#2 ITB2 Datacenters

Dataverkeer kost enorm veel energie. Het dataverkeer zelf , maar ook de housing van de apparatuur. Op 9 november legt Niels Hensen van ITB2 Datacenters bij BNR Nieuwsradio uit hoe hun adiabatische koelingssysteem een enorme energiebesparing oplevert bij de housing. Jurylid Jacqueline Cramer reageert op de innovatie. En Hoogleraar Ton Backx, directeur van het Photonica Instituut, legt uit hoe fotonica een belangrijke rol speelt in het verlagen van het energieverbruik door dataverkeer.

Wat is je innovatie?

Wij zijn het eerste datacenter in Nederland dat volledig op adiabatische koeling werkt. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van traditionele koeling d.m.v. compressoren en (potentieel) milieu vervuilende gassen. Wij koelen door het verdampen van water. De techniek wordt wel elders toegepast maar nog niet op zo’n grote schaal in een Datacenter. Wij kennen geen backup meer met b.v. traditionele koelmethodes.

Op welke manier draagt deze innovatie bij aan CO2-reductie of vermindering van grondstoffengebruik?

Deze manier van koelen is aanzienlijk energie efficiënter. Maar vraagt moet: zie het als zeilen ipv met de motorboot. Je bent afhankelijk van het klimaat (warmte en luchtvochtigheid). Voordeel van deze methode hebben wij nu ondervonden dat bij hogere buiten temperaturen wij juist steeds beter koelen. Dit in tegen stelling tot conventionele koelinstallatie die dan steeds minder efficiënt worden en op een gegeven moment er zelfs geheel mee stoppen.

Gezien het opwarmende klimaat is onze keuze dus meer sustainable. Verder maken wij geen gebruik van (potentieel) milieuvervuilende gassen omdat wij geen compressoren meer hebben. Onze ervaring is (met ons andere datacenter) dat compressor koeling altijd wel gas lekt. Niet voor niets is er een wettelijke onderhoudsplicht aan dergelijke installaties

Welke meetmethode heb je gehanteerd en wat waren de resultaten?

De efficiëntie van een datacenter wordt gemeten in PUE (Power Usage Efficiëntie). Omdat wij behoorlijk hebben geïnvesteerd in efficiëntie willen wij dit ook kunnen aantonen. Daarom hebben we een uitgebreid meetnet geïnstalleerd in het stroom distributie netwerk in ons datacenter. PUE is het uit het net opgenomen vermogen / de aan de IT last geleverd vermogen.

Dus een getal voor de efficiëntie van de overhead energie verbruik. Ouderwetse datacenters hebben een PUE van rond de 1,7 of hoger. Al enige jaren stelt Amsterdam de eis dat nieuwe datacenters een ontwerp PUE hebben van 1,3. ITB2 Datacenters heeft in haar DC in Apeldoorn een gerealiseerd gemiddelde PUE van 1,09 over de afgelopen 12 maanden. We kennen zelfs een laagst gerealiseerde maand waarde van 1.062.

Hoe is deze innovatie tot stand gekomen?

Het is de visie en committment van het management/eigenaar waarbij maximaal gebruik is gemaakt van bestaande technieken (ook uit andere sectoren) en durf om er consequent voor te gaan. Het datacenter draait nu 6 jaar zonder dat er navolging op deze schaal en met deze efficiëntie plaats vindt bij andere datacenters. De toegepaste technieken zijn operationeel en de (nog steeds stijgende) efficiëntie is onderbouwd met maandelijkse meetrapportage.

Hoe kun je hiermee een grotere impact bereiken?

ICT is een van de grootste energie verbruikers. Het plaatsen van ICT in een energie efficiënte en milieu vriendelijk datacenter is een eerste stap in energie besparing. Dit is dan niet alleen de ICT vergroenen door afkopen van de impact op het milieu met ‘groene’ energie maar daadwerkelijk wat doen aan het verbruik.

Wij zien dat de Datacenter industrie zeer behoudend is met het toepassen van nieuwe innovatieve technieken. Het promoten van warmte hergebruik is slechts een tussen stap. De datacenter industrie zal bezig moeten met het verminderen van het overhead energie verbruik (= verlaging van de PUE). De door ons toegepaste technologische innovaties kunnen hierbij als werkend bewijs van worden gebruikt. Alleen is onze organisatie (4 man) te klein om hier op grote schaal ruchtbaarheid aan te geven.

Als datacenter verzorgen wij ‘slechts’ de huisvesting van de ICT systemen van onze klanten (housing geen hosting). Maar onze drive, zichtbaar toegepaste technieken en de uitzonderlijke prestaties motiveren onze klanten om na te denken over hoe het energie verbruik te verlagen hun (bij ons gehuisveste) ICT systemen.

Is het rendabel?

De initiële aanschaf is natuurlijk duurder, maar in onderhoud en op operationele efficiëntie wordt dit ruimschoots terugverdiend.

Waarom moet ITB2 The Green Quest Award winnen?

Om de rest van de DC’s te motiveren hun behouden houding tegen het licht te houden en in te zien dat innovatie kan zonder te kort te doen aan de hoge beschikbaarheidseisen die DC’s kennen. De door ons toegepaste technieken is nu bewezen efficiënt en heeft de nodige betrouwbaarheid. Het heeft een andere ‘mind -set’ nodig. Wij als kleine organisatie hebben gewoon weg niet de resources om voldoende publiciteit te genereren om deze innovatie te promoten en daarmee de datacenter industrie energie efficiënter te maken. Een award met alle publiciteit er omheen zou het verschil kunnen maken.