#29 E-waste race

Met de E-waste Race laat ondernemer Timmy de Vos schoolkinderen tegen elkaar strijden: de school die de meeste e-waste inzamelt, krijgt een schoolreisje. De Vos licht toe wat dit concreet oplevert en wat zijn businessmodel is.

Wat is je inzending voor The Green Quest?

E-waste staat voor elektronisch afval. Op dit moment wordt in Nederland slechts 49% van de totale hoeveelheid elektronisch afval gerecycled. Enorm zonde want e-waste zit vol met waardevolle materialen. Wij vinden dat elektronica recyclen leuker en beter kan. Samen met basisschoolleerlingen gaat de E-waste Race de strijd aan tegen de steeds groter wordende afvalstroom aan elektronisch afval.

De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval bij mensen uit de buurt op te halen. Buurtbewoners kunnen hun rondslingerende elektronisch afval aanmelden op de website. Wanneer de leerlingen dit ophalen scoren ze hier punten mee die op deze site worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een toffe schoolreis wint. Zo maakt de E-waste Race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk!

De E-waste Race is inmiddels al een groot succes. Jaarlijks doen er nu zo’n 300 scholen mee door heel het land. Daarom gaan we uitbreiden en gaan we ons ook richten op de inzameling van textiel. Naast e-waste is textiel namelijk een afvalstroom waarvan nog 50% in het restafval beland.. Begin 2020 lanceren wij de Textiel Race waarbij leerlingen zo veel mogelijk textiel in gaan zamelen in de buurt. Inmiddels zijn er verschillende partners die deze uitdaging met ons aan willen gaan en staan er vier Textiel Races in 2020 gepland. Wij zijn er van overtuigd dat deze Textiel Race net zo veel impact zal maken als de E-waste Race.

Welke reductie bereik je hiermee?

Sinds 2014 hebben wij door het hele land 82 regionale Races uitgevoerd, waaraan 882 teams van verschillende scholen hebben deelgenomen. Dit resulteert meer dan 1.3 miljoen opgehaalde elektronische apparaten. Samen met Weee Nederland en lokale afvalverwerkers zorgen zij ervoor dat deze apparaten bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Per ton e-waste wordt er 1,44 ton kg CO2 uitstoot bespaard. Inmiddels heeft de E-waste Race in vijf jaar zo’n 1.4 miljoen kg CO2 uitstoot gereduceerd.

Wat zijn de resultaten en hoe heb je deze gemeten?

Per school wordt ingevoerd welke elektronische apparaten er ingezameld worden. Daarnaast worden al deze ingezamelde apparaten gewogen door de lokale afvalverwerkers waarmee de E-waste Race samenwerkt. In vijf jaar zijn met 82 races door 882 scholen ruim 1.3 miljoen apparaten ingezameld.
Dit resulteert in 1.476.000 CO2 besparing.

Hoe is deze innovatie tot stand gekomen?

Sinds de pilot in 2014 is de E-waste Race al flink gegroeid, maar onze ambitie groeit mee. Van 2017 naar 2018 zijn we 50% gegroeid in omvang. Vervolgens is daar nog zo’n 25-30% groei bijgekomen in 2019.

In 2020 willen wij in Nederland 30 Races uitvoeren met een bereik van 300 basisscholen per jaar. Dit betekent dat wij Races bij bestaande klanten zullen uitvoeren maar ook nieuwe klanten aanspreken om het project af te nemen. Met de lancering van de Textiel Race in 2020 verwachten we onze impact op bewustwording in inzameling weer een flinke boost te geven.

We gaan uitdagingen zoals de stap naar het buitenland of het oppakken van grote innovatieve projecten met ketenpartners graag aan. De eerste stap naar het buitenland is al gezet. In Duitsland loopt er momenteel een crowdfunding actie zodat de E-waste Race als franchise concept kan worden overgenomen.

Welke bredere impact kun je hiermee bereiken?

De E-waste Race en de Textiel Race hebben impact op het milieu, omgeving en circulaire economie, maar ook impact op plezier én de kennisoverdracht bij basisschool leerlingen en hun omgeving. Met de interactieve gastlessen maken we de leerlingen bewust en brengen we passie en motivatie over e-waste of textiel. Daarna brengen ze al die kennis in de praktijk in de Race. Ze gaan als ware promotors door de wijk om zoveel mogelijk buurtbewoners te betrekken. Op deze manier krijgt de hele buurt een belangrijke boodschap mee over het belang van recycling.

Het belangrijkste doel van onze organisatie is impact maken door mensen te raken. Impact op een duurzamere wereld en ervoor zorgen dat onze economie een stukje meer circulair wordt. Uit onderzoek van de TU Eindhoven is gebleken dat de E-waste Race een positief lange termijn effect heeft. De leerlingen, hun familieleden en buurtbewoners worden op een actieve manier bewust van de e-waste problematiek, waardoor ze in de toekomst hun e-waste beter recyclen dan voorheen.

Wanneer e-waste gerecycled wordt kan een groot gedeelte van de materialen hergebruikt worden. Naast het hoogwaardig recyclen van de elektronica, zoeken we in de cirkel ‘Reduce, Reuse, Recycle’ ook naar mogelijkheden voor hergebruik. Zo zoeken we bij onze Races lokaal de samenwerking op met repair cafés en kringloopwinkels om hergebruik te faciliteren.

Wij werken samen met gemeenten, afvalverwerkers en (e-waste) producenten systemen, zij hebben allen het doel om afval in te zamelen. Deze klanten hechten veel waarde aan het educatieve karakter wat het project nastreeft rondom bewustwording van e-waste, inzameling van textiel, duurzaamheid en recycling.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

De E-waste Race is enorm gegroeid sinds de pilot in 2014. Van 2017 tot 2018 heeft de organisatie een groei van 50% doorgemaakt, van 12 naar 18 races in een jaar. Met een omzet van 105.000 in 2017 waarvan 35.000 netto winst. In 2019 is er opnieuw een groei geweest van 30% waarbij er 23 races in een jaar zijn uitgevoerd. In 2019 is er een verwachtte omzet van 150.000 en 50.000 netto winst. Naast de launch van de Textiel Race begin 2020 hopen we een E-waste Race in Duitsland op te zetten. Om de Duitse markt te betreden hebben we een extra 15.000 nodig om de eerste stappen te zetten. Hiervoor loopt momenteel een crowdfunding actie om het bedrag te bewerkstelligen.

Waarom verdienen jullie The Green Quest Award?

Wij willen de nieuwe generatie inspireren en ware ambassadeurs creëren voor de circulaire economie in Nederland en daarbuiten. Een win-win-win situatie voor alle betrokkenen. De gemeente merkt dat er in de vier weken die een Race duurt een heuse recycle koorts ontstaat die ook aanhoudt na de Race. De scholen hebben een innovatief en leerzaam project waarin de kinderen moeten samenwerken om een doel te behalen. Daarnaast hebben de kinderen naast een leuke wedstrijd een beloning in de vorm van een schoolreisje als ze de eerste prijs behalen. Onze ambitie en missie is om bewustwording, passie en motivatie bij jongeren teweeg te brengen om bij te dragen aan het sluiten van materiaal kringlopen.