Living Sequoia

Domaine Belle Cour is een duurzaam woonproject van Noord-Limburg. Ontwikkeld op basis van de gedachte, dat mensen samen wonen in een hofvorm en daardoor participeren met en voor elkaar in het project. Dit levert duurzaamheid op in de woonbestendigheid van het project: jong en oud vervullen ieder hun rol in het project en kunnen zelfstandig blijven wonen. In totaal komen er 29 wooneenheden.

Het meest duurzaam is de bouwwijze: kwalitatief hoogwaardige houtbouw van het Roermondse bedrijf Living Sequoia, waarbij hout als bouw- en isolatiemateriaal wordt toegepast. Een unieke toepassing van houtbouw in Nederland. Prefab houtbouw, waarbij efficiënte inzet van middelen, materialen en mensen. De gebouwen (huizen en appartementen) zijn duurzaam, brandwerend, geluiddempend en een isolatiewaarde van RC-8. Door installaties te vervangen door eenvoudige infraroodpanelen, een uniek ventilatiesysteem en een boiler (energie voor dit alles geleverd door zonnepanelen) maakt de nul op de meter een vanzelfsprekendheid.

(In het eerste deel hoort u Annemiek Nusmeijer, duurzaam recruiter van Green Jobs. En na ongeveer 11 minuten hoort u Björn Coenen en Ralph Verhaeg van Living Sequoia.

Tot welke sector behoort het bedrijf?

Duurzaam bouwen / wonen

Welke innovatie pitch je?

Het project behelst een nieuwe kijk op wonen, gerealiseerd op een unieke bouwwijze. Hoogwaardige houtbouw op deze manier toepassen gebeurd in Nederland alleen door Living Sequoia in Roermond.

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Woningen hebben een isolatiewaarde van RC 8. Installaties kunnen hierdoor efficiënt, eenvoudig en via zonne-energie te winnen. Tevens zijn de woningen altijd weer terug te recyclen tot duurzame en natuurlijke houtvezels. Het hout dat wordt toegepast komt van productiebossen en kent een streng herplant-principe

Wat is de achtergrond van dit project?

De achtergrond van dit project is een duurzame manier van wonen op een duurzame wijze gebouwd. Ruim 10 jaar heeft Living Sequoia (Victor Beerkens) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de perfecte houtbouw; twee jaar geleden zijn de eerste projecten bij wijze van proef gebouwd.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

Naast de metingen over temperatuur en verbruik (middels infraroodcamera, registratie etc.) zijn de referenties van de eerste bewoners voor ons van het grootste belang. Ze zijn uitermate tevreden over het wooncomfort, verminderde gezondheidsklachten (gaan we laten objectiveren door de hogeschool) en verbruik.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij?

De bouwtechniek kan worden toegepast voor nieuwbouw van huizen, appartementen, bedrijfshallen (referentie: ambulance post Weert), kantoren, gezondheidscentra (start bouw in 2019 in Beesel), publieke gebouwen en sportaccommodaties. Tevens is de isolatietechniek van het bouwsysteem te gebruiken voor renovatie en upgrading van panden in hun isolatiewaarde.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

De investering voor deze manier van bouwen is bij aanvang een beperkt aantal procenten duurder, maar verdient zich weldra terug door minder energiekosten, weinig installatiekosten (aanschaf en onderhoud) en een beter woonklimaat (minder gezondheidskosten). Tevens voldoen woningen in het living Sequoia bouwconcept al aan de bouwbesluiten tot. 2030: in feite wordt de woning dus meer waard in de loop van de tijd.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Omdat het project Domaine Belle Cour het toonbeeld is van ondernemerschap, waarbij duurzaamheid in alle facetten een doel is en geen middel! Een particulier initiatief van een projectontwikkelaar, die iets voor de gemeenschap wil betekenen en dit op een manier doet die de maatschappij geen geld kost in de vorm van subsidies en andere financieringsvormen en -risico’s. Dat zelfde geldt voor Living Sequoia: vier ondernemers hebben een duurzame filosofie van bouwen en realiseren dit. Een nieuwe methode levert altijd argwaan en twijfel op bij partijen (banken, overheid, gemeenten). Met het project Domaine Belle Cour hebben we aangetoond dat een doordacht duurzaam idee resulteert in een duurzame manier van wonen, met maatschappelijke toegevoegde waarde.