#38 Tankwell

Transport is verantwoordelijk voor 30% van de totale CO2-uitstoot van Europa. Daarom is het een belangrijk thema voor The Green Quest. Tankwell heeft extra lichte tankcontainers om de CO2-uitstoot beperken, want elke kilo telt. Casper Willems is te gast om de innovatie toe te lichten. Jacqueline Cramer stelt de kritische juryvragen. En omdat ruim 80% van de wereldhandel per schip gaat, spreekt Harm in de eerste 12 minuten van het interview met de Director Energy and Industry van Port of Rotterdam, Nico van Dooren, over hun meest spannende innovaties.

Welke innovatie draag je voor?

Bulk transport van vloeistoffen vindt veelal plaats door middel van tankcontainers: dit zijn doorgaans stalen tanks in een container frame die gebruikt worden voor vervoer over de weg, het spoor en het water. Doordat het totaalgewicht van lading en tank container aan een maximum gebonden is, wordt de hoeveelheid lading die per transport kan worden meegenomen mede bepaald door het gewicht van de tankcontainer. De ultieme uitdaging in de vloeistof logistiek is dan ook tankcontainers zo licht mogelijk te maken.

Tankwell lichtgewicht tankcontainers (tankwell.nl): Door een nieuwe, gepatenteerde wijze om vezel versterkte (composiet) tanks te maken en een uniek ontwerp waarin deze composiet tanks gecombineerd worden met een stalen container frame, is Tankwell er in geslaagd ’s werelds lichtste tank container voor vloeistoffen te ontwikkelen. Dit product is ook de eerste composiet tankcontainer in de wereld met ADRkeur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Welke CO2- of grondstoffenreductie bereik je hiermee?

Door het 40% lagere gewicht ten opzichte van conventionele stalen tankcontainers, kan met een Tankwell tankcontainer 5 tot 10% meer lading per transport vervoerd worden. Dit betekent dat het aantal vrachtwagenritten/spoortransporten ook met 5 tot 10% verminderd kan worden. Uiteraard resulteert dit in een reductie van CO2-emissie van dezelfde omvang. Daarnaast hebben Tankwell tank containers een 40% betere thermische isolatie. Voor vloeistoffen die op een bepaalde temperatuur moeten blijven, betekent dit dat verwarming (of koeling) niet of veel minder nodig is. Een veel kleiner effect op de uitstoot van CO2 wordt bereikt in de productie fase van de tankcontainers, doordat de productie van een composiet tank minder broeikasgas emissie kent dan de productie van een stalen tank, zelfs als hierbij voor meer dan 90% recycled staal wordt gebruikt.

Hoe zijn deze resultaten gemeten?

Bij het gebruik voor wegvervoer bespaart het gebruik van een Tankwell tankcontainer 15 tot 20 ton CO2 emissie per jaar ten opzichte van een conventioneel stalen product. Dit is geanalyseerd op basis van praktijk gegevens van tank container transporten over de weg en gepubliceerde CO2-emissie factoren voor goederenvervoer. Hierbij is alleen het effect van een lager gewicht van de tank container meegenomen. Als het effect van de betere isolatie wordt toegevoegd, zal de besparing nog groter zijn.

De productie van een Tankwell tank container kent een 2,5 ton lagere CO2-footprint dan de productie van een roestvrij stalen tank container. Hierbij is uitgegaan van >90% gerecycled materiaal voor de stalen tank. Dit getal is bepaald op basis van gepubliceerde CO2-emissie factoren voor de productie en verwerking van respectievelijk, kunsthars, glasvezel en roestvrij staal.

Hoe is de ontwikkeling verlopen?

In 2012 is Composite Production Technology (CPT – start-up) van scratch af aan gestart met de ontwikkeling van een composiet tank container is samenwerking met FlaxField Europe, een bedrijf met veel ervaring met het ontwerp, toepassing en de bouw van stalen tank containers. Begin 2015 zijn de testen aan het prototype afgerond, is goedkeuring van het ontwerp verkregen van onafhankelijke keuringsinstanties en is de Tankwell tankcontainer geïntroduceerd in de markt. Vanaf dat moment is de productie opgestart en zijn de eerste Tankwell tanks in operatie.

In 2016 is de 100ste tank container in gebruik genomen. CPT|Tankwell is in 2017 verhuisd naar een nieuwe locatie om de productiecapaciteit uit te breiden. In 2019 is de 400ste composiet tank container in gebruik genomen. Momenteel wordt de innovatie door een vijftiental logistiek operators in Europa gebruikt. Over het algemeen gebeurd dat in nauwe samenwerking met chemie- en voedingsmiddelenbedrijven die vloeistoffen laten vervoeren. Van een algemene, brede toepassing is nog geen sprake: Doorgaans worden de tank containers ingezet voor specifieke productstromen waarbij het gewichtsvoordeel optimaal benut kan worden.

Bij veel transporteurs en chemie- en voedingsmiddelenbedrijven is er nog sprake van koudwatervrees. Enerzijds, omdat optimale inzet extra begeleiding en organisatie vergt, anderzijds als gevolg van onbekendheid met moderne materialen als vezel versterkte kunststoffen.

Welke impact denk je met deze innovatie te kunnen bereiken?

Wereldwijd zijn er meer dan 600.000 tankcontainers in gebruik. Per jaar groeit dit aantal met 30 tot 40.000: Steeds meer vloeistof transport vindt plaats met tankcontainers. Nu zullen composiet tankcontainers niet 1- op-1 alle stalen producten vervangen. En ook zal niet in alle toepassingen de impact zo groot zijn. Maar het is niet onrealistisch aan te nemen dat voor uiteindelijk 15-25% van de tankcontainers, Tankwell een interessant alternatief is. Deze innovatie kan de verkeersstromen in industriële gebieden sterk veranderen.

Doordat 5 tot 10% minder transporten nodig zijn kan het aantal transportbewegingen over de weg met dit percentage afnemen. Dit kan zelfs nog groter worden als er een verschuiving naar spoortransport plaatsvindt door de extra capaciteit die ontstaat. Illustratief voor de mogelijkheden zijn ook de concrete plannen voor toepassing van elektrische vrachtwagens voor korte-afstandsvervoer van bulk vloeistoffen in stedelijke gebieden. De gewichtsbesparing van de Tankwell tankcontainer compenseert het extra gewicht van de batterijen in de vrachtwagen, zodat de hoeveelheid te transporteren vloeistof gelijk kan blijven.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Doordat met het gebruik van Tankwell tankcontainers 5-10% meer lading meegenomen kan worden, zijn er ook 5-10% minder transporten nodig om een bepaalde hoeveelheid vloeistof te vervoeren. Dit betekent dat er dus ook 5-10% minder tankcontainers, minder vrachtwagens, minder chauffeurs, minder liters brandstof nodig zijn.

Een besparing van 5-10% op de totale logistieke kosten ligt dus binnen handbereik. Door de beperkte schaalgrootte waarop Tankwell tankcontainers op dit moment gebouwd worden zijn de investeringskosten op dit moment nog 30% hoger dan voor een conventionele stalen equivalent. De terugverdientijd van de hogere investering ligt bij goed gebruik op 2 tot 3 jaar.

Waarom verdient Tankwell The Green Quest Award?

Al vele decennia wordt er ook in de transportwereld gezocht naar gewichtsbesparing om efficiënter en daarmee uiteindelijk ook duurzamer te kunnen vervoeren. Innovaties in vrachtwagens, opleggers en combinaties die leiden tot een gewichtsbesparing van 50 tot 100 kg worden met veel trots gevierd en winnen prijzen.

De gewichtsbesparing van een Tankwell tankcontainer van zo’n 1500 kg overtreft deze ontwikkelingen ruimschoots en maakt een jaarlijkse CO2-besparing mogelijk die gelijk staat aan de CO2-opname van 1000 bomen. Naast de grote impact en de potentiële schaalgrootte die de innovatie heeft, verdient Tankwell ook de Green Quest Award, omdat de innovatie laat zien dat zelfs start-ups een industrieel product kunnen ontwikkelen dat op het gebied van duurzaamheid en efficiency de producten van hele grote, gevestigde bedrijven ruimschoots overtreft.