Land Life Company

Land Life Company heeft als doel om de 2 miljard hectaren gedegradeerde grond op aarde te herstellen. Founder Jurriaan Ruys is voormalig partner bij McKinsey Co en COO van Eneco Energie voordat hij in 2013 Land Life Company startte samen met Eduard Zanen (Bugaboo founder) om technologische applicaties te ontwikkelen en zo op een duurzame manier grootschalig de aarde te herbebossen. Hij ontwikkelde een nieuw business model om samen met multinationals zoals LeasePlan BV hun CO2 uitstoot te compenseren door middel van grootschalige herstel van zwaar gedegradeerd land in “home markets” (US, EU, China) met directe positieve effecten op mens, dier en milieu.


1. In welke sector behoort het bedrijf?

Land Life Company opereert in een vrij nieuwe sector,  de “Nature Restoration Economy” oftewel de “Natuurherstel Economie”. Dit zijn organisaties die met een business aanpak de 2 miljoen hectare gedegradeerd land ter wereld herstellen.

2. Welke innovatie pitch je? Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

Land Life heeft een nieuwe business model ontwikkeld waarmee we de bestaande oplossingen om CO2 af te zetten (emission offsets) volledig op zijn kop zetten. In plaats van bestaande bossen te beschermen tegen kappen, planten wij nieuwe bossen bij op plaatsen waar de natuur zonder ingrijpen niet meer terugkomt (verwoestijnde gebieden).

Wij doen dit door middel van cutting edge technologies die in de herbebossing nog nergens worden ingezet; drone and satellite analyses gecombineerd met lokale expertise, geautomatiseerde planting systemen, GPS tagging van alle bomen en het gebruik van AI en Blockchain om de impact van projecten te tracken (groei, CO2 vangst, biomass groei, lokale economie impuls).

3. Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Onze aanpak heeft positieve impact op 5 van de SDG’s (Sustainable Development Goals) die in 2015 zijn vastgesteld door de VN om de klimaatdoelen te halen. Antwoord specifiek gericht op Klimaatakkoord / klimaatdoelstellingen Nederland 2030:

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er 0,3-0,5 Mt per jaar aan CO2 moet worden vastgelegd door aanplant van nieuwe bossen en tegengaan van ontbossing in Nederland in 2030. Op dit moment verliest Nederland bos. Om de doelstellingen te halen, zou er elk jaar, tot 2030, 1.500 ha moeten worden aangeplant, ofwel een gebied van 3 bij 5 km.

Land Life Company is gespecialiseerd in herbebossing en natuurherstel en wij hebben in ons voorstel een zogenaamd Private-Public Partnership voorgesteld: de benodigde investeringen voor herbebossing zullen voornamelijk door (nederlandse) bedrijven worden gedragen. Dit betekent dat de overheid (en Nederland) er tot 2030 in totaal meer dan 16.000 hectare bos bij krijgt. Dit levert niet alleen de beloofde CO2 reductie zoals die in het klimaatakkoord is afgesproken, maar ook tal van andere voordelen: herstel van ecosystemen, vasthouden van grondwater, creëren van biodiversiteit etc.

4. Wat is de achtergrond van dit project? Hoe is de ontwikkeling verlopen? Wanneer is de innovatie in gebruik genomen?

Land Life company is opgericht in 2013 door Eduard Zanen en Jurriaan Ruys met het doel om technologie te ontwikkelen die op een duurzame en grootschalige wijze de aarde kan herstellen – A new way to fix the planet! In dit artikel van de New Yorker “How to Plant a Tree in the Desert” wordt Jurriaan Ruys geïnterviewd over de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf.

5. Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

Tot nu toe zijn er 300,000 bomen geplant, de meeste geplant met de Cocoon planting technologie en onze overlevingskansen success zit tussen de 75 en 95% overleving, erg hoog in de droge en gedegradeerde gebieden waar wij werken. Het bedrijf en daarmee de hoeveelheid bomen die we planten groeit rap; dit najaar gaan wij 300 hectaren planten, ongeveer

6. Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij? Is de techniek bijvoorbeeld implementeerbaar voor andere partijen?

De technologieën die Land Life Company ontwikkelt om grootschalige gebieden te herstellen, komen niet alleen de natuurlijke omgeving ten goede, maar ook het dierenleven (uitbreiden habitat voor vogels en dieren) en de lokale maatschappij, ten eerste door het brengen van werkgelegenheid en het stimuleren van de lokale economie. Van elke euro die in een Land Life project wordt geïnvesteerd, gaat 65% direct naar de lokale economie (arbeid & materiaal). Daarnaast heeft gezond land korte en meerdere essentiële lange termijn voordelen voor de lokale bewoners waaronder gezonde grond om weer te kunnen verbouwen, schaduw, schone lucht, verminderde erosie en verminderde kans op flash floods.

7. Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Land Life is een gezond bedrijf met als klanten een mix van overheden (waaronder overheid van Mexico en the city of LA), NGO’s (waaronder de UNHCR en UNICEF) en bedrijven (waaronder LeasePlan). Wij werken volgens een service model, hierover vertelt onze CEO/CFO jullie graag meer wanneer we in een volgende ronde terechtkomen.

8. Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Land Life geeft aan nieuwe invulling aan het concept social enterprise. Wij hebben een radicaal nieuwe visie en aanpak in een sector – landbescherming en herstel – die traditioneel beheerst is door NGO’s en overheden en waar technologie en innovatie weinig of geen rol heeft gespeeld. Onze missie is het herstellen van 2 miljard hectaren grond, deze enorme uitdaging gaan we vol overtuiging aan met een jong en dynamisch team. Wij zijn pas succesvol als ons bedrijf overbodig is geworden!