#40 Circ

Circ ontwikkelde een compacte biovergister waarmee je op kleine schaal groenafval kunt vergisten. Het afval wordt omgezet in biogas en in vloeibare plantenvoeding. Oprichter Spencer Schols is op 1 juni te gast bij Harm Edens om de innovatie toe te lichten.

Welke innovatie draag je aan?

De Circ ‘BioDigester 50’ is een compacte en efficiënte biovergister. Deze vergister kan op locatie groenafval (denk aan food waste) vergisten en omzetten in biogas en vloeibare plantenvoeding. De vergister is innovatief door de kleinschaligheid (neemt slechts 4m2 in beslag en kan op elke locatie geïnstalleerd worden waar groenafval is) en efficiëntie (het vergist veel organisch materiaal in een korte tijd). Het biogas dat wordt opgewekt is direct te gebruiken door het aan te sluiten op de bestaande CV-ketel. Vervolgens kun je met het biogas weer koken en/of de locatie verwarmen.

Welke reductie bereik je hiermee?

  • Besparing op afvalkosten: Food waste wordt nuttig gebruikt en hoeft niet opgehaald te worden door vrachtwagens
  • Besparing op energiekosten: Je produceert je eigen biogas, waardoor je minder aardgas hoeft in te kopen
  • Besparing op CO2: Je bespaart op vervoerskosten (afvoer afval) en op het stoken van aardgas

Hoe heb je deze resultaten gemeten?

De ‘BioDigester 50’ verwerkt tot 50 kilogram bioafval per dag. Deze 50 kilogram bioafval per dag levert 350 liter biogas en 50 liter vloeibare plantenvoeding per dag op. Dat is een ongekend efficiënt resultaat en we verwachten in de toekomst deze verhouding nog te kunnen verbeteren. De vergisters zijn computergestuurd en zelflerend. Hoe meer ervaring we hebben, des te efficiënter de machines groenafval kunnen omzetten.

Hoe is de ontwikkeling van de vergister verlopen?

De afgelopen twee jaar is het team van Circ bezig geweest met het ontwikkelen van deze vergister. In februari 2020 is de eerste geplaatst op Sportcentrum Papendal. Daar wordt het groenafval van het sportersrestaurant vergist om het naastgelegen sportershotel deels mee te verwarmen.

We gaan op korte termijn een tweede vergister te installeren op Forteiland Pampus. Zij zijn zeer ambitieus in het zelfvoorzienend worden en de biovergister is daarvan de eerste concrete stap. Daarnaast lopen er gesprekken met diverse geïnteresseerden, variërend van woningcorporaties (denk aan flats/ woongemeenschappen) tot horeca, vakantieparken en grote (bedrijfs)cateraars.

We zijn in de tussentijd bezig met het ontwikkelen van een ‘BioDigester 30’ voor kleinschaligere horeca en de toekomstvisie is om een ‘BioDigester 5’ te ontwikkelen, geschikt voor huishoudens. Deze thuis editie, die in een keukenkastje moet passen, zet dan het groenafval van één huishouden om in voldoende biogas om hetzelfde huishouden voor 80% op te verwarmen. De prognose is dat we deze in 2023 op de markt brengen.

Welke impact kun je met deze innovatie bereiken?

Deze biovergister zorgt ervoor dat het huidige aardgasnetwerk dat we nu allemaal gebruiken kan blijven bestaan, maar ingevuld kan worden met biogas dat lokaal wordt opgewekt.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

De ‘BioDigester 50’ wordt momenteel op grote schaal geproduceerd en heeft een richtprijs van €42.500,- excl. installatiewerkzaamheden. Die prijs kan variëren, omdat het afhankelijk is van waar de vergister geplaatst wordt en wat er nodig is qua grondwerkzaamheden en het aanpassen van leidingen/etc.

De verwachting is dat een gemiddeld hotel de vergister na 4 à 5 jaar heeft terugverdiend. Dit is een korte terugverdientijd, die mede wordt veroorzaakt door de kostenbesparing op afvoer van afval en de besparing op energiekosten.

Motivatie

Biovergisting is niet nieuw, maar het vergisten van groenafval op zo’n kleine schaal en met een dergelijke opbrengst (liters biogas per kilogram bioafval), dat bestaat nog niet. Deze biovergister heeft een enorme potentie in de zakelijke markt, maar op termijn ook in vele huishoudens.