#18 Climate Signs

Bij de productie van verkeersborden komt nog veel CO2 vrij. Climate Signs wil dat probleem aanpakken door de levensduur van bestaande verkeersborden te verlengen en nieuwe, bio-based varianten op de markt te brengen.

Welke innovatie draag je aan?

Alle Nederlandse verkeersborden worden na de technische levensduur verwerkt tot cradle to cradle aluminium. Tijdens dit proces van aluminium komt er opnieuw veel CO2 vrij. Een verkeersbord is technisch afgeschreven omdat de garantietermijn op de sticker (signface) verlopen is. Het aluminium bord zelf kan echter eenvoudig worden hergebruikt voor een nieuwe levenscyclus in de buitenruimte. Wij zamelen oude herbruikbare verkeersborden in, bewerken het oppervlak en appliceren een nieuwe signface op het bord. Het bord is na het refurbishing-proces weer geschikt voor vijftien tot twintig jaar dienst in onze buitenruimte.

Maar dat is pas het eerste deel van onze innovatie. Bij Climate Signs willen we nieuw aluminium gaan uitfaseren voor een bio-based alternatief. Het bio-based HDPE-verkeersbord is opgebouwd uit restmateriaal afkomstig uit de suikerverwerkende industrie. Duurzaamheid, circulair, CO2-neutraal en het milieu spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van dit nieuwe verkeersbord. Met een dergelijk product helpen we de kunststof afvalstroom circulair in te zetten en verkleinen. Een positief neveneffect voor het recyclen van HDPE is dat het slechts 20-25% energie nodig heeft ten opzichte van nieuw HDPE dat is gebaseerd op HDPE.

Hoeveel bespaar je hiermee?

Een nieuw verkeersbord heeft een klimaatimpact van 18,1 kg CO2-eq. Bij een refurbished verkeersbord blijft de klimaatimpact van 2,3 kg CO2-eq. In Nederland staan ongeveer 600.000 verkeersborden teveel langs de openbare weg. Als deze gesaneerd en refurbished worden, dan zou er een klimaat impactbesparing van 15,8 x 600.000 = 9.480.000 kg CO2-eq gerealiseerd kunnen worden. Als we de scope iets groter maken, dan hangen er in Nederland ongeveer 3 miljoen verkeersborden. We praten dan over een CO2-uitstootreductie van 47.4000.000 kg CO2-eq.

De reis die bio-based HDPE doormaakt – van grondbewerking, zaaien, oogsten, transport, bewerking en verwerking – levert als basismateriaal een 100% plantaardige circulaire tweede generatie korrel met een negatieve voetafdruk van -3,09 kg opgeslagen CO2 (-3.09 kg CO2 eq ). Als we het bovenstaande rekensommetje voor ons bio-based verkeersbord gebruiken, dan zou er een negatieve footprint van -4 ( gem. waarde gewicht bord ) x 3 miljoen = -12 miljoen kg CO2-eq worden gerealiseerd.

Jullie hebben nog iets ontwikkeld

Dat klopt. Aan de achterzijde hebben we een aantal aanvullende usp’s toegevoegd. Het gaat om een insectenhotel, sedumprofiel en sensoren waarmee onder meer temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, NOX, ammoniak en fijnstof gemeten kan worden.

Waar staan jullie momenteel?

De innovatie is tot stand gekomen door onze wil tot omdenken. We bevinden ons in een zeer traditionele markt waar met name de operationele laag traditioneel en lineair denkt. We zijn momenteel volop bezig ons nieuwe innovatieve product bij gemeenten en provincies onder de aandacht te brengen. De bio-based en gerecyclede HDPE-verkeersborden kunnen landelijk worden verkocht door alle verkeersborden producerende- en verkopende bedrijven. Er lopen momenteel eerste gesprekken om de borden eveneens in het buitenland te gaan vermarkten.