McNetiq

Controlock van McNetiq is een gepatenteerde magneettechnologie waarmee tijdelijke staalverbindingen kunnen worden gerealiseerd. Een handgeschakelde magneet -zonder stroom- is een veel duurzamer oplossing dan een lasverbinding. Zo komen er geen giftige stoffen vrij, is er geen beschadiging van, bijvoorbeeld, containerschepen, tanks en de steigerbouw materialen kunnen eindeloos worden hergebruikt. Bij Shell bespaarde Controlock al een 80 procent steigermateriaal en 30 procent doorlooptijd.

Luister hier de uitzending terug:
McNetiq wordt na 11:20 minuten geïntroduceerd.

Inzending

In welke sector behoort het bedrijf?

McNetiq behoort tot de metaalbranche, gelet op de aard van de producten. De doelmarkten zijn onder andere: de energiemarkt (olie en gas en wind), petrochemie, maritieme industrie (onderhoud en nieuwbouw) tankopslag, stalen infrastructuur (onderhoud) en scheepvaart. Het gaat veelal om bevestigings- beveiligings- en toegangstechnieken.

Welke innovatie pitch je? Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

Controlock van McNetiq is een gepatenteerde magneettechnologie die gelaste verbindingen kan vervangen. Controlock is de eerste magneet waarvan de capaciteit (houdkracht) is vast te stellen. Hierdoor kan een magneet als voor het eerst als bevestigingsmiddel worden gebruikt, vooral in de industrie. Hierdoor hoeft er veel minder te worden gelast. En dat is grote winst voor duurzaamheid.

Het nieuwe aan Controlock magnetisme is dat de belastbaarheid kan worden gemeten. Dit geldt voor zowel de trekkracht als de schuifkracht. Dit is de basis van het verleende patent. Het kennen van de maximale belastbaarheid van een magneetverbinding is een absolute voorwaarde voor veiligheid. Op deze wijze kunnen las- en boor-boutverbindingen voor tijdelijke duur kunnen worden voorkomen.

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Minder laswerk betekent minder uitstoot van giftige lasrook. Minder benodigd steigermateriaal betekent minder zwaar transport.

Wat is de achtergrond van dit project? Hoe is de ontwikkeling verlopen? Wanneer is de innovatie in gebruik genomen?

McNetiq BV is opgericht in 2014 door Bas Gravendeel (magneetexpert) en Edwin van der Heide (marketeer in innovaties). Beiden zijn gefascineerd zijn door de magische werking van magneten. “a magnet is a source of never ending force”. Bas en Edwin vinden dat met deze energievorm veel meer zou moeten worden gedaan en hebben deze hierom controleerbaar gemaakt “the force is yours”

McNetiq heeft een investeerder aan zich gebonden eind 2017. Het eerste product dat sinds 2015 verkocht wordt is het Controlock Steigeranker. De markt in Nederland is nu redelijk bekend met het product en er komen steeds meer aanvragen vanuit het buitenland, VS, Zuid Amerika en Azië. Dit komt met name doordat Shell het Steigeranker intern wereldwijd promoot. Mede door de investering worden er nu ook nieuwe toepassingen ontwikkeld. Zie hiervoor de bijlage. McNetiq is genomineerd voor de Top Ten Innovators van Shells LiveWIRE, de NL versie is al binnen, nu zit McNetiq in de finale voor de internationale versie.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

In de steigerbouw kan tot 80 % worden bespaard op materiaal. Iedere 1.500 m2 steigermateriaal minder betekent dat er een 20 tonner minder hoeft te rijden. Iedere las die minder behoeft te worden gemaakt, betekent een vermindering van uiterst giftige lasrook. Dit nog afgezien van materiaalbeschadigingen die moeten worden gerepareerd met behulp van gutswerk en coatings, dit betekent resp. stroomgebruik en het gebruik van chemicaliën.

Het gebruik van magnetische verankering van leidingwerk is als vervanging van chemische verankering goed voor het verminderen van chemicaliën.

Zeer recent is een geslaagde pilot afgerond met Shell waarbij leidingen zijn bevestigd met magnetische steunen. Dit als alternatief op chemisch verankeren. Deze innovatie wordt nu door Shell intern gepromoot en gaat op korte termijn voor McNetiq een geweldig nieuw groeiproduct opleveren.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij? Is de techniek bijvoorbeeld implementeerbaar voor andere partijen?

In het bijgaande IM staat op pagina 16 een schema met in de linkerkolom een opsomming van enkele marktsegmenten waarbinnen Controlock oplossingen kan bieden. Deze lijst is echter onuitputtelijk, alle sectoren waarin staalverbindingen worden gemaakt, kunnen Controlock binnen bestaande processen implementeren en hierdoor goedkoper en duurzamer werken. Wellicht zijn er buiten de industrie ook toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld in de entertainment- en evenementenbranche vanwege de tijdelijke constructies. Hiernaar is echterdoor ons nog geen onderzoek gedaan.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Kosten/baten/verwachtingen?

In het bijgevoegde IM zijn de financiën uitgewerkt van het Steigeranker voor de Europese markt. Niet zijn meegenomen in de prognose zijn de markten van het Steigeranker buiten Europa. Ook niet meegenomen zijn nieuwe toepassingen zoals magnetische leidingbevestiging, tijdelijke handrail enz. Dit zijn producten die binnenkort zullen worden geïntroduceerd.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Bevestigen met magneten werd niet gedaan omdat tot dusver de belastbaarheid van een magneet niet was vast te stellen. Door de ontwikkelde Controlocktechnologie kunnen magneten als betrouwbaar bevestigingsmiddel worden ingezet, met name in de industrie. Controlock is echter een z.g. disruptieve innovatie en vergt nogal wat van het acceptatievermogen van onze doelgroep die erg behoudend is. In het bijzonder zijn twee soorten criticasters: 1. mensen die niet goed de betrouwbaarheid van een magneet kunnen beredeneren en 2. Partijen die hun omzet bedreigd zien door Controlock, veelal contractors. Met name deze laatste groep werkt als een rem. We moeten dus zorgen voor het pulling effect bij de eindklant, bij de asset owner. Hiervoor is publiciteit, erkenning en aandacht nodig.