EANTE

EANTE

EANTE combineert het Energiedashboard met keukentafelgesprekken. Op die manier betrekken ze bewoners bij de energietransitie en geven ze hen inzicht en handvaten om prettig in hun duurzame woning te leven. De informatie die ze in deze gesprekken opdoen, koppelen de coaches weer terug naar het theoriebureau waar aan technologische oplossingen wordt gewerkt.

(Na ongeveer 10 minuten hoort u Peter van Gameren over EANTE)

Tot welke sector behoort de organisatie?

EANTE valt in de energie, bouw en techniek sector.

Welke innovatie leg je voor?

EANTE is een sociaal technologisch advies- en ingenieursbureau waarbij de menselijke maat centraal staat. Juist omdat de participatie van de bewoners in de energietransitie cruciaal is voor het succes van de energietransitie.
Doordat de energietransitie in een stroomversnelling is geraakt, is er een diversiteit aan technologische ontwikkelingen merkbaar die niet vanzelfsprekend de mensen aanspreekt. Door het samenbrengen van de onderstaande 3 pijlers en tevens onderdelen van ons bedrijf, willen we hier verandering in brengen.

1. Menselijke maat

Met het EANTE praktijkbureau willen we de bewoners betrekken bij de energietransitie door middel van persoonlijke coaching, letterlijk aan de keukentafel. Dit biedt de mogelijkheid om als energiecoach direct de knelpunten en oplossingen door te nemen met de bewoners. Zo is er dus een duidelijk aanspreekpunt tussen corporaties en bewoners.

2. IT & Data oplossing
Door middel van ons laagdrempelige en onafhankelijke Enelogic Energiedashboard®, kunnen we de bewoners betrekken bij de energietransitie. Voor onze NoM & BENG propositie hebben we een speciaal energiedashboard gecreëerd zodat we kunnen zorgen voor bewustwording bij de bewoners waarna er draagvlak ontstaat om de verduurzaming in gang te zetten.

3. Kennis
Het EANTE theoriebureau faciliteert het praktijkbureau met het meten & monitoren, het vaststellen van meetgegevens en het verwerken van vragen met betrekking tot EPV-richtlijnen en de Warmtewet. De ervaringen opgedaan door het praktijkbureau, worden input voor het theoriebureau waardoor een iteratief proces van technische- verbetering en sociale innovatie ontstaat.

Hoe draagt dit project concreet bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Uit de praktijk is gebleken dat het bieden van technologische oplossingen alleen niet voldoende is waardoor het halen van de klimaatdoelstellingen niet realistisch is. Door het samenbrengen van IT & Data oplossingen en het Theorie- & Praktijkbureau, kunnen we een sterke NoM & BENG propositie neerzetten. Tevens focussen we ons niet alleen op de niet duurzame woningen. Hierdoor creëren wij voor onszelf een breed draagvlak en hebben wij zicht op alle aspecten. Daarbij willen we ons voornamelijk toespitsen op het creëren van het bewustzijn bij de bewoners in niet duurzame woningen zodat we de eerste belangrijke stappen richting verduurzaming kunnen zetten.

Wat is de achtergrond van dit project?

Woningcorporaties zijn volop participerend in de energietransitie maar de bewoners lijken echter achter te blijven. Ze weten immers niet precies wat deze technieken doen en wat dit inhoudt voor het werkelijk energieverbruik en woonlasten.
Door de een op een coaching met de bewoners, kunnen we ze bij de energietransitie betrekken. Dit willen we bereiken door de bewoners inzicht in hun energieverbruik te bieden middels het Enelogic Energiedashboard®. Bewustwording is namelijk de sleutel naar verduurzaming!

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

De inzet van EANTE heeft bijgedragen aan de verduurzaming van meer dan >1000 woningen. Om de woonlasten te kunnen waarborgen, worden de bewoners actief gecoacht door onze energiecoach. De resultaten worden gemonitord en geanonimiseerd gebruikt als input voor de volgende projecten. Door deze wisselwerking is het mogelijk om onszelf te blijven ontwikkelen en wordt er naast de technische prestatie ook het comfort van de bewoners meegenomen.

Wij voorzien momenteel meer dan 30.000 gebruikers van energiemonitoring met als missie energiebesparing te realiseren door inzicht. Middels dit inzicht in hun energieverbruik, is het mogelijk om de eerste stap richting een duurzame levenswijze te zetten. Daarbij is het ook mogelijk om te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen het beste bij de energiehuishouding van de bewoners passen.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij?

Naast NoM woningen, zijn er ook winsten te behalen bij niet duurzame woningen. Juist bij deze huishoudens is het van groot belang om de energiestromen inzichtelijk te maken zodat er bewustwording kan ontstaan. Zo willen we draagvlak creëren zodat de verduurzaming ook daadwerkelijk in gang kan worden gezet.
Het feit dat deze propositie naast NoM woningen ook geschikt is voor niet duurzame woningen, maakt dat het ook ingezet kan worden in de particuliere sector.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

De investeringen aan de voorkant zijn minimaal aangezien er gebruik wordt gemaakt van de data uit de slimme meter. Middels het Enelogic energiedashboard® kan er door de bewoners ook direct geld bespaard worden. Het platform biedt ze diverse mogelijkheden om bewuster om te gaan met hun energieverbruik. Daarnaast kan er op basis van het werkelijke verbruik van de bewoners een passende maatwerk oplossing worden geboden. Zo is het een “fair-deal” voor de bewoner.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

De combinatie van ons theoriebureau, het onafhankelijke energiedashboard van en ons praktijkbureau kunnen we grote maar vooral duurzame winsten behalen in de Nederlandse woningmarkt. Aan technologische middelen is er binnen de transitie geen tekort maar de “zachte” kant van de energietransitie wordt echter wel vaak over het hoofd gezien. Daarom richten we ons voornamelijk op de menselijke maat binnen de energietransitie aangezien juist de participatie van de bewoners doorslaggevend zal zijn voor het succes van de energietransitie.
Door het bieden van persoonlijke begeleiding aan de keukentafel, kunnen we de bewoners betrekken bij de energietransitie en ze inzicht bieden in hun energiehuishouden waarna draagvlak ontstaat om de verduurzaming daadwerkelijk in gang te zetten.

Welke concrete verduurzamingsplannen heb je voor je eigen organisatie in het jaar 2019 en 2020?

Ook intern streven we naar een duurzame levenswijze. Zo is ons streven dat alle lease auto’s elektrisch worden. Daarnaast dragen we ook ons steentje bij aan de verduurzaming van ons kantoorpand door bijvoorbeeld het gebouw te voorzien van energiemonitoring en het doorrekenen van energiebesparende maatregelen en quick-wins. Dat we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, is merkbaar aan het feit dat we onderling de energiestrijd met elkaar aangaan. Doordat we via het energiedashboard met elkaar “bevriend” zijn via de vriendenfunctie, kunnen we gemakkelijk inzien wie van ons het laagste energieverbruik heeft en dus de koploper van het stel is.

Wij geloven dat een duurzame levenswijze ook te zien zou moeten zijn in de kleine handelingen. Zo zijn we bijvoorbeeld ook een geruime tijd gestopt met het printen. Met het ondernemen van bovengenoemde handelingen, willen we ook als organisatie een voorloper zijn in de energietransitie.

Wij brengen Mensen Samen in de Energietransitie!