#7 Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en voor consumenten. Met ons brede assortiment van hernieuwbare producten kunnen onze klanten de uitstoot naar het klimaat verminderen. Wij zijn ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen, en introduceren ook hernieuwbare oplossingen voor de luchtvaart- en plasticindustrie. We zijn tevens een technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten. We willen een betrouwbare partner zijn met gewaardeerde expertise op het gebied van onderzoek en duurzame activiteiten. In 2018 bedroeg de omzet van Neste 14,9 miljard euro. In 2019 werd Neste derde op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. .

Welke innovatie legt u voor?

Neste MY Renewable Diesel. Ons product wordt gemaakt van 100% afval- en restgrondstoffen. In vergelijking met fossiele diesel wordt tijdens de levenscyclus van de brandstof tot 90% minder broeikasgas uitgestoten. Neste MY Renewable Diesel is een 100% hernieuwbare diesel van zeer goede kwaliteit, die wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Neste gebruikt meer dan 10 verschillende hernieuwbare grondstoffen om dit product te maken.

Hoe draagt deze innovatie concreet bij aan reductie van de uitstoot van broeikasgassen en/of het terugdringen van grondstofgebruik?

Ons product voor de Nederlandse markt wordt gemaakt van 100% afval- en restgrondstoffen. In vergelijking met fossiele diesel wordt tijdens de levenscyclus van de brandstof tot 90% minder broeikasgas uitgestoten. Alles wat we bij Neste doen dient één doel: het creëren van een gezondere planeet voor onze kinderen. De afgelopen tien jaar is Neste uitgegroeid van een regionale olieraffinaderij tot een wereldleider op het gebied van hernieuwbare brandstoffen. Neste is één van de meest duurzame bedrijven ter wereld geworden. In 2019 werd Neste derde op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. In 2018 zorgde Neste Renewable diesel er al voor dat automobilisten bijna 8 miljoen ton CO2 uitstoot konden verminderen.

Onze doelstelling zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar nieuwe manieren om de hoeveelheid koolstof die wordt uitgestoten in de atmosfeer te verlagen. Neste zoekt naar circulaire oplossingen om het voortdurende hergebruik van koolstof te kunnen innoveren.

Wat zijn de gemeten resultaten en welke meetmethode is gehanteerd?

In de afgelopen tien jaar heeft Neste zich gericht op het produceren van hernieuwbare brandstoffen om het gebruik van fossiele brandstoffen te vervangen. In 2018 hielpen de hernieuwbare producten van Neste om de uitstoot van broeikasgassen van haar klanten te verminderen met 7,9 miljoen ton CO2eq, wat overeenkomt met de gezamenlijke jaarlijkse CO2-voetafdruk van 1,2 miljoen gemiddelde EU-burgers (bron: Wereldbank). Neste spant zich nu in om haar klanten te helpen de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten minste met 20 miljoen ton te verminderen. Deze vermindering komt overeen met de gezamenlijke jaarlijkse CO2-voetafdruk van meer dan 3 miljoen gemiddelde EU-burgers.

De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28/EC).

Hoe is deze innovatie tot stand gekomen en in welk stadium bevindt het project zich?

In 1996 experimenteerde Neste met de ontwikkeling van een volledig hernieuwbare diesel en vroeg het bedrijf patent aan voor de raffinagetechniek NEXBTL™. In 2007 werd de eerste productiefaciliteit voor hernieuwbare diesel gebouwd in de raffinaderij in Porvoo, Finland. In 2010 werd in Singapore de grootste raffinaderij voor hernieuwbare diesel in gebruik genomen en in 2011 ook nog één in Rotterdam. Neste’s capaciteit voor hernieuwbare diesel bedroeg toen minder dan 2 miljoen ton per jaar. Vandaag de dag is de capaciteit opgebouwd tot bijna 3 miljoen ton.

In december 2018 werd besloten tot de bouw van nog een raffinaderij. Door een investering van circa 1,4 miljard euro gaat Neste haar hernieuwbare productiecapaciteit in Singapore opschroeven met 1,3 miljoen ton per jaar. Dit leidt tot een totale wereldwijde productiecapaciteit voor hernieuwbare producten van bijna 4,5 miljoen ton per jaar in 2022. Bijzonder aan de Singapore investering is dat Neste 1 miljoen ton van de capaciteit kan aanwenden om hernieuwbare kerosine te maken.

De NEXBTL-technologie stelt Neste in staat hernieuwbare diesel en andere hernieuwbare producten van topkwaliteit te maken uit vrijwel alle soorten afval- en restgrondstoffen. Voornamelijk dankzij deze technologie zijn we wereldwijd de toonaangevende producent geworden van hernieuwbare diesel.

Welke impact kan deze innovatie hebben, ook buiten de eigen organisatie?

Het bijzondere aan Neste MY Renewable Diesel is dat het een volwaardige dieselvervanger is, de chemische samenstelling is vergelijkbaar met fossiele diesel. Dieselmotoren draaien er probleemloos op, zonder dat er aanpassingen nodig zijn (ook als een auto al 20 jaar oud is). Door Neste MY Renewable Diesel krijgen niet alleen bedrijven de mogelijkheid bij te dragen aan de verduurzaming van hun omgeving, ook de particuliere weggebruikers kunnen zorgen voor een sterke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in hun directe omgeving. Het streven is dat Neste MY Renewable Diesel in 2020 bij 60 tankstations te koop is.

Naast wegtransport wil Neste ook de uitstoot van broeikasgassen binnen de luchtvaart verminderen. Hiervoor heeft het bedrijf Neste MY Renewable Jet Fuel ontwikkeld. De luchtvaart blijft groeien, met 3% per jaar. Als luchtvaartmaatschappijen willen voorkomen dat hun vervuiling met eenzelfde trend stijgt, zullen ze de komende jaren moeten bijmengen – met Neste MY Renewable Jet Fuel.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit en in hoeverre is de innovatie kostenefficiënt?

Hernieuwbare diesel is wat duurder om te produceren dan fossiele diesel. Op de pomp is Neste MY Renewable diesel daarom iets duurder dan fossiele diesel. Maar hier staat iets tegenover, weggebruikers dragen niet alleen bij aan de CO2 reductie, vrachtwagenondernemers besparen ook op onderhoudskosten sinds ze Neste MY tanken.

De hernieuwbare producten, met een omzet van ruim € 3 miljard, leverden vorig jaar een positief bedrijfsresultaat op van € 899 miljoen. De traditionele handel in olieproducten (omzet € 10 miljard) was met een bedrijfsresultaat van € 170 miljoen minder winstgevend. Hernieuwbare brandstoffen zijn dus er belangrijk voor Neste, het heeft de toekomst!

Waarom verdient uw innovatie the Green Quest Award?

Neste creëert duurzame oplossingen voor transport, bedrijven en consumentenbehoeften. Men kan fossielvrij vervoer realiseren in een handomdraai. Dankzij het brede assortiment hernieuwbare producten kunnen de klanten van Neste emissies verminderen. Neste is ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel geraffineerd uit afval- en restgrondstoffen, en heeft ook duurzame oplossingen voor de luchtvaart- en kunststofindustrie geïntroduceerd. Neste wil een betrouwbare partner zijn met gewaardeerde expertise. Het bedrijf zet hoog in op het uitvoeren van onderzoek om oplossingen te vinden voor de beperking van CO2-uitstoot – meer dan 30% van de werknemers werkt aan innovatie. Daarnaast streeft Neste een duurzame bedrijfsvoering na. In 2019 werd Neste 3e op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld.