#19 Vibers

Nederland telt zo’n 100 hectare olifantsgras. Het gewas is geplant door Vibers, het bedrijf van Jan-Govert van Gilst. Die wil met de plant een revolutie teweeg brengen. Olifantsgras groeit immers razendsnel, wordt tot drie meter hoog, neemt veel CO2 op en kan als grondstof dienen voor plastic, papier en zelfs beton.

Welk product heb je ontwikkeld?

Vibers benut braakliggende, nog onbenutte bouwgronden door er in de tussentijd olifantsgras te verbouwen. Er is ongeveer 30.000 hectare beschikbaar in ons land. Olifantsgras groeit op marginale gronden die ongeschikt zijn voor de teelt van voedsel. Van het olifantsgras wordt een high tech bezezel gemaakt met een gepatenteerde techniek. De vezel wordt gebruikt in tal van nieuwe materialen zoals bio polymeren, papier, karton en beton. Zo kan het materiaal bijvoorbeeld dienen als vervanging van olie-gebaseerde plastics voor verpakkingen en gebruiksvoorwerpen. Er zijn voor de verwerking bovendien geen machines nodig. Ons doel is om technologie te ontwikkelen en materialen te verkopen met een negatieve milieu-impact.

Hoeveel bespaar je hiermee?

Olifantsgras legt 30 ton CO2 vast per jaar. Dat is vier keer meer dan bomen doen. Het gewas wordt eenmalig aangeplant en kan twintig jaar worden geoogst. Het is daarmee arbeids-extensief. Ook hoeft er geen onkruidbestrijding en mest te worden gebruikt. Het vastgelegde C)2 wordt in materialen voor meerdere jaren opgeslagen. De binders van de materialen zijn bijvoorbeeld een restproduct uit de aardappelverwerkende industrie (bio-polymeer) en houtpulp uit duurzaam beheerde bossen (papier en karton).

Hoe ben je op dit idee gekomen?

Deze innovatie is tot stand gekomen doordat de oprichter van Vibers op reis was in Borneo en daar met eigen ogen zag welke schade de bomenkap veroorzaakt. Zo’n 80% van de bomen op het eiland is verdwenen om aan de vraag naar palmolie te voldoen. Bovendien zag hij tonnen plastic op de stranden. Het zette hem ertoe aan om zijn baan op te zeggen en met duurzaamheid aan de slag te gaan. Via de Wageningen University & Research kwam hij op het idee voor olifantsgras.

Door samen te werken met bestaande partijen, vermijden we dure investeringen in hardware en kan er snel worden opgeschaald. De materiaalkosten zijn momenteel nog hoger dan de traditionele oplossingen en dat vraagt om een zeer zorgvuldige segmentering van toepassingen, klanten en merken die koploper willen zijn op het gebied van duurzaamheid. Een toenemende vraag in combinatie met verscherpte wetgeving beloven een financieel gezonde toekomst voor Vibers.