AmbassadorWise

AmbassadorWise

Succesvolle ondernemers zijn bezig met de wereld van morgen. In de toenemende snelheid van veranderingen in de maatschappij zijn zij effectief in innovatie, adaptief en betekenisvol voor mensen, van medewerker tot consument. Wat maakt deze organisaties succesvol?

Deze ‘frontrunners’ focussen op maatschappelijke impact, zetten hun human capital slim in en werken continu aan vernieuwende -circulaire- business modellen. Dit levert mens én organisatie flinke winst. AmbassadorWise helpt ondernemers om versneld te transformeren naar de Nieuwe Economie. Samen met de wetenschap hebben ze de unieke AmbassadorWise formule ontwikkeld. Deze hands on aanpak heeft zich succesvol bewezen bij onze opdrachtgevers – de pioniers in de Nieuwe Economie.

(Na ongeveer 10 minuten hoort u Charlotte Extercatte over AmbassadorWise)
Welke innovatie leg je voor?

De innovatie heet Ambassador Accelerator en is een manier om versneld organisaties te laten transformeren. Het resultaat daarvan is dat de organisatie zelf toekomstbestendig blijft, medewerkers blijer zijn en de samenleving er beter van wordt. Ambassadeurs spelen de hoofdrol. Dit is een bewezen vorm van sociale innovatie en versnelt daarmee het transformatieproces.

Concreet organiseren we een klein, slim en zelflerend netwerk van intrinsiek gemotiveerde medewerkers en/of ketenpartners, die in een tijdelijk netwerk samen een idee realiseren dat positieve impact maakt. Die impact is positief op de toekomst van de organisatie, maar ook op de medewerkers zelf. En tegelijkertijd worden de organisatie en de samenleving er beter van.
De wijze waarop transitie in slimme allianties of netwerken wordt georganiseerd, gebeurt nog te weinig op deze manier.

Ondernemers kunnen niet meer vernieuwen zonder samenwerking in netwerken. Dat geldt ook voor overheden. Maar mensen vragen ons continu: Hoe doe je dat? Hoe krijgen we onze mensen in beweging. Het is makkelijker dan we denken!

Onderscheidend is de hoge mate van pragmatisch samenwerken aan maatschappelijke opgaves met de voorlopers – de mensen die echt willen. We denken groot, maar beginnen heel klein in de programma’s. En schalen dan steeds op. We werken met medewerkers op de vloer of in ketenprogramma’s. De bestuurders nemen we mee in het leerproces.

Hoe draagt dit project concreet bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Met de Ambassadeursprogramma’s werken we altijd met de Werelddoelen als basis voor het bepalen van richting in organisaties. De klimaatdoelen worden door elke organisatie omarmt: of het nou een hogeschool is, een bouwbedrijf of een energie alliantie. Zo levert het project in Overijssel nu al 10PJ Nieuwe Energie en veel besparing: Dit programma met 8 kernpartners zorgt ervoor dat in de provincie Overijssel klimaatdoelen worden gerealiseerd.

Om de klimaatdoelen in 2020-2035 te halen en 2050 energieneutraal te zijn, moet er versneld worden. Door kennis en contacten te leren komen de uitdagingen en oplossingen in het netwerk versneld bij elkaar te brengen, worden versneld PetaJoules Nieuwe Energie gerealiseerd. Dat is een manier van collectief leren en innoveren, die nog maar weinig wordt toegepast in den lande.

Andere opdrachtgevers verminderden hun logistieke kilometers, maakten productielocaties energieneutraal of gebruiken radicaal meer gerecyclede materialen als grondstof voor hun product. Het meest trots zijn we op de samenwerking met diverse scholen, met als gevolg dat we de jeugd en jongeren grootschalig bewuster en vaardiger worden in dit thema. Neem onze opdrachtgever Avans, die is de Werelddoelen in al zijn onderwijs gaan integreren en neemt daarin 8 andere hogescholen mee.

Wat is de achtergrond van dit project?

We zijn 15 jaar geleden begonnen met de aanpak in eerste vorm bij de pionier in de Nieuwe Economie Interface – al 20 jaar in de Top-3 van meest duurzame bedrijven. In andere organisaties met aanpassingen steeds de formule wat beter gemaakt, o.a. dankzij samenwerkingen met de Radboud Universiteit en Nyenrode Business Universiteit en het Futureproof platform van MVO Nederland. We draaien nu met een klein team en met vier producten een simpel programma. Een van de producten doen we met Nyenrode samen.

We werken voor mooie ondernemers – vaak wat grotere bedrijven zoals een grote partij uit de bouw, grote bank, diverse foodbedrijven. Iedereen wil weten : hoe krijgen we onze mensen mee in de toekomst. De vraag uit publieke hoek neemt toe: voor provincies, gemeentes en een regio samenwerking aan het organiseren van de nieuwe economie. Inmiddels lopen er ook complexe multistakeholder projecten, zoals het programma Nieuwe Energie Overijssel.

Het meest uitdagend is het project waarin we bijdragen aan het versneld realiseren van de energietransitie in Overijssel. Daar bereiken we alle inwoners en ondernemers van Overijssel direct en indirect bereiken met een heel slim ecosysteem van sleutelfiguren en waarbij we jeugd en jongeren de hoofdrol laten spelen. De uitdaging is om 70 mensen met elkaar versneld uitdagingen en oplossingen bij elkaar te laten brengen door hun kennis en contacten uit te wisselen.

We werken samen met Futureproof van MVO Nederland om deze groep met elkaar en landelijk netwerk uit te laten wisselen. We zetten zanger Airto van The Voice of Holland in om de juiste snaar te laten raken bij de mensen die deze uitdagende opgave moeten oplossen. Die andere toon gaf letterlijk en figuurlijk Nieuwe Energie.

Meest veelbelovend is het project van Avans Hogeschool, waar een initiatief is ontstaan als opvolging van ons programma, waarmee heel veel hogeschoolstudenten in hun opleiding worden uitgedaagd op het bijdragen aan de realisatie van de Werelddoelen.

Het meest iconisch is het project bij Interface, waar de zelflerende community waanzinnig mooie innovaties heeft gerealiseerd, van tapijttegels uit vissersnetten, een energieneutrale productielocatie tot een plek met de naam Awarehouse waar 1000-en professionals per jaar elkaar ontmoeten om inspiratie op te doen om vernieuwingen te organiseren met positieve impact.

Het meest indrukwekkende project was bij een bananenrijperij waarbij een heftruckchauffeur uit de UK het management verbaasde met een vernieuwend marketing concept, dat er niet alleen voor zorgde dat het bedrijf meer bananen ging verkopen, maar er ook een bijdrage werd geleverd aan het bewustzijn van jongeren voor gezondheid en natuur en de medewerkers vanaf dat moment nog meer ideeën samen gingen realiseren. Het management stond versteld. Ze hadden zich nooit gerealiseerd, dat de betreffende heftruckchauffeur ooit biologieleraar was geweest en misschien wel heel nuttige kennis in kon brengen in de organisatie vanuit die competenties.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

Er zijn heel veel mensen in beweging gekomen, die ideeën hebben gerealiseerd die ze anders niet of veel langzamer zouden hebben gerealiseerd. De ideeën dragen allemaal bij aan de realisatie van de Werelddoelen. Voor sommige projecten is het heel goed te meten. Zoals voor het programma Nieuwe Energie is het resultaat in Petajoules vast te stellen.

Het is ook af te meten aan het aantal oplossingen dat we kunnen matchen met de uitdagingen die we in ons netwerk voorleggen: zie www.nieuweenergieoverijssel.nl/community. In andere projecten zijn apart metrics opgesteld, zoals bij Interface of worden de reguliere indicatoren ingezet om de impact te meten.

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij?

Onze techniek is een sociale innovatie. Wij bouwen zelflerende communities met positieve impact. Dat is mensenwerk. We maken geen techniek of beleid. Dit is ‘techniek’ voor een transformatievraagstuk. Ons pleidooi is dat het niet alleen over techniek moet gaan in de verduurzaming, techniek bepaalt maar 25% van het succes. Dat is relevant voor de energietransitie, maar ook voor het grondstoffenvraagstuk, klimaatvraagstuk en hoe we met elkaar gezond blijven. Uiteindelijk gaat het om welvaart en welzijn.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Met AmbassadorWise werken we met een consultancy model. Daar willen we op termijn een ander model voor waarbij we financieel participeren bij de output.
Voor de opdrachtnemers is het simpel: die organisaties die zich richten op lange termijn waardecreatie met maatschappelijke termijn, zijn succesvoller dan als ze focussen op korte termijn zoals omzet en rendement. Uiteindelijk leidt een goede realisatie van de werelddoelen door publieke en private organisaties tot goed wonen en werken in 2030.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

Er zit een krachtige boodschap in en er gebeurt iets door Ambassadeurs wat nog veel te weinig gebeurt en veel te weinig podium krijgt.
Ik vind ook dat de mensen in onze programma’s een schouderklop verdienen. Heel veel mensen van allerlei bloedgroepen werken hard in hun netwerk, moeten elke dag weer energie opbouwen voor de zoektocht en doen dat – ze verdienen echt een schouderklopje en de spotlight. Ambassadeurs werken dusdanig onder de radar dat dat vaak niet gezien wordt of omdat het zo complex is – ook veel tegenkracht krijgen.

Welke concrete verduurzamingsplannen heb je voor je eigen organisatie in het jaar 2019 en 2020?

Nog nauwer samenwerken met Nyenrode Business Universiteit om zo alle bedrijven in Nederland te bereiken met onze aanpak. De bijzondere verhalen van voorlopers meer podium geven in een publicatie met Geanne van Arkel, de MVO Manager van het Jaar 2019, mijn opvolger bij Interface waar AmbassadorWise het eerste programma ooit draaide. In al onze projecten studenten betrekken.