#6 Route42

Het klimaatakkoord dwingt de transportsector om dingen heel anders aan te pakken. Het moet stukken efficiënter en daarmee ook duurzamer. Route 42 zet stappen om de transportmarkt snel te veranderen. Dit doen ze door data te verzamelen, analyseren en om te zetten in concrete adviezen. Max Zillinger vertelt in de uitzending wat ze doen. Duurzaamheidsstrateeg Milan Meyberg schuift als jurylid aan. Jaco van Meijeren, Adviseur goederenvervoer en logistiek van TNO ziet een enorme rol voor de digitalisering in de logistiek en deelt in de uitzending een aantal resultaten van TNO-pilots.

Welke innovatie legt u voor? 

Het Route42 Fleet Intelligence Platform: Ons hardware agnostieke en open platform zorgt er voor dat organisaties data beter kunnen benutten om meer grip te krijgen op de business en zodoende significant resultaat kunnen behalen als het gaat om Efficiency, Veiligheid, Duurzaamheid en Groei. Het platform is niet alleen in staat diverse hardware bronnen te koppelen om de juiste data te ontsluiten, middels algoritmes er slimme en concrete inzichten van te maken, maar ook om deze vervolgens op juiste moment aan juiste persoon af te leveren om zo het verschil te kunnen maken.

Hoe draagt deze innovatie concreet bij aan reductie van de uitstoot van broeikassen en/of het terugdringen van grondstofgebruik?

Data gedreven zorgen voor ‘zuiniger en veiliger’ rijgedrag in de logistiek zorgt voor verlaging van brandstof verbruik en minder onderhoud (materiaal gaat langer mee).

Bespaarpotentieel:  

  • In Nederland wordt er door trucks ongeveer 6,5 miljard km gemaakt per jaar (bron CBS data) > bij een verbruik van 1 op 3 gemiddeld ruim 2 miljard liter diesel per jaar 
  • -5% brandstofbesparing = 100.000.000 mln liter per jaar > 1 liter €1,- > 100 mln € besparing
  • 2,58 (CO2 besparingsfactor per liter diesel) > 258.000 ton besparing CO2

Wat zijn de gemeten resultaten en welke meetmethode is gehanteerd?

  • Brandstofbesparingscases van 1% tot 10% op basis van meting van rijgedrag gegevens (CANbus data).
  • Daling van rijgedrag events tot 25% (heeft ook effect op brandstof en materiaal verbruik).

Hoe is deze innovatie tot stand gekomen en in welk stadium bevindt de techniek/het project zich nu?
Het bedrijf is opgericht in maart 2015 en platform is actief ‘live’ sinds 2016. In deze 3 jaar heeft Route42 al diverse grote transporteurs als partner aan zich weten te binden als Jan de Rijk, Post Kogeko, GVT, HSF, Verhoek, St vd Brink, Koopman, TVM, VDL, Hello Mobility, SmartwayZ.nl en vele anderen. Inmiddels worden nu ook de eerste stappen gemaakt naar het buitenland.

Welke impact kan deze innovatie hebben, ook buiten de eigen organisatie?

Bedrijven zullen meer en meer data gedreven gaan werken en hierdoor in staat zijn de business te transformeren naar Transport 4.0, wat door meer voorspelbaarheid vervolgens veel efficiënter zal gaan werken > minder lege kilometers, minder verbruik, minder ongevallen etcetera.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

‘afnemer’ betaald een abonnementsfee voor de af te nemen diensten (breed scala aan applicaties waar afnemer uit kan kiezen om business te verbeteren). Indien ‘klant’ nog niet beschikt over de benodigde data biedt Route42 ook mogelijkheid om hardware aan te schaffen. Return on Investment binnen één jaar.

Waarom verdient uw innovatie The Green Quest Award?

het is een zeer schaalbaar en open platform dat een van de grootste sectoren betreffende uitstoot van CO2, de transportmarkt, mede zal transformeren. Platform zal mede stimuleren een relatief conservatieve en gesloten markt, meer samen te werken, te innoveren en data gedreven te werken. Daarnaast heeft platform groot effect op eco-systeem die hier ook van zullen profiteren, denk aan overheden, verzekeraars en andere dienstverlenende organisaties in de transport sector.