PyrOil

De wereld kampt met een enorm overschot aan afval. Plastic komt in zee terecht waar het door golfslag vergruisd en verspreid wordt. Zeedieren eten dit, het milieu gaat eraan kapot. De microscopisch kleine plasticsdeeltjes komen in de voedselketen terecht. PyrOil heeft een techniek ontwikkeld om plastic grootschalig om te zetten in olie.

(Deel 1: groen beleggen. Na ongeveer 11 minuten hoort u John Kuipers over PyrOil)

1. Tot welke sector behoort het bedrijf?

Alternatieve energie

2. Welke innovatie pitch je?

Wij zetten afval plastics weer om in een lichte zwavelvrije olie. We zijn nu druk bezig nu met twee projecten , waarvan één in Moerdijk waar we vanaf april ongeveer 250,000 ton gaan omzetten in 1,1 miljoen vaten olie per jaar. En een tweede in Hamburg waar we ruim 1 miljoen ton om gaan zetten in ongeveer 6,4 miljoen vaten. Ons volcontinu gesloten systeem stoot totaal niets uit en het ruimt het milieu op door afval plastics te verwerken. De olie die daaruit gemaakt wordt is uitermate geschikt voor gebruik van het maken van nieuw plastic.

3. Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Tijdens dit proces komen er geen enkele emissies vrij.  De CO2 die bij de pyrolyse vrijkomt wordt namelijk opgevangen en weer benut in een nieuw chemisch proces. Bovendien voorkomt ons bedrijf de noodzaak van het oppompen en verwerken van erg veel vaten olie.

4. Wat is de achtergrond van dit project?

We hebben een jaar of vijf research en development achter de rug, dit is geheel door de eigenaar betaald. We zijn nu het enige bedrijf in de wereld dat in staat is om dit op deze grote schaal te doen.
Ook is de techniek transferable, wat betekend dat we dit over de gehele wereld kunnen toepassen. Ook is dit nu financieel voor ons mogelijk.

5. Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

Alle resultaten zijn door onze technische staf gemeten en ook toepasbaar voor alle vergunningen.

6. Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij?

De techniek is alleen toegankelijk voor partijen die een joint venture parnership met ons willen aangaan. Natuurlijk is er wel concurrentie maar die gebruiken andere technieken. Wel hebben zij ook interesse in onze techniek.

7. Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

We zijn 100% zelf gefinancierd en hebben een line of credit bij diverse internationale banken zodat we de eerste 20 verwerkings fabrieken kunnen bouwen zonder de noodzaak van een investeerder.

8. Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Dit is de eerste grote schaal verbetering in het opruimen van ons milieu.