Good Shipping

Good Shipping

In 2017 geleden heeft GoodFuels het GoodShipping Program gelanceerd – het allereerste programma wereldwijd dat het voor bedrijven mogelijk maakt hun zeevracht klimaatneutraal te verschepen, zonder dat er iets aan de supply chain van het bedrijf hoeft te veranderen. Dankzij het massabalans principe is GoodShipping in staat het volume fossiele brandstof dat correspondeert met het zeevrachtvolume van een bedrijf te vervangen met geavanceerde biobrandstoffen. Deze brandstof wordt gemaakt van afvalstromen, bijvoorbeeld oud frituurvet, en gaat zonder problemen in iedere scheepstank.

Het GoodShipping Program ging oktober 2017 live met haar eerste klant; Tony’s Chocolonely. Sindsdien zijn er nog vier andere klanten bijgekomen, en in september 2018 werd de eerste batch biobrandstoffen gebunkerd namens deze vijf bedrijven. Dit eerste jaar wordt er dankzij GoodShipping en haar klanten ruim 40 ton CO2 uitstoot voorkomen. Daarnaast vormt het programma een beweging met een duidelijke boodschap naar de scheepvaart en het bedrijfsleven; de enorme footprint van de containerzeevaart kan omlaag, en het kan vandaag nog.

In welke sector behoort het bedrijf?

The GoodShipping Program opereert binnen de internationale scheepvaart, en ons programma is beschikbaar voor ieder type bedrijf wereldwijd.

Welke innovatie pitch je? Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

GoodShipping is het allereerste programma wereldwijd dat de beslissing over de footprint van zeevracht in de handen van het bedrijfsleven (de eigenaren van de te verschepen goederen) legt, in plaats van bij de scheepseigenaren.

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

De internationale scheepvaart stoot alles bij elkaar net zo veel CO2 uit als het land Duitsland. Door de fossiele brandstof die de schepen verbranden te vervangen met biobrandstoffen wordt de CO2 uitstoot met 100% gereduceerd (tank-to-wheel). Daarnaast bevatten biobrandstoffen geen zwavel, en worden andere lokale emissies zoals stikstof en fijnstof ook sterk gereduceerd.

Wat is de achtergrond van dit project? Hoe is de ontwikkeling verlopen? Wanneer is de innovatie in gebruik genomen?

GoodShipping is in oktober 2016 opgericht vanuit biobrandstoffenbedrijf GoodFuels, en is sinds oktober 2017 ‘live’. Sinds februari 2018 is GoodShipping een op zichzelf staande B.V. De gedachte achter de oprichting van het programma was dat er binnen de scheepvaart weinig incentives zijn om te verduurzamen, en dat er vanuit de industrie zelf nog weinig interesse is in de biobrandstoffen van GoodFuels. Echter, biobrandstoffen is een zogenaamde ‘drop-in solution’ die vandaag de dag beschikbaar is en geen enkele aanpassing aan schepen vergt. Het kost alleen meer, en daar wil de scheepvaart (nog) niet aan.

GoodShipping legt de optie om zeevracht op deze biobrandstoffen te verschepen bij de eigenaren van de goederen (het bedrijfsleven) in plaats van bij de scheepseigenaren. Op deze manier wordt er zo veel mogelijk biobrandstof het systeem in geïnjecteerd wat niet alleen zorgt voor emissie reductie, maar ook een duidelijke boodschap afgeeft naar de scheepvaartindustrie.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

Tot zo ver heeft GoodShipping vijf klanten en is er zo’n 22.000 liter biobrandstof het systeem in getankt. Dit heeft voor een uitstootvermindering van ruim 40 ton CO2 gezorgd. Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal grote internationale bedrijven, en is de verwachting dat het volume en impact het komende jaar zal verveelvoudigen. Ook heeft ons ‘movement’ al een en ander in bereikt; GoodShipping heeft partnerships met DHL, Port of Rotterdam en Samskip en is actief onderdeel van een Green Deal van de Nederlandse overheid.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij? 

Dankzij GoodShipping en haar klanten/partners, wordt R&D op gebied van biobrandstoffen voor de scheepvaart geaccelereerd. Dankzij deze innovatie worden biobrandstoffen naar verwachting steeds goedkoper en beter beschikbaar in de toekomst.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

GoodShipping maakt momenteel nog geen winst, maar gaat dat naar verwachting de komende jaren wel doen. Tot die tijd ‘leunen’ we financieel op onze founding father GoodFuels en de investeerders die daar achter zitten.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

90% van alle wereldhandel wordt per schip vervoerd en bijna niemand is zich hier bewust van. De wereld is ‘sea blind’ en het is tijd dat daar verandering in komt. Als we niets doen, stoot de shipping industry in 2050 net zo veel uit als de VS. Het is duidelijk dat er iets moet veranderen, en GoodShipping biedt de oplossing. We zijn een oude, conservatieve en logge industrie in beweging aan het brengen en dat verdient ons inziens een award!