#20 Sodexo

Cateraar Sodexo deed mee aan een pilot van Excess Materials Exchange. Daarbij zijn de drie grootste afvalstromen van het bedrijf onderzocht: koffiedrab, sinaasappelschillen en plastic. Inmiddels is het platform live gegaan.

Welke innovatie draag je aan?

Excess Materials Exchange is een versneller in circulaire economie. Zij ontwikkelen grondstoffenpaspoorten die het mogelijk maken om deze grondstoffen via een online marktplaats uit te kunnen wisselen. Dat kan binnen dezelfde industrie of een andere industrie. De marktplaats die nu in ontwikkeling is maakt gebruik van artificial intelligence en blockchain om deze matches te automatiseren en te beveiligen.

Sodexo heeft meegedaan aan de pilot waarbij de drie groote afvalstromen zijn onderzocht. Het gaat om koffiedrab, sinaasappelschillen en plastic. Hiervan zijn grondstoffenpaspoorten ontwikkeld. Ook is er een calculatie gemaakt van de eco-costs van deze stromen als ze op verschillende manieren worden verwerkt. Traditioneel worden veel van deze stromen verbrand door de afvalverwerker. Met behulp van de matches kunnen de grondstoffen door een andere afnemer weer hoogwaardig worden ingezet. Daarmee gaan de eco-costs omlaag en levert het Sodexo in sommige gevallen zelfs geld op.

Wat bespaar je hiermee?

Deze innovatie draagt zowel bij aan het verlagen van de uitstoot van CO2 als het verlagen van het grondstoffengebruik. Door het verschaffen van inzichten in de hele keten van deze grondstof krijgen we een veel completer beeld van de impact. Dat gaat van de producent naar de tussenhandel, consument en uiteindelijk afvalverwerker. De resultaten zijn uitgedrukt in een meetmethode die is ontwikkeld in samenwerking met EY, gebaseerd op hun Total Value Methodology. Deze methode drukt de matches die wij hebben gemaakt uit in total value. Dit is een combinatie van de financiƫle impact en de milieu-impact, uitgedrukt in eco-costs. De matches die we hebben gevonden voor sinaasappelschillen leveren een positief verschil op van een Total Value van 162 ??? per 1000 kilogram. Voor koffiedrab is dat 71 ??? per 1000 kilogram. In beide gevallen heeft het de potentie om te kunnen omzetten in een inkomstenbron.

Hoe is de innovatie tot stand gekomen?

Sodexo is voortdurend op zoek naar circulaire startups die kunnen helpen om onze ambities en die van onze klanten te realiseren. Excess Materials Exchange is zo’n jong bedrijf met veel potentie. De resultaten van onze pilot hebben ertoe geleid dat Excess Materials Exchange een aantal prijzen heeft gewonnen. Dat heeft ook geleid tot extra subsidie. Dit geld zet het bedrijf nu in om het platform naar het volgende niveau te tillen. Inmiddels is de startup actief in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, BelgiĆ«, Denemarken, Zweden, Engeland en Nieuw-Zeeland. Sodexo heeft in die ontwikkeling als subsidiepartner een belangrijke rol in gespeeld.