Ecovat

Ecovat is een systeem dat vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in evenwicht brengt door het overschot aan energie (warmte) in de zomerse maanden op te slaan in een warmteopslagvat. Dit vat, een soort enorme thermosfles wordt onder de grond aangelegd en kan een woonwijk van duizend woningen zes maanden van warm water voorzien.

In welke sector behoort het bedrijf?

Energiesector

Welke innovatie pitch je? Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

De opwek van duurzame energie (zon en wind) is weersafhankelijk en daardoor volatiel. Ecovat is een systeem dat vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in evenwicht brengt middels een in eigen beheer ontwikkelt uniek warmte opslagvat. Energie van zon en wind wordt in de vorm van warmte hoofdzakelijk in de zomer opgeslagen voor gebruik als warmtebron in woningen gedurende de winter. Een Ecovat kan onzichtbaar ondergronds worden aangebracht in woonwijken en kan een woonwijk tot ca 1.000 woningen voorzien van benodigde energie voor verwarming, koeling en warm tapwater. En dat dus 100% duurzaam. Fossiele back-up wordt daardoor overbodig.

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Zonder grootschalige energieopslag is een hoog aandeel duurzame energie niet mogelijk. Door energie te laden op momenten dat duurzame energie ruim voorhanden is en te gebruiken op momenten dat duurzame energie schaars, wordt 100% duurzaam energiegebruik mogelijk, ook op momenten dat er geen of weinig zon en wind is.

Wat is de achtergrond van dit project?

Het idee is ontstaan als vervolg op zogenaamde “nul op de meter woningen”. Deze NOM woningen wekken weliswaar evenveel energie op als ze gebruiken, maar niet gelijktijdig. In de zomer wordt zonne-energie opgewekt en geleverd aan het net, en in de winter wordt energie gebruikt van het net, maar die is bij gebrek aan zon vaak fossiel opgewekt. De oplossing is de zomer-energie op te slaan voor gebruik in de winter, maar voldoende efficiënte opslagsystemen, die op korte afstand van de woningen installeerbaar zijn, waren niet voorhanden. Het Eerste Ecovat prototype is in 2017 in gebruik genomen en functioneert naar verwachting.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

Het Ecovat thermisch opslagvat slaat warmte op in schoon water (in een afgesloten vat) op een temperatuur van 90C. Over een periode van 6 maanden wordt slechts 10% van de energie verloren. Dit is in het prototype gemeten en gevalideerd door DNV-GL.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij?

De techniek is overal in woonwijken toepasbaar, waar een speelveldje of parkeerterrein in de buurt ligt met een doorsnee van 40-50m. Toepassingen zijn ook te vinden in de tuinbouw (kasverwarming). Op dezelfde wijze als warmte kan ook koude voor koelingsdoeleinden worden geleverd (uit hetzelfde vat). Ook restwarmte kan worden gebufferd voor gebruik op een later tijdstip.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Ecovat heeft in samenwerking met Rebel groep een business case ontwikkeld, waarbij de energetische- en markt- uitgangspunten zijn gevalideerd door DNV-GL. De business case levert een levensvatbaar financiële prognose op met een looptijd van 30 jaar (de levensverwachting van een Ecovat thermisch opslagvat wordt gegarandeerd voor 50 jaar en de verwachting is 100 jaar)

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Omdat het leidt tot 100% gelijktijdige duurzaamheid (en 100% CO2 besparing) bij ruimteverwarming, koeling en tapwaterbereiding in de gebouwde omgeving. Tevens omdat de techniek inmiddels bewezen is en de toepassing snel gestart wordt.