Leger des Heils

Leger des Heils

Er is een forse toename van laagwaardig textiel afval. In het slechtste geval belandt dit in zuurbaden in Pakistan en in het minst slechte geval wordt het in Nederland verbrand zodat het nog calorische waarde heeft. Echter, kun je deze laagwaardige, niet herdraagbare textielstroom circulair inzetten als grondstof. Wanneer alle niet herdraagbare textiel zou worden recycled, zouden we miljoenen kg minder CO2 uitstoten. Dit zou een groot punt moeten zijn bij overleg aan klimaattafels.

Voor de meeste vormen van hoogwaardige recycling is het cruciaal dat textiel is gesorteerd op samenstelling. Katoen bij katoen. Polyester bij polyester, etc. Om dit handmatig te doen is te tijdsintensief. Daarnaast liegen de labels. Daarom is er nu een innovatieve technische oplossing ontwikkeld door o.a. het Leger des Heils: de Fibersort machine. Als grootste kledinginzamelaar van Nederland is het Leger des Heils lid van het consortium dat deze machine heeft ontwikkeld. De Fibersort machine kan een belangrijke oplossing zijn om het circulaire wiel van de textielketen op grote schaal draaiend te krijgen.

(Luister de uitzending terug. Vanaf ongeveer tien minuten hoort u over The Fibersort machine.)

 

In welke sector behoort het bedrijf?

Textielsector / Afvalsector / Welzijnsorganisatie

Welke innovatie pitch je? Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

Het Fibersort project. Een infrarood oog leest de samenstelling van ieder textiele product op de lopende band en met behulp van luchtcompressies wordt het textiele product in de juiste bak geblazen. Samenstelling bij samenstelling. Katoen, polyester, nylon, 30% polyester, 70% katoen, etc. De software achter het infrarood oog monitort de resultaten en onthoudt iedere scan.

Hierdoor wordt waardevolle data verkregen voor artificial intelligence en optimalisatie. Handmatig sorteren is naast te tijdrovend ook te onzuiver. Voor recycling is nauwelijks een foutmarge toegestaan in de sortering op samenstellingen. De Fibersort machine voldoet aan de belangrijkste zuiverheidseisen en wordt waar nodig verder geoptimaliseerd.

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Een exacte berekening wordt nog gemaakt, maar de machine is gericht op alle niet herdraagbare textiel die nu de verbranding in gaat. Deze verbranding zorgt voor 3,4 kg CO2 uitstoot per kg textiel (Bron: CE Delft). Doel van de machine is om 2011 ton per jaar te verwerken (uitgaande van 1 shift per werkdag). De uitkomsten worden gerecycled en niet verbrand. Dit zou dus sowieso een CO2 besparing zijn van 6837.4 ton.

Daarbij komt dat gerecyclede grondstoffen een veel lagere CO2 footprint hebben dan nieuw geproduceerde grondstoffen. Neem bijv. Katoen wat 10 kg CO2 uitstoot per kg katoen. Natuurlijk heeft recycling zelf ook een CO2 footprint, echter, netto bespaart het miljoenen KG CO2 uitstoot. We zijn bezig met het ontwikkelen van een netto-footprinttool in samenwerking met ECAP (European Clothing Action Plan).

Wat is de achtergrond van dit project?

Er is een forse toename van laagwaardig textiel afval. In het slechtste geval belandt dit in zuurbaden in Pakistan/India en in het minst slechte geval wordt het in Nederland verbrand zodat het nog calorische waarde heeft. Echter, we zouden deze laagwaardige, niet herdraagbare textielstroom graag circulair inzetten als grondstof. Voor de meeste vormen van hoogwaardige recycling is het cruciaal dat textiel is gesorteerd op samenstelling. Katoen bij katoen. Polyester bij polyester, etc. Om dit handmatig te doen is te tijdsintensief.

Daarnaast liegen de labels, wat betrouwbaar handmatig sorteren onmogelijk maakt. Daarom is de Fibersort machine ontwikkeld. Het huidige project is in 2016 gestart met Europese subsidie en loopt tot 2019. De machine is operationeel sinds 1-1-2018. Tijdens de ontwikkeling was het een forse uitdaging om te beslissen of we wilden wachten op een betere technologie of wilden starten met een iets verouderde technologie. Wij kozen voor een betere technologie. Dit leverde vertraging op, maar het resultaat is wel dat de machine een hogere kwaliteit (zuiverheid) levert dan verwacht.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

Zuiverheid is getest en aangetoond door een onafhankelijk en bekend bureau in de sector: Centexbel. We kunnen geen generaliserende uitspraken doen over de zuiverheid, dat ligt namelijk iets complexer. Er zit een bandbreedte op die afhangt van de zuiverheid waarop je de machine instelt en die afhangt van de soorten materiaal die je sorteert. Van de wol fracties zijn ook al truien ontwikkeld i.s.m. Loop a Life.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij?

De huidige scanner is toepast in een sorteeroperatie, echter, de technologie kan ook op kleine schaal worden toegepast. Bijvoorbeeld in handscanners.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

De verwachting is een positieve businesscase, maar de validatie daarvan is nog gaande. De grootste onduidelijkheid zit hem in de marktwaarde van de gesorteerde fracties. Dit is namelijk een nieuwe markt. Daarnaast zijn ook fluctuaties in de marktprijs allesbepalend voor het uiteindelijke resultaat. De verwachting is dat we in het 3e projectjaar break even draaien. De prijs waarvoor de producent (Valvan) de machine op de markt gaat brengen is onbekend. Dit zal ook afhangen van de gekozen opties (aantal aflastpunten, kleursortering, etc.).

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Het zou een steun in de rug zijn voor de verdere ontwikkeling van eindmarkten voor Fibersort uitkomsten. Dat kunnen we zeker gebruiken.