#9 Signify

Signify, voorheen Philips Lighting biedt slimme verlichtingsoplossingen. Thomas Leenders van Signify legt in de uitzending aan jurylid Marleen Prins van ENGIE uit hoe Signify geen lampen, maar toch licht aan de man brengt.

Welke innovatie draag je aan?

Innovatie en duurzaamheid gaan bij Signify, voorheen Philips Lighting, hand in hand. Sterker, ze behoren tot het DNA van deze wereldleider in slimme verlichtingsoplossingen.
Het project dat we in het kader van The Green Quest willen voorstellen is een bundeling van innovaties: Circulaire Verlichting oftewel de propositie van geconnecteerde LED-verlichting op circulaire wijze. Circulaire verlichting maakt gebruik van circulair ontwikkelde armaturen, levert licht als dienst en biedt prestatie garanties voor onder meer energie besparing en het sluiten van de materiaal lus aan het einde van het contract. Circulaire Verlichting maakt het de klant in veel gevallen mogelijk om zonder investeringen naar lagere maandelijkse lasten voor dezelfde of betere licht prestatie te switchen. Hierdoor wordt het voor een organisatie of voor een onderneming zoveel interessanter om de overstap te maken van conventionele verlichting naar slimme LED-verlichting, met daarbij het onmiskenbare voordeel dat zijn energierekening drastisch naar beneden gaat en tegelijk zijn CO2-emissie en dus zijn carbon footprint significant reduceert.
Met Circulaire Verlichting – “wij hanteren graag het motto: Koop Licht, Geen Lampen – kan Signify een opmerkelijk antwoord bieden op de prangende vragen die momenteel het maatschappelijke debat beheersen:
– Welke oplossingen heeft de industrie in petto om de klimaatverandering tegen te gaan?
– Hoe kunnen we zuiniger en bedachtzamer omgaan met onze grondstoffen die niet onuitputtelijk zijn?
– Hoe maken we samen de omslag van een lineaire naar een circulaire economie zonder compromissen te moeten sluiten met betrekking tot onze levenskwaliteit?
– Hoe kunnen we onze kinderen en kleinkinderen nog een toekomst geven in deze wereld?

De doelstellingen die wij als Signify voor onszelf hebben gesteld liggen in lijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs, ze zijn ambitieus, maar haalbaar. Zo zullen we tegen 2030:
– onze directe en indirecte emissies (scope 1 en 2) met 70% reduceren ten opzichte van onze 2015 emissies
–  de emissies veroorzaakt door het gebruik van onze verkochte producten (scope 3) met 30% terugbrengen in vergelijking met 2015

Met de Circulaire Verlichting innovatie staan wij als Signify klaar om niet alleen onze doelstellingen (100% klimaatneutraal wereldwijd per eind 2020 (in Nederland zijn we dat al sinds 2016!) te halen, maar ook de breedmaatschappelijke vragen (zie boven) voor een deel te beantwoorden.

Welke reductie kun je bereiken?

Eerst enkele getallen: wereldwijd wordt 13% van het elektriciteitsverbruik gewijd aan verlichting. LED-verlichting kan een serieuze energiebesparing opleveren, bijvoorbeeld kunnen steden door verledding van hun verlichting de energiefactuur van 80% terugbrengen tot maar liefst 10-15%. Momenteel is slechts een 10-15% van de wereldwijde verlichting geconverteerd naar LED-verlichting in Nederland klimmen we langzaamaan naar 13%). Op het gebied van verledding vallen er nog heel wat stappen te zetten. Bij een wereldwijde overstap naar LED verlichting verwachten wij dat in 2030 het percentage elektriciteit gebruikt voor verlichting kan dalen van de huidige 13% naar 8%, ondanks een 35% groei in het aantal lichtpunten. Maar er is meer!
Door die LED-verlichting te connecteren, slim te maken dus, verhogen we de efficiëntie en dus de duurzaamheid ervan. In België heeft Signify onlangs een contract getekend om 60.000 lichtpunten op de Waalse autosnel- en gewestwegen geconnecteerd te verledden. De klant werd overtuigd omdat hij vanaf nu in staat is om het hele netwerk niet alleen te monitoren, maar ook aan te sturen met behulp van een smarttablet: in één swipe kan hij alle lichtpunten van 90% lichtsterkte dimmen tot bijvoorbeeld 30%. Reken uit de energiebesparing, reken uit de verminderde CO2-emissie!
Maar… er is nog meer!
Light as a service oftewel Licht als een Dienst. Een innovatief businessmodel van Signify waarbij de klant kiest voor kwaliteitsvolle LED-verlichting zonder de verantwoordelijkheid van de lichtinstallaties op zich te nemen (Signify blijft verantwoordelijk!) en zelfs zonder investeringskosten. De klant wordt volledig ontzorgd en betaalt maandelijks een bijdrage.
Deze bijdrage is en blijft betaalbaar, omdat door de omschakeling van conventionele verlichting naar LED-verlichting zijn energieverbruik en dus ook zijn elektriciteitsrekening flink naar beneden gaat.
Tot slot… Circulaire Verlichting oftewel de overtreffende trap van Light as a Service. Samen met de klant zorgt Signify er dan voor dat de gebruikte lichtarmaturen een verlengde levensduur krijgen Na afloop van het servicecontract worden ze opgefrist en klaargemaakt voor hergebruik bij diezelfde klant of elders in Nederland. Het eco-design van deze armaturen (onderdelen worden bijvoorbeeld geschroefd en niet (meer) gelijmd) zorgt ervoor dat dit proces (refurbishen/recyclen/reharvesten) regionaal kan plaatsvinden.
Op deze manier moet het duidelijk zijn: Circulaire Verlichting reduceert het gebruik van grondstoffen sterk en dringt de uitstoot van broeikasgassen terug!

Hoe is de innovatie tot stand gekomen?

Het verhaal van Circulaire Verlichting start voor Signify (toen nog Philips Lighting) in 2012 bij de architect Thomas Rau. Hij wist precies wat hij wilde bij het veranderen van de verlichting op zijn bureau – de exacte hoeveelheid licht tegen een prijs die hij bereid was te betalen. Hij wilde geen lampen, armaturen, kabels of bedieningselementen kopen, dus liever prestaties dan op eigendom gebaseerde oplossingen. Twee jaar later kreeg Circulaire Verlichting een nieuwe impuls bij de renovatie van één van de terminals van luchthaven Schiphol. De opdrachtgever stuurde de Philips-vertegenwoordiger terug met de vraag om een contract op te stellen waardoor Schiphol enkel zou moeten betalen voor licht en niet voor lampen.

Nu zijn we een aantal jaren verder en heeft Signify de Circulaire Verlichtingspropositie verder aangescherpt. Nieuwe klanten volgden het voorbeeld van Schiphol Airport. Onder andere Bruynzeel Storage, Bibliotheek van Kortrijk (het eerste Circulaire Verlichtingsproject in België 2016), High Tech Campus parkeergarages, Rau Architecten, Theater De Lawei en Antwerp Management School omarmden ook het circulaire gedachtegoed.

Welke grotere impact kun je bereiken, ook buiten de eigen organisatie?

Hoewel de maatschappij stilaan doordrongen raakt van de Grote Circulaire Gedachte, stellen we bij Signify toch enige koudwatervrees vast bij overheden, Bedrijven, MKB’s… De omschakeling naar Circulaire Verlichting heeft zijn waarde bewezen – zie de getuigenissen van Antwerp Management School en de Bibliotheek van Destelbergen!
De impact van deze innovatie kan niet voldoende onderstreept worden.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Nemen we nu enkel nog maar het voorbeeld van de omschakeling van conventionele verlichting naar LED-verlichting.
Er wordt ten onrechte gedacht dat Nederland al volledig is overgegaan op LED-verlichting. Naar schatting maakt dus slechts een 13% van de Nederlandse markt gebruik van LED-verlichting. Dit terwijl een volledige inzet van LED-verlichting evenveel stroom kan besparen als 3 miljoen huishoudens verbruiken, wat gelijk staat aan een CO2-reductie van 3,1M ton in de gebouwde omgeving. LED-verlichting is daarnaast een kosteneffectieve maatregel. Volledig overgaan op LED-verlichting bespaart honderden miljoenen euro’s!

Waarom zouden jullie The Green Quest moeten winnen?

Met Slimme LED-verlichting / Circulaire Verlichting innovaties verdienen wij als Signify deze The Green Quest Award:
– Omdat wij nu al pasklare antwoorden kunnen bieden op maatschappelijke vragen die aan de industrie worden gesteld (klimaatverandering/energiebesparing/CO2-emissie verlaging/beter gebruik van grondstoffen/Circulaire Economie)
– Omdat iedereen –  overheid/bedrijf/consument… u en ik, dus – de unieke kans krijgen om nu al daadwerkelijk iets te doen aan de uitdagingen van deze tijd, onze carbon footprint sterk reduceren, flink wat geld kunnen besparen én geen compromissen hoeven te sluiten inzake levenskwaliteit (juist integendeel).
– Deze innovatie kan de hele lichtindustrie (in het algemeen) en Signify (in het bijzonder) helpen om de nodige bewustwording te creëren rond het verledden van onze lichtpunten en om energiezuinig/kostenefficiënt aan de slag te gaan. Doorgaans vervangen we onze oude lampen pas door LED-verlichting als ze defect gaan, terwijl de meerwaarde ecologisch en financieel, snel terugverdiend kan worden.
– Het winnen van The Green Quest Award bevestigt andermaal wat anderen al over ons kunnen vertellen: 1. We zijn twee jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. 2. Al 6 jaar wordt ons leiderschap op het gebied van klimaat verandering beloond met een plek op de CDP Climate A list. Afgelopen jaar waren we zelfs één van de enige drie Benelux bedrijven op deze A lijst.