#31 Filigrade

Bij Filigrade watermerken ze plastic zodat het altijd getraceerd en op de juiste manier gerecycled kan worden. Johan Kerver was te gast bij Harm Edens om over deze innovatie te vertellen. In het eerste deel van het programma hoor je The Plastic Soup Surfer.

Welke innovatie leg je voor?

Onze innovatie is dat wij digitale codes (watermerken) hebben ontwikkeld welke bijna onzichtbaar zijn in te brengen in alle plastic voedsel verpakkingen, hierdoor kan de plastic voedsel verpakking herkend worden in de afvalstraat. Indien een voedselverpakking herkend wordt in de afvalstraat en hierdoor gesorteerd kan worden mag hij hergebruikt worden voor een voedselverpakking.

Hergebruik van een voedselverpakking is op dit moment wettelijk Europees onmogelijk en alle single-use plastic voedselverpakkingen worden gemaakt van nieuw plastic materiaal en opgewerkt uit olie. (uitzondering plastic uit het statiegeldsysteem).

Op dit moment wordt in Nederland jaarlijks 540.000.000 kg aan plastic verpakkingen geproduceerd (cijfers KIDV 2017), van dit volume is 40% zijnde 216.000.000 kg een voedselverpakking. Dit gehele volume wordt jaarlijks geproduceerd van nieuw virgin materiaal, opgewerkt uit olie/fossiele brandstoffen. Door onze oplossing kan voor het eerst een voedselverpakking hergebruikt worden en hoeft het hele volume niet geproduceerd te worden uit opgewerkt product uit olie om een nieuwe voedselverpakking te krijgen, een enorme impact op de hele sector en een gamechanger voor het milieu.

Hoe draagt dit project concreet bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen?

Door onze oplossing zijn single-use verpakkingen ineens 100 % recycleerbaar, dit werd onmogelijk geacht. Zo is plastic bijna volledig te recyclen en kan het plastic probleem van single-use verpakkingen gedeeltelijk worden opgelost, dit is zo groot dat het bijna onmogelijk is om dit uit te drukken in waardes en CO2 besparing.

Wel hebben wij de hulp nodig van zowel Brand-owners, plastic producenten alswel  de inzamelaars en recycling bedrijven. Allereerst dient namelijk op productie niveau het watermerk ingebracht te worden en daarnaast dient de inzamelaar zijn vuilstraat aan te passen, het bekende kip en ei verhaal, wie begint als eerst.

Wat is de achtergrond van dit project?

Wij hebben de afgelopen 5 jaar deze bijna onzichtbare code(watermerk) doorontwikkeld naar een digitale code in plastics, waardoor het plastic eigenlijk beschikt over zijn eigen DNA, deze informatie is te lezen in de afvalstraat. Het is ons gelukt deze code in te brengen in zowel 2D als 3D toepassingen, en allerlei soorten plastics welke nu een probleem zijn in de recycling, denk hierbij aan multi-layers, zwarte trays, flexibles etc etc

Wij zijn in een vergevorderd stadium om live te gaan in het 4de kwartaal 2020 met de hele keten onder de ondertekenaars van het Nederlandse Plastic Pact. Aankomende periode bouwen we in het NTCP (nationaal testcentrum circulaire verpakkingen) een demoversie zodat we elke brand-owner en afvalsorteerder live kunnen laten zien wat onze technologie kan en doet, waarna we met de grootschalige pilot live gaan. Met deze demo willen we Europees opschalen naar meerdere landen in Europa waarvoor veel belangstelling is.

Voorts bouwen we voor een live-demonstratie op locatie en voor beurzen een mobiele-sorteerinstallatie, hiermee bewijzen we dat we uit post-consumer afval de voedselverpakkingen kunnen sorteren.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

Onze technologie heeft zich in diverse testopstellingen bewezen als robuust, wij waren de innovators van de digitale codes in plastic in het Europese Holygrail 1.0 project wat geïnitieerd was door Petcore en geleid is door Proctor&Gamble, het eindrapport is gepubliceerd door New Plastic Economy onderdeel van de Ellen MacArthur Foundation.

Het Europese project “HolyGrai 1,0l” van Petcore onder supervisie van de Ellen MacArthur Foundation  is een succes geweest zie onderstaand artikel en op moment wordt “HolyGrail 2.0” opgestart. Wij van FiliGrade zijn de initiators en ontwikkelaars van de technologie in plastics.

https://packagingeurope.com/pioneering-sorting-technology-holygrail-project-moves-toward/

Welke bredere functie kan deze techniek vervullen in de maatschappij?

Digitale codes (Watermerk technologie) maakt het mogelijk om  een product als het ware zijn eigen “DNA” te geven en het te laden met informatie over productie, toevoegingen en welke informatie een producent maar wenst. Door inbrengen van een watermerk neemt een producent de verantwoordelijkheid voor de productie van zijn product, met ander woorden ook voor het hergebruik waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een circulaire economie.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Het businessmodel bij de digitale codes is zo opgezet dat de hele keten een voordeel heeft, ondanks dat de brand-owner kosten heeft voor aanpassing mal en een beperkte vergoeding per kg plastic aan FiliGrade dient te betalen, zorgt het veranderende tarief van verpakkingsbijdrage aan het Afvalfonds Verpakkingen voor een kostenbesparing bij de brand-owner.

Nadat de digitale codes aangebracht zijn in de verpakking, komt de verpakking hoogstwaarschijnlijk positief door de recycle-check van het KIDV en valt de verpakking in het lagere gedifferentieerde tarief van de wettelijke verpakkingsbijdrage. De verpakkingsbijdrage veranderd hierdoor van € 0,60 naar € 0,34 per kg een voordeel van € 0,26 per kg voor de brand-owner.

Door het gedifferentieerde tarief zal elke brand-owner een kostenbesparing realiseren en dus gemotiveerd worden om de digitale codes aan te brengen in zijn verpakking.

Ook de landelijke sorteerders van post-consumer afval krijgen een voordeel in de keten, op moment sorteren zijn een aantal stomen zoals PET, PP, HDPE, folies etc., echter kunnen zij de gesorteerde stromen niet hergebruiken voor voedselverpakkingen. De na sorteerders dienen allereerst de gesorteerde PET-stroom na te sorteren op food/ non-food en de gesorteerde voedselstroom verpakkingen zal meer waarde creëren dan de non-food PET-stroom. Op moment wordt de neerwaarde PET-food stroom ingeschat op € 100,00 à € 150,00 per ton (1.000 kg) product. Wel dient vermeld te worden dat er door de na sorteerder geïnvesteerd dient te worden in een aanpassing van de nasorteerlijn met een scheidingskast die de digitale codes herkent, echter zullen de opbrengsten ruim opwegen tegen de investering en uiteindelijk een voordeel opleveren.

Waarom verdient jouw innovatie the Green Quest Award?

De oplossing voor heel Europa voor hoogwaardig hergebruik van single-use voedselverpakkingen van plastics.