldkundig worden gemaakt alvorens zij worden verspilt, is de actuele informatie mosterd na de maaltijd voor de food & agri sector.

Doel: Het verwerken van reststromen op aardappels, groente en fruit (agf) in Nederland moet in 2020 met 250 verwerkers zijn toegenomen. De food & agri sector heeft vooralsnog geen handelsplatform, specifiek voor reststromen die aan het eind van het productieproces boven komt. De gewenste situatie is dat er een digitale methode ontstaat voor het classificeren van reststromen en direct kunnen worden aangeboden.

1. In welke sector behoort het bedrijf?

Agri & Food

2. Welke innovatie zend je in?

Het verschil tussen nu en straks is dat de aanpak voor het classificeren van reststromen aardappels, groente en fruit (agf) gedigitaliseerd kan worden door boeren en producenten zelf en daarvoor direct kan worden aangeboden op de Marktplaats in Voedselverspilling.

3. Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Voedselverspilling is verantwoordelijk voor ca. 6 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Dit probleem oplossen helpt dus om de CO2-uitstoot te verlagen en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Om de klimaatdoelstellingen te koppelen aan Marktplaats in Voedselverspilling wordt de GHG- uitstoot gemeten. Zie bijlage. De uitstoot van voedselverspilling meten is altijd specifiek en maatwerk (vooral vanuit de vraag, wat vervang je aan bestaande producten, hoe is de end-of-life geregeld, etc).

4. Wat is de achtergrond van dit project?

Voedselverspilling is een probleem van iedereen. Één derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild waarvan agf bijna de helft vertegenwoordigd. 75 procent van voedselverspilling is cosmetisch afgekeurd. Om dat tegen te gaan zal niet het individu maar partnerschap en ketenregie hierin het verschil moeten gaan maken. Om een groter publiek van ondernemers aan te kunnen spreken reststromen te verwerken zal er een veilig en efficiënter systeem ontstaan dat de taal ontwikkeld om reststromen aan te bieden.

Het verwerken van reststromen in Nederland op agf moet vanaf 2020 met 250 foodservice-bedrijven zijn toegenomen. De food & agri sector heeft vooralsnog geen handelsplatform, specifiek voor reststromen die aan het eind van het productieproces boven komt. De gewenste situatie is dat er een digitale classificatiemethode wordt ontwikkeld voor het beoordelen van reststromen en vervolgens direct kan worden aangeboden. Het hoofddoel van het project is: Meer aandacht voor de problematiek rondom voedselverspilling en een bruikbare oplossing voor de praktijk vinden door smartdata te genereren gekoppeld aan de Marktplaats in Voedselverspilling.

Met Marktplaats in Voedselverspilling wil ik met mijn partners de circulaire voedselketen versnellen. Om dit te veranderen moet de beweging “samen tegen voedselverspilling” in Nederland nog breder worden uitgedragen. Nu staan er bijvoorbeeld 30 serieuze producten in het “verspillingsschap” van Jumbo supermarkt Verberne in Wageningen. Daarachter gaan hardwerkende mensen met idealistische motieven schuil die volop werken met Foodwaste en allemaal op hun eigen manier.

Om dat soort acties follow up te geven hebben we niet 30 maar 3000 initiatieven nodig die producten en diensten ontwikkelen om de sociale norm te veranderen geen voedsel te verspillen. De katalysators van deze tijd staan in contact met de kracht van de consument om geen voedselverspilling mogelijk te maken. Mensen bepalen tenslotte wat zij zelf (niet) belangrijk vinden. Met Marktplaats in Voedselverspilling wordt het makkelijker om reststromen aan normale bedrijfsprocessen van deze foodservicebedrijven toe te voegen en daarvoor de CO2 uitstoot te verlagen.

Verduurzaming staat steeds hoger op de maatschappelijke agenda. Bedrijven en overheden moeten op de korte of lange termijn voldoen aan steeds strengere milieueisen, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit. De vraag in de markt naar circulaire systemen groeit en het aanbod in Europa op het gebied van food is (nog) niet groot. Zoals het er nu uitziet wordt Marktplaats in Voedselverspilling voor het eind van het jaar gestart met de ketenpartners die er nu zijn en in 2019 verder geïmplementeerd.

5. Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

40 afnemers van reststromen agf in de foodservice-industrie zijn als partners en abonnementhouder aangetrokken en geven een 8 als waardering van de dienst

70 aanbieders van reststromen agf in de agrarische sector zijn als partners aangetrokken die hun reststromen methodisch aanbieden en een 8 geven als waardering van de dienst

Data van reststromen agf kan ter plekke worden ge- upload omdat een classificatiemethode hiervoor is ontstaan Foodservicebedrijven kunnen gemakkelijk reststromen agf aan hun normale bedrijfsprocessen toevoegen omdat de marktplaats hiervoor is ontstaan

Er zijn 100 bedrijfsmedewerkers opgeleid in het classificeren van reststromen agf.

6. Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij? Is de techniek bijvoorbeeld implementeerbaar voor andere partijen?

Nederland is de digitale draaischijf voor agrofood. Data als grondstof van de agroeconomie. Digitale deur-tot-deur oplossingen vormen de wereldstandaard in logistiek. Deze mondiale supply chains kunnen worden gecoördineerd in Nederland.

Verder kan met dit project de data-competentie worden verbeterd: kansen kunnen vertalen naar nieuwe producten en diensten. Betrekken van bedrijven om data te delen om te komen tot een blockchain raamwerk. Het realiseren van financiële middelen voor verdere realisatie en ontwikkeling.

7. Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Voor het project zijn gecommitteerde ketenpartners voor de looptijd van 5 jaar nodig en een financiële investering van 280.000 euro. De verwachting is dat de investering in 10 jaar tijd wordt terugverdient.

8. Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Mosterd voor de maaltijd. De cijfers met betrekking tot voedselverspilling worden steeds beter in kaart gebracht en dit geeft inzicht. Ondanks dat deze informatie toeneemt, neemt voedselverspilling niet sneller af. De aanpak van nu mist het digitaal maken van reststromen om te komen tot datastructuur en te kunnen delen tussen primaire producenten en verwerkers.
Zolang deze reststromen niet wereldkundig worden gemaakt alvorens zij worden verspilt, is de actuele informatie mosterd na de maaltijd voor ons klimaat.