Coolfinity

Coolfinity

Coolfinity gelooft dat frequente stroomuitval geen belemmering mag zijn voor een goed leven in tropische landen. Koeling is een basisbehoefte dit niet voor handen is in zeventig landen met een gebrekkige stroomvoorziening. Betrouwbare koeling zal het leven daar een grote impuls geven. Daarom heeft Coolfinity een koelkast ontwikkeld die op maar 6 uur stroom per dag 24 uur lang kan koelen om zuivel, medicijnen en voedsel koud te houden onder zware tropische omstandigheden in ontwikkelingslanden.

[Deel 1: Piet Sprengers van ASN Bank over het desinvesteren in fossiele brandstoffen. Deel 2, vanaf ongeveer 10 minuten: Coolfinity.]

In welke sector behoort het bedrijf?

Coolfinity maakt innovatieve koelkasten en daarmee behoren we in de sector van elektrische apparatuur.

Welke innovatie pitch je? Leg daarbij zo goed mogelijk uit in welke zin de case nieuw is.

De innovatieve koelkast van Coolfinity koelt ook als de stroom uitvalt en er geen generator beschikbaar is. Slechts 6 uur stroom is nodig om 24 uur te koelen, ideaal voor de meer dan 70 tropische landen waar stroomuitval dagelijks voor komt. Een ijsbank fungeert als een thermische batterij. Deze slaat de koude op als er stroom is en geeft die langzaam af als er geen stroom is. Zo wordt betrouwbare koeling gerealiseerd op plaatsen waar dat voorheen niet mogelijk was.

Wat onze koelkast verder uniek maakt is dat we warme content (zoals warme dranken of verse melk) kunnen inkoelen, ook als er geen stroom is. Daarnaast beschikt de koelkast, vanuit onze techniek, over vriesbescherming, wat ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld geen flessen kapot vriezen en dat de potentie van medicijnen niet verloren gaat.

Hoe gaat dit project concreet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Coolfinity draagt concreet bij aan verschillende klimaatdoelstellingen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

  • SDG 2. Einde aan honger: Betrouwbare koeling voorkomt het weggooien van voedsel, wat ervoor zorgt dat er meer voedsel beschikbaar is en honger bestreden kan worden. Jaarlijks wordt er bijvoorbeeld 90 miljoen liter melk weggegooid in Kenia door gebrek aan goede koeling. En 40% van het voedsel in India bereikt de markt nooit door gebrek aan koeling.
  • SDG 3. Gezondheid en welzijn: Jaarlijks worden 137 miljoen vaccins weggegooid door het gebrek aan betrouwbare koeling. Daarnaast zorgt het goed koelen van voedsel dat de vitamines en voedingswaarde behouden blijven en dat de kansen op voedselvergiftiging en diarree verlaagd worden.
  • SDG 7. Duurzame en betaalbare energie: De Coolfinity koelkasten zijn één van de meest efficiënte B2B koelkasten. De afhankelijkheid van dure en vervuilende back-up systemen zoals diesel generatoren hebben we weggenomen. Daarnaast is onze koelkast klaar voor het werken op zonne-energie.
  • SDG 8. Fatsoenlijke banen en economische groei: Vele boeren kunnen niet onderhandelen over de prijs omdat ze direct producten moeten verkopen door gebrek aan goede koeling. Onze koelkast brengt hen in een betere positie en verhoogt daarmee hun opbrengst, maar ook van partijen in de supply chain zoals de retail.
  • SDG 9. Innovatie en duurzame infrastructuur: “Cold chain” distributie is onderdeel van de basisinfrastructuur die nodig is in ontwikkelingslanden. Onze koelkast vervult die behoefte in de voedsel en medicatie supply chain.
  • SDG 13. Klimaatverandering aanpakken: De Coolfinity koelkasten zijn 65% energie efficiënter dan standaard koelkasten, wat een enorme besparing van CO2 productie betekent. Deze besparing zal nog hoger worden als de koelkast aangesloten wordt op hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen.
  • SDG 17. Partnerschappen voor de doelen: Coolfinity draagt hier concreet bij aan de “Promotion of the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries”.

Wat is de achtergrond van dit project? Hoe is de ontwikkeling verlopen? Wanneer is de innovatie in gebruik genomen?

Het project komt oorspronkelijk vanuit Heineken. Ik (Maarten ten Houten) was destijds ook projectleider van deze koelkast bij Heineken Global Innovation in Amsterdam. Heineken Nigeria kwam met de vraag of wij betrouwbare koeling konden ontwikkelen op slechts 5 uur stroom per dag. Voor Heineken is het verkopen van koude biertjes het belangrijkste in de wereld, maar dat lukt niet altijd even goed in landen zoals Nigeria.

Binnen een jaar hadden we een werkend prototype ontwikkeld, wat intern zeer positief werd ontvangen. Tijdens een reorganisatie werd het project (als één van vele) gestopt omdat het buiten de core business van Heineken viel. Ik wilde er graag wel mee door, waarna ik het als spin-out mee heb gekregen.

Nu zijn we zover dat we het prototype hebben kunnen industrialiseren, we hebben de veldtesten gedaan en de eerste grote batch koelkasten is zeer recent in Midden-Amerika in gebruik genomen. Andere bestellingen (zowel de biermarkt als de medische markt) zijn gedaan en gaan binnenkort de wereld over.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

Het resultaat van onze veldtest is dat we onder tropische condities, in the middle of nowhere, altijd koeling tussen de 2 en 8 graden Celsius kunnen bieden. Tot dan toe was dit ongekend en de klant was hier dan ook zeer tevreden over. Dit is gemeten met een sensor in de koelkast, data zijn opgeslagen op een stick.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij? Is de techniek bijvoorbeeld implementeerbaar voor andere partijen?

Wij geloven dat koeling een basisbehoefte is. Echter, in meer dan 70 tropische landen is het absoluut geen gegeven. Zoals aangegeven richten we ons nu op de voedsel & zuivel markt, de medicijnen markt en (vanuit onze achtergrond) op de bier & frisdrank markt.

Bij koeling snijdt het mes aan diverse kanten. Voor medicatie geldt dat niet alleen het vaccin goed behouden blijft, zodat het niet weggegooid hoeft te worden, maar dat het er ook voor zorgt dat een land een gezonde bevolking krijgt, die het land verder kan brengen. Hetzelfde geldt voor voedsel, waarbij veel energie gestoken is in de productie. Goed bewaard voedsel voorkomt voedselverspilling, draagt bij aan de gezondheid van de bevolking én genereert meer inkomen voor de producent/boer.

In bredere zin is de koelkast een ‘renewable energy enabler’. Doordat hij maar 6 uur stroom per dag nodig heeft, kan hij opgeladen worden wanneer er zonne- en/of windenergie beschikbaar is. Opslag van de energie gaat niet in een ‘vuile’ accu van zware metalen, maar door het bevriezen van water (dat dient als een super schone energieopslag) zonder capaciteitsverlies.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Coolfinity besteed de productie uit en verkoopt koelkasten met een marge. De markt voor onze koelkasten is ontzettend groot, de toepassing erg veelzijdig, waardoor we verwachten een hele gezonde business te bouwen.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Het leveren van betrouwbare koeling aan ontwikkelingslanden geeft op zoveel aspecten positieve impact, omdat het zo’n fundamentele component is voor het goed opbouwen van een maatschappij. Iets dat ontwikkelde landen voor lief nemen, maar iets waarin Coolfinity voor heel erg veel mensen én de wereld van betekenis gaat zijn. The Green Quest Award gaat ons helpen in het slagen van die missie.