#27 Green Eco Furnace

Bij de verbranding van houtskool komt wereldwijd veel CO2 vrij. De Green Eco Furnace is een Nederlandse uitvinding die dat probleem wil tackelen.

Het product is van Movi Charcoal Furnaces. Het bedrijf heeft een houtskooloven geproduceerd die zonder externe brandstof CO2-neutrale houtskool maakt. De CO2 die normaal gesproken vrijkomt gebruikt de Green Eco Furnace als hittebron. In de container gaat hout of kokosnoten, na het proces ligt er schoon houtskool in de bakken dat kan worden gebruikt voor de industrie, om te koken of een woning te verwarmen.
Metingen gedaan

Iedere dag gebruiken honderden miljoenen mensen houtskool, voor het maken van voedsel of als warmtebron. Daarvoor kappen gebruikers in veel landen massaal hout en verbranden dit via open vuur. Alleen al in India bij de open verbranding van rijst gras komt er ruim 28 miljoen ton CO2 vrij in de atmosfeer. “Met de verbranding in de Green Eco Furnace is de uitstoot marginaal”, vertelt Victor van den Heuvel. “Metingen in India, Frankrijk, Hong Kong en Australië laten een reductie zien van 92 tot 96%, afhankelijk van het houtsoort. Bij producten met houtvezels is dit zelfs 98% reductie.”

Proef

Van den Heuvel vervolgt: “We hebben in de omgeving van Perth en Albany in Australië een groot gedeelte van een bosrijk gebied het resthout verwijderd en deze gebruikt voor het maken van CO2-neutraal houtskool. Deze koolstof hebben we weer gebruikt als mest voor landbouw- gebieden.”