Het ABN AMRO-team dat zich inzet voor Impact Based Banking

#12 ABN AMRO

ABN AMRO helpt het bedrijfsleven om financiële doelen en duurzaamheidsdoelen te verenigen. Dit doen ze door middel van een tool van Ecochain die inzicht geeft in data over milieu-impact en financiële gevolgen. Sector-analist industrie en energie Alexander Goense licht toe hoe ze deze software gebruiken om hun principe ‘impact based banking’ vorm te geven.

Welke innovatie dragen jullie aan?

Impact Based Banking is een initiatief dat bedrijven helpt om investeringen in duurzaamheid goed te onderbouwen. Niet alleen financieel maar juist ook op basis van de impact op het milieu. De software van Ecochain koppelt namelijk duurzaamheidsdata en financiële data aan elkaar. Dit geeft bedrijven het inzicht om winstgevend te verduurzamen. Hiermee helpen we als bank de transitie naar een duurzamere Nederlandse economie te versnellen.

Hoe draagt deze innovatie bij aan de reductie van CO2-uitstoot of grondstoffengebruikt?

Impact Based Banking geeft inzicht in alle hulpbronnen die het bedrijf in zijn productieproces gebruikt, inclusief de daaraan gerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Op basis hiervan weet de ondernemer precies in welk product, welk productieproces en zelfs waar in zijn keten de grootste belasting van het milieu zit. Hierdoor heeft de ondernemer alle informatie om de beste beslissingen te nemen met aandacht voor het milieu.

Wat zijn de resultaten en hoe zijn deze gemeten?

In de proeffase hebben we afgelopen jaar bij tien kleine tot middelgrote ondernemingen maar liefst 90.000 ton aan potentiële CO2-reductie geïdentificeerd. Dat is gelijk aan de jaaruitstoot van 5.000 auto’s. Bij het meten gebruikt Ecochain de Activity Based Footprinting-methode; een combinatie van life cycle analysis (een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de gehele levenscyclus ervan) en activity based costing (een methode om de kostprijs van producten te bepalen op basis van de activiteiten die nodig zijn om deze producten te maken).

Hoe is deze innovatie tot stand gekomen?

We zagen als bank dat ondernemers informatie misten om een investering in verduurzaming te onderbouwen. Goede informatie is de basis van een verstandige investeringsbeslissing. Je kunt elke euro maar één keer uitgeven. Daarom is het belangrijk om te weten waar je als ondernemer de grootste winst kunt behalen; zowel financieel als voor het milieu. Na de succesvolle pilot zijn we recent een strategisch partnerschap aangegaan met Ecochain.

Welke impact kan deze innovatie hebben?

In het akkoord van Parijs en het Nationale Klimaatakkoord zijn ambitieuze CO2-reductiedoelen neergelegd. Die realiseren we alleen met z’n allen en ook niet alleen met het investeren in laaghangend fruit als bijvoorbeeld zonnepanelen. We moeten objectief kijken bij welke bedrijven, in welke keten, in welke processen en zelfs in welke producten het meeste verbeterpotentieel ligt. Dat inzicht kunnen we geven met Impact Based Banking.
Met onze producten en diensten willen we een positieve impact maken. Onze relatiemanagers gaan de komende periode met een groot deel van onze zakelijke klanten het gesprek aan over verduurzaming van de onderneming. Daarbij leggen we de nadruk op de stap van inzicht naar verduurzamingsactie. Door ons zakelijk netwerk te combineren met de expertise van Ecochain kunnen we de CO2-reductie van het bedrijfsleven écht versnellen. Niet alleen bij onszelf, niet alleen bij onze klanten, maar zelfs tot in de ketens van onze klanten.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

In reguliere life cycle analyses wordt alleen gekeken naar de milieubelasting van een product of van een compleet bedrijf. Met deze methode kijken we juist ook naar de financiële consequenties. Hierdoor zal de keuze altijd vallen op de investering waarbij je het meeste waar (financieel rendement en verduurzaming) voor je geld krijgt en is dat bij uitstek kostenefficiënt.
Bovendien is Impact Based Banking als digitale tool vele malen goedkoper voor de bedrijven om te implementeren dan een traditionele, statische life cycle analysis berekening. Ondernemingen krijgen bovendien inzicht op bedrijf-, proces- en productniveau in plaats van alleen op individueel productniveau of bedrijfsniveau.

Waarom verdient jullie innovatie The Green Quest Award?

Als we de energiesector buiten beschouwing laten, is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de nationale CO2-uitstoot. Door de beproefde oplossing van de scale-up Ecochain te combineren met het marktaandeel, netwerk en financieringsoplossingen van ABN AMRO ontstaat er in potentie een enorme impact op de Nederlandse klimaatdoelen.