EcoChain

EcoChain

Het eerste bedrijf dat een groene zetel in The Green Gallery krijgt is EcoChain. EcoChain is een online duurzaamheid platform, dat organisaties wereldwijd met elkaar verbindt. Het geeft bedrijven de mogelijkheid om duurzaamheidsprestaties te meten, te beheren en te delen op alle niveaus binnen het bedrijf en de waardeketen. De doelstelling van EcoChain is om de Google op milieugebied te worden.

Luister de uitzending hier terug:

De inzending:
Welke innovatie meld je aan?

‘Ecochain is een Environmental Intelligence platform waarmee bedrijven circulaire, winstgevende business modellen kunnen bouwen. Onze applicaties maken het voor bedrijven mogelijk om zelf integrale milieu-impact berekeningen te maken. Hierdoor krijgen bedrijven inzicht in de milieu-hotspots van hun gehele waardeketen en weten ze precies waar de grootste duurzame winst te behalen valt.

De inzichten worden door onze klanten ingezet om betere beslissingen te nemen over duurzame investeringen, inkoop en gebruik van materialen en de ontwikkeling van betere producten. Daarbij faciliteert ons platform bedrijven om footprint informatie integraal toegankelijk te maken voor partners in de waardeketen.

Hierdoor krijgt de keten inzicht in welke partnerships de meest duurzame impact kunnen maken. Tot slot helpen we bedrijven bij het ontsluiten van begrijpelijke footprint informatie richting consumenten. Zo helpt ons platform iedereen bij het maken van de beste beslissingen voor het behoud van ons natuurlijk kapitaal.

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Een van de belangrijkste factoren bij het behalen van de hoge duurzame ambities is dat iedereen de juiste kennis heeft om de beste beslissingen te kunnen maken. Daarvoor moeten gezamenlijke en individuele prestaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar zijn. Ecochain is het eerste platform dat integrale duurzaamheidsprestaties meet en toegankelijk en begrijpelijk maakt voor iedereen. Ruim 1200 bedrijven hebben met Ecochain meer dan 216.500 footprint berekeningen gemaakt. Hiermee is Ecochain een van de grootste footprint-databases ter wereld en een onmisbare bron van informatie om gezamenlijk duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Wat is de achtergrond van dit project? 

In 1969 maakte Coca Cola de eerste footprint berekening. De gedachte destijds was dat een footprint niets anders is dan een mate van grondstof inefficiëntie. Immers; het verlies van grondstof in de keten leidt uiteindelijk tot een milieu-footprint. Door exact te meten waar de grootste footprint in de keten lag, wist Coca Cola precies welke aanpassingen niet alleen de grootste footprint vermindering had, maar ook de grootste optimalisatie van het grondstofverlies. Hiermee wist Coca Cola niet alleen haar footprint te reduceren, maar ook haar winst behoorlijk te vergroten. Coca cola deed deze analyse destijds voor 1 product.

In de 50 jaar die volgden zijn verschillende tools ontwikkeld die dit per product konden berekenen. De toepassing van de bestaande oplossing is echter alleen geschikt voor milieu-experts die consultancy verlenen aan bedrijven. De uitkomsten zijn statische rapporten, momentopnames die weinig tot geen ‘business intelligence’ opleveren. De uitkomsten zijn ook slecht te consolideren en lastig om in te zetten als stuurinformatie om beslissingen te nemen over het verduurzamen van bedrijfsprocessen.

Zeven jaar geleden is Ecochain er als eerste in geslaagd om dezelfde inzichten niet per product, maar simultaan voor het gehele productportfolio te kunnen doen. Hiermee kunnen we uiteindelijk miljoenen producten analyseren. Door de footprintresultaten van het gehele productportfolio te koppelen met de kosten van grondstoffen, geeft Ecochain een uniek inzicht waarmee de businesscase van duurzame productie kan worden berekend.

In de afgelopen zeven jaar is Ecochain doorontwikkeld tot een online applicatie waarmee bedrijven tot wel 10% van hun kosten verlagen én simultaan hun footprint verlagen. Ecochain is daarmee de eerste applicatie die bedrijven in staat stelt om jaar op jaar de juiste beslissingen te laten maken om steeds winstgevender te worden met een lagere footprint.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

De resultaten hangen sterk af per bedrijf. Ecochain focust op grondstof en energie-intensieve bedrijven. Bedrijven kunnen op basis van onze inzichten gerichter beslissingen nemen die de grootste impact hebben, tot wel 83% CO2 reductie.

Methodiek

Ecochain gebruikt een combinatie van verschillende methoden. Ten eerste heeft Ecochain Activity-Based Footprinting (ABF) ontwikkeld, een afgeleide van Activity-Based Costing (ABC). Hiermee kunnen alle grondstof-, energie-, en kostenstromen op alle niveaus worden doorberekend door het gehele bedrijf. Naast ABF gebruikt Ecochain de rekenmethodiek van Life Cycle Assessment (LCA), een wetenschappelijk instrument om milieu-impact over de keten te meten. Door ABF en LCA met elkaar te combineren heeft Ecochain als enige in de wereld een compleet wetenschappelijk meetsysteem ontwikkeld waarmee gehele productportfolio’s kunnen worden doorgerekend. De footprints worden doorberekend op 31 KPI’s. Deze omvatten onder andere CO2, water, energie, eutrofiëring, toxiciteiten, secundaire materialen, etc.

Validatie

Om zeker te zijn dat alle data goed wordt doorgerekend wordt alle data gevalideerd door toepassing van het auditplatform. Hierin werkt Ecochain samen met geaccrediteerde partijen als EY, SGS en KPMG teneinde de resultaten van onze klanten onafhankelijk te laten toetsen. Het auditplatform stelt alle bedrijven in staat om periodiek (jaarlijks) de resultaten te valideren.

Standaardisatie

Standards supported: GHG protocol, CDP, ISO14001, Global Reporting Initiative, Natural Capital Protocol, ISO14040-44, EN15804, SBK, PAS2050, CO2 performance ladder, ReCiPe, CML, MKI (Environmental Cost Indactor), various EPD standards. Databases: EcoInvent3.4, Nationale Milieu Database, Ecochain database, Danish LCA Food Database

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij?

Bredere toepassing in de maatschappij is bijvoorbeeld dat Ecochain van alle producten kan berekenen wat de “echte” prijs zou moeten zijn als milieuschade bij productie wordt meegerekend.
Ecochain is toepasbaar voor iedereen. De kracht van de applicatie is dan ook dat je geen milieuspecialist hoeft te zijn. Hierdoor kan iedere onderneming berekenen hoe het zo efficient mogelijk kan bijdragen aan een betere wereld.

De Ecochain applicatie is ontwikkeld op basis van 3 principes:

  • Integrated: Footprint informatie moet gekwantificeerd, gestandaardiseerd en geïntegreerd zijn. Hierdoor kunnen bedrijven milieu hotspots ontdekken in hun waardeketen en betere beslissingen nemen over duurzame investeringen.
  • Accessible: Footprint informatie moet makkelijk te begrijpen zijn, toepasbaar en vergelijkbaar zijn voor iedereen.
  • Collaborative: Ons platform zorgt ervoor dat bedrijven op basis van de juiste informatie, duurzame en winstgevende partnerships kunnen aangaan in hun waardeketen en consumenten kunnen bedienen met begrijpelijke informatie over hun footprint en hun doelstellingen.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Om een goede footprint te kunnen berekenen biedt Ecochain een gratis applicatie aan. Hiermee kunnen alle producten/diensten worden doorgerekend. Zodra een klant al zijn data in Ecochain heeft verwerkt kunnen additionele tools worden ontsloten om “big data” analyses en geavanceerde statistieken op de data los te laten. Deze additionele tools zijn toegankelijk tegen betaling.

De baten verschillen sterk per type onderneming en sector: denk aan terugdringen van kosten door inzichten in verspil van energie en materialen, tot aan hogere winst score bij groene tenders, ophalen green funding, voldoen aan wet & regelgeving, omzetgroei door het benutten van de groeiende vraag naar duurzame producten en het verhogen van brand-loyalty door transparantie.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Ecochain is een uniek platform en als eerste in de wereld in staat om vele miljoenen producten door te meten op duurzaamheid. Het is een Nederlands product en potentieel een van de grootste Nederlandse exportproducten/technologieën. Ruud Koornstra noemde Ecochain de nieuwe Google.

Het Ecochain platform kan als geen ander bedrijven en consumenten tot (gedrags)verandering brengen op basis van de juiste, meetbare informatie. Met name het betrekken van financiële data met footprint data en voor bedrijven op een unieke wijze de business case van duurzaamheid bouwen maakt dat Ecochain de Green Quest Award verdient.